Foto: Shutterstock.com

Hva er definisjonen på et nakenbilde?

Og hva er lov å dele? Hvor går grensene?

Forenklet sagt er seksualiserte nakenbilder av barn under 18 år ulovlig. Det er ikke lov å ta slike bilder, ha slike bilder eller dele slike bilder.

Unntaket er barn mellom 16 og 18 år som sender til en venn eller kjæreste på samme alder. Men hvis vennen videresender uten samtykke, er det ulovlig.

Barn over 15 år kan få bøter, samfunnsstraff eller fengselsstraff for å dele nakenbilder. De kan også bli dømt til å betale erstatning til ofrene.

Ordet nakenbilde finnes for øvrig ikke i loven. Ordlyden er «fremstilling som seksualiserer barn».

Hva er et nakenbilde?

Barn sender mange slags typer bilder. Noen ganger gjør de grimaser, andre ganger pynter de seg og noen ganger viser de mer hud enn hva foreldrene synes er ok. Hvor går grensen for at et bilde er ulovlig?

Foto: Privat
Tingrettsdommer Ina Strømstad.

Vi spør Ina Strømstad som er tingrettsdommer i Oslo.

– Loven definerer ikke nærmere hva som menes med «fremstilling som seksualiserer barn». Men for å starte med det enkleste, så er det klart at bilder av eksplisitt seksualisert karakter, herunder bilder av kjønnsorganer, omfattes.

Strømstad viser til forarbeidene som understreker at fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn eller fremstillinger som seksualiserer barn i seg selv er et overgrep mot barnet.

Barnevakten fant frem forarbeidene og fetet ut viktige poenger:

«Selv i tilfeller der fremstillingen viser barn som ikke blir utsatt for seksuelt misbruk på bildet, er selve poseringen og eksponeringen svært krenkende for den enkelte. Barnepornografi på nettet representerer en livsvarig krenkelse for ofrene ved at slikt materiale i prinsippet blir liggende på nettet for evig tid.»

I forarbeidene står det også:

«Komiteen vil påpeke at tilsynelatende uskyldige bilder av barn kan bli presentert på en måte som gjør materialet straffbart. Presentasjonsformen kan gjøre at motivet gir seksuelle assosiasjoner, for eksempel ved at det «uskyldige» materialet presenteres sammen med grovere materiale.»

Videre sier forarbeidene at også animerte eller manipulerte bilder kan være straffbare, det samme gjelder tekster. I tillegg står det:

«…den foreslåtte lovtekst ikke bare skal ramme fremstillinger der det dokumenteres seksuelle overgrep, men også hvor barn fremstilles som et seksualobjekt. Seksualisering av barn kan være fremstillinger der barn blir tvunget til å posere i seksuelt utfordrende posisjoner.»

Med andre ord kan det man med ikke-juridisk terminologi kaller «nakenbilder», i spesielle tilfeller også handle om påkledde barn.

– Man kan bryte loven hvis barnets kroppsstilling, klær og ansiktsuttrykk gir seksuelle assosiasjoner, forklarer Ina Strømstad.

Foto: Privat
Psykolog Emily Nina Davidson.

Hva mener barna selv er nakenbilder?

I en hovedoppgave ved Psykologisk Institutt på Universitetet i Oslo høsten 2017, forteller Emily Nina Davidson og Tonje Anett Homb hva tenåringer selv mener er nakenbilder.

De intervjuet 25 tenåringer i alderen 16-18 år om bilder som ble sendt frivillig. Nakenbilder for gutter dreier seg ofte om penis og pung, og i noen grad overkropp og rumpe. For jenter er det mer snakk om bilder i undertøy, eller av bryster og rumpe. Jenter sender sjelden bilder av skrittet.

Tenåringene sa også at et rumpebilde av en jente er mer seksuelt ladet enn et nakenbilde av en gutterumpe. Videre er et bilde mer seksuelt ladet dersom jentas brystvorter eller ansikt vises.

I Barneombudets undersøkelse blant 200 ungdommer kom det frem at gutter har en lek som anses som ok blant kompiser: Guttene tar en slags selfie av «pikk eller pung», så må de andre guttene gjette hva det er tatt bilde av.

Vurderer risikoen ganske nøye

I hovedoppgaven kommer det frem at de unge tenker seg om ved hvert nakenbilde.

– Det som overrasket oss, var at de unge var så reflekterte. De tenkte på konsekvensene og justerte graden av nakenhet etter hvilken risiko de så for seg. Guttene kunne for eksempel legge inn humor for å gjøre bildet mindre farlig å dele, de viste også sjelden ansiktet sitt, sier Emily Nina Davidson og fortsetter:

– Men det var også en del av de unge som absolutt ikke sendte nakenbilder. «Så dum er jeg ikke», kunne de si i en litt moraliserende tone. De muslimske jentene var aller mest skeptiske, for i deres miljøer kunne det vanke ekstra fordømmelse hvis bildene ble spredd.

Davidson forklarer også at de unge var opptatt av intensjonene bak bildene:

– Når ei jente har fått ny bikini og sender bilde av seg til en venninne, er det ingen seksuell intensjon bak bildet. En del jenter glemmer å tenke på risikoen for spredning av slike bilder, nettopp fordi det ikke er en seksuell intensjon bak bildet.

Hvorfor sender barn nakenbilder?

Undersøkelsen til Davidson og Homb viser at nakenbilder oftere sendes mellom venner og kjærester enn i datingsammenhenger. Det er heller ikke vanlig å sende til flere personer samtidig. Tillit er viktig. Å sende nakenbilde oppfattes også som en slags tillitserklæring.

– Det er sjelden et press om å sende nakenbilder, det er gjerne noe som skjer frivillig, forklarer Davidson.

Press foregår mer blant barn som er noen år yngre. Barneombudets undersøkelse viser at én av fire jenter mellom 13-16 år som har sendt nakenbilde, sier at de følte seg presset til dette.

Dette bekreftes indirekte av undersøkelsen til Davidson og Homb, der forteller de unge at da de gikk på ungdomsskolen, var det villere tilstander.

Generelt bruker barn ofte chatting til skape enda sterkere bånd mellom venner. Med såkalt «selvavsløring» deler man intim og personlig informasjon som det kanskje er vanskelig å snakke om muntlig. Selvavsløringer bidrar til en følelse av nærhet og intimitet mellom venner, skriver Davidson og Homb.

– Tenåringene sender også nakenbilder i forbindelse med å utforske sin seksualitet. Det føles tryggere å kunne bestemme graden av nakenhet når man er alene. Da tar man bilde av de delene av kroppen som man synes er finest. De unge uttrykte engstelse for å få negative reaksjoner mot kroppens utseende, derfor er det bedre å sende nakenbilder enn å vise seg frem til en som er i samme rom. Ved å sende et bilde, slipper man å se den umiddelbare reaksjonen hos mottakeren, forklarer Davidson.

Noen ganger sender tenåringene nakenbilder for å oppnå noe i sosiale settinger, for eksempel yngre jenter kan ha et ønske om å bli med på en russebuss.

Barn sender altså nakenbilder av disse grunnene:

  • Flørte
  • Skaffe seg oppmerksomhet
  • Pleie en romantisk relasjon
  • Eksperimentere med sin seksualitet
  • Press

Les også: Barn kan få bøter for å dele nakenbilder

Illustrasjonsfoto: Shutterstock.com

Bli medlem av Barnevakten