Nå kommer nytt forebyggende nettvettkonsept til ungdomsskoler i hele Norge

Ung på nett er et program som tar mål av seg til å engasjere elever, lærere og foreldre for å sammen jobbe for digital trivsel. Lærere og skoleledere inviteres til å sette opp foredrag og kurs og gjennomføre klasseromsundervisning i Ung på nett utover høsten med støtte fra Barnevakten.

Gå her til hovedsiden til Ung på nett

 

Ungdom i Norge sier de har mye glede av nettet, men mange sier også at de opplever ubehag og føler seg utenfor. Nå kommer et nytt konsept for ungdomstrinnet som skal ta tenåringenes liv på nett på alvor og bidra til involvering av både foreldre og lærere.

– Ung på nett er et rammeverk som bidrar til økt kunnskap, trening av holdninger og dialog for at unge skal oppleve god digital trivsel. Samtidig gir det deltakerne verktøy til å forebygge nettmobbing, hatprat, utenforskap og kriminalitet i digitale kanaler. Dette gjøres i et samarbeid der vi som idell aktør har en aktiv rolle med å bidra med eksterne foredragsholdere og faglig tyngde, sier daglig leder i Stiftelsen Barnevakten, Leif Gunnar Vestbøstad Vik.

Ung på nett ble lansert i et direktesendt foredrag på Torvscenen i Arendal med over hundre ungdomsskolelever som deltakere.

Arendalsuka, torsdag 18. august 2022: Konseptet Ung på nett for ungdomsskoler ble åpnet med snorklippingen av 9. klassing Roma Elene og Øystein Mathisen (AP) i utdanningskomiteen.

Bildet: Dan Ruben Aakre fra Barnevakten ga smakebiter fra Ung på nett.

Bildet: Flere fra Ung på nett var til stede torsdag og fredag under Arendalsuka for å informere om prosjektet og svare på spørsmål. På bildet: Frode Rensel, Kjellaug Tonheim Tønnesen og Leif Gunnar Vestbøstad Vik.

Bildet: Daglig leder i Stiftelsen Barnevakten Leif Gunnar Vik og leder i Trøndelag AUF, Håkon Einarsve deltok med innlegg i debatten.

Her kan du lese mer om Ung på nett på Arendalsuka sine nettsider.

Prøv ut Ung på nett på din skole

Er du lærer eller rektor på en ungdomsskole? Ta kontakt med Barnevakten for å få mer informasjon og bestill opplegg i Ung på nett til din skole fra høsten 2022.

Det består at flere elementer:

  • Lærerkurs for alle lærere om hvordan undervise om nettvett
  • Tilgang på oppdaterte læringsressurser,
  • Foredrag på kveldstid, med elever, foreldre og lærere sammen, kalt kveldsskole. Eller samling bare med foreldre. 

Alle delene i Ung på nett er gratis for skolene. Lærerkurset og foredragene gjennomføres av Barnevaktens foredragsholdere. Det er dermed lite ekstra arbeid for lærerne å gjennomføre samlingene. Udir, Bufdir og private givere betaler utgiftene. Ung på nett utvikles blant annet i samarbeid med Foreldreutvalget for grunnopplæringen, FUG og Bergen kommune.

Ønsker du Ung på nett til din skole?  Ta kontakt for uforpliktende forespørsel her. Eller send e-post til post@barnevakten.no.