Nettvett for ungdomsskolen

Ung på nett: Elever og foreldre møter sammen til kveldsskole og forebygger nettmobbing, hatprat og utenforskap. Udir, Bufdir og private givere dekker kostnadene.

Hvordan kan unge bli mer bevisst sin nettbruk og ta trygge valg for seg selv og andre? Barnevaktens program for ungdomstrinnet Ung på nett, gir foreldre hjelp til å engasjere seg i hva barna deres gjør på nett. Det gir læreren verktøy for undervisning i digital dømmekraft og tar ungdommens erfaringer på alvor.

Opplegg i Ung på nett:

Kveldsskole: Dialogbasert foredragskonsept for elever og foreldre sammen, inkludert samtalegrupper. Her får foreldre og elever trene på dialog om det å være ung på nett, får oppdatert informasjon og bevisstgøring til å ta gode valg i bruk av spill og sosiale medier. Varighet ca to timer.

Gamingkveld: En samling for foreldregruppen i ungdomsskolen med særlig fokus på gleder og utfordringer ved gaming og det å være foreldre til ungdommer som er opptatt av gaming. Vi deler mange konkrete og nyttige råd og tips. Det er også tid for refleksjon og dialog.

Lærerkurs: En nødvendig etterutdanning for alle lærere i ungdomsskolen. På en time gir vi overblikket over aktuelle gleder og utfordringer med elevenes nettbruk, og viser hvordan læreren kan bli mer bevisst i sin undervisning om digital dømmekraft og finne gode modeller for involvering av elever og foreldre. Kurset legges i PU-tiden til lærerene.

Bestill foredrag fra skjema på denne siden.

Les mer om Ung på nett på ungpanett.no.

Vanlige spørsmål ved bestilling av besøk fra Barnevakten.

Ung på nett drives av Stiftelsen Barnevakten og er utviklet i samarbeid med blant annet Foreldreutvalget for grunnopplæringen, FUG, Landsgruppen for helsesykepleiere og Bergen kommune, med støtte fra Udir, Bufdir og private givere.

    Bestill foredrag


    Lærerkurs (Upn/gratis)Kveldsskole (Upn/gratis)Gamingkveld (Upn/gratis)


    Fysisk foredragDigitalt foredragAvklares senere

    *Jeg forstår at det blir samlet inn opplysninger ved å sende inn.

    Du kan også sende forespørsel til post@barnevakten.no eller på tlf.: 53 51 93 80