Foto: Shutterstock.com

Kan en app redusere skjermbruken?

Det finnes smarte apper som måler tid brukt på mobil og nettbrett. Her er noen råd til hvordan både barn og foreldre sammen kan bli mer bevisst egen skjermbruk ved bruke slike apper på en nyttig og hensiktsmessig måte.

Viktige gjøremål og aktiviteter i livet foregår på skjerm. Det kan være alt fra å sjekke selvangivelsen og nettbanken, til å oppnå kontakt med kjente og kjære på sosiale medier. Så mange som 98 prosent av barn og ungdom mellom ni til 18 år, har tilgang til en eller annen form for smarttelefon, eller mobil (Barn og Medier: 2018).

I mylderet av hyppige sjekk av mobilen gjennom dagen, er det ikke alltid like enkelt å holde oversikt over hvor mye man faktisk sitter foran skjermen sin.

En del barn er også ærlige når de blir bedt om å vurdere egen tidsbruk. 45 prosent mener for eksempel at de bruker for mye tid på mobilen. 36 prosent mener at de bruker for mye tid på sosiale medier, og nesten en tredjedel mener at de bruker for lite tid til å treffe venner utenfor skjermen (Barn og Medier: 2018).

45 prosent av barna mener at de bruker for mye tid på mobilen sin

Brukt på en hensiktsmessig måte, kan apper som måler tid brukt på skjerm være et utgangspunkt for samtale og refleksjon omkring egen skjermbruk.

Foto: UiO
Tijana Milosevic, postdoktor i barn og medier ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo (UiO).

Men bare å telle minutter for minuttenes skyld, er lite nyttig, ifølge forsker på feltet, Tijana Milosevic, postdoktor i barn og medier ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo (UiO).

– Man bør unngå å kun henge seg opp i antall timer og minutter brukt på skjerm. Foreldre og barn som ønsker å gjennomføre dette i sin familie, bør også fokusere på hva man faktisk bruker skjermen til. Et ensidig fokus på å måle tidsbruk for tidsbrukens skyld, kan føre til en avsporing fra hele formålet og poenget med denne familieaktiviteten. Målet er jo å bevisstgjøre både store og små på hva man bruker skjermen til i løpet av dagen og om hva som er hensiktsmessig bruk og hva som ikke er det, sier Milosevic.

Fokuser på hva du og barna faktisk bruker skjermen til

Forskeren er heller ikke så fornøyd med uttrykket «avhengig av skjerm», en beskrivelse noen av appene som måler tid velger å bruke. Milosevic mener at man må bruke andre ord og begreper enn at det dreier seg om å frigjøre seg fra en avhengighet av mobil og nettbrett.

– Hvordan vet vi om noen er «avhengig» i utgangspunktet? Og hvordan defineres «avhengighet»? La oss ta et eksempel. Å tilbringe mye tid på mobilen kan ikke nødvendigvis settes i sammenheng med at man er mindre sosial. Hvis man bruker mobilen for å komme i kontakt med andre, for eksempel på sosiale medier og ulike samtaletjenester, så handler det heller om enn annen arena for å være sosial, sier Milosevic.

Allikevel finnes det tilfeller der skjermbruken definitivt tar overhånd, mener forskeren.

– Dersom et barn tilbringer veldig mye tid foran skjermen og det går utover søvn, skolearbeid og fysisk aktivitet, da bør det ringe noen varselbjeller. Men man bør ha i baktankene at skjermer kan kan være et sted for sosialt liv og læring. Ikke all skjermtid er negativt i seg selv, sier Milosevic.

Lag en god avtale i forkant

For familier som ønsker å bli mer bevisst på egen skjermtid, anbefaler forskeren at foreldre sammen med barna avklarer hvilke regler som skal gjelde for både store og små i hjemmet.

– Dersom man skal bli enige om noen felles rammer, for eksempel ingen mobilbruk ved middagsbordet, så må man som voksen også modellere slik oppførsel selv. Voksne er forbilder når det gjelder skjermbruk. Dersom man  ikke lytter når barna forteller noe fordi det dukker opp en epost, eller et varsel på sosiale medier, så signaliserer man egentlig at reglene ikke er så viktige. Barna plukker opp slike ting, og vil kanskje ikke ta skjermreglene på alvor de heller, sier Milosevic.

Forskeren mener også at man bør avklare hvor og når skjermbegrensningen skal gjelde. Hva om barna er på besøk hos venner, er på skolen, eller jobber med lekser. Skal dette med i beregningen? Eller skal man bare måle egen bruk av mobil og nettbrett? Slike faktorer bør man snakke om i forkant, sier Milosevic.

Appene som måler skjermbruk:

Disse appene er som nevnt beregnet til å måle reell tidsbruk av skjerm. Som rådene innledningsvis sier, kan disse være et utgangspunkt for samtale mellom voksne og barn om hva man har brukt skjermtiden til. Man kan også bruke noen av disse appene til å ta pauser fra mobilen. For eksempel ved måltider, familieaktiviteter og andre gjøremål der man ønsker å ha skjermfri tid.

Forest: Stay Focused

Format: iOS/Android
Pris: Gratis, men med muligheter for kjøp i app

Denne appen fører oversikt over pauser man tar fra mobilen. For eksempel når man skal gjøre lekser, være sammen med familien, eller sitte ved middagsbordet.

Ideen bak appen er å ha et positivt fokus, noe som forhåpentligvis virker mer motiverende.

Velg antall minutter eller timer du skal la mobilen eller nettbrettet får være i fred, og et virtuelt tre begynner å vokse. Er man vellykket, vil treet plante seg i noe som etter hvert blir en liten skog. Dette er elementer som minner om et spillformat med andre ord.

Forest fører statistikk over flere dager, og familie og venner kan opprette grupper der de tar pauser sammen (krever gratis registrering på iOS, betaling på android-mobiler og nettbrett).

Appen anbefales for både barn, ungdom og voksne.

Les Barnevaktens anmeldelse

Space: Break phone addictionSpace – Break phone addiction

Format: iOS/Android
Pris: Gratis, men med muligheter for kjøp i app

Denne appen har verdensrommet som tema og forsøker å skreddersy mål for deg etter hva slags type mobilbruker du er.

Aller først må du svare på noen enkle kontrollspørsmål som: «Hva får deg til å plukke opp mobilen?» eller «hva bruker du hovedsaklig mobilen din til?»

Svarene vil forespeile en profil som angir mål for blant annet skjermbegrensning per dag og antall ganger du kan åpne opp mobilen daglig. Appen fører så statistikk over nettopp dette.

Det er ytterligere målsettinger du kan prøve å nå, som å redusere skjermtiden med ti prosent, eller å nå standarden din et visst antall ganger. Merk at det er mulig å justere disse målene etter eget ønske.

Avanserte innstillinger kan gi appen tillatelse til å varsle deg dersom du bruker mobilen over lengre perioder, eller å dempe skjermlyset når tiden er ute.

Det er også mulig å invitere venner og familiemedlemmer slik at du kan dele fremgang og målsettinger. Dette krever kjøp av fullversjon.

For å bruke Space må du registrere bruker og epostadresse.

Appen anbefales for ungdom og voksne.

Moment – Screen Time TrackerMoment – Screen Time Tracker

Format: iOS
Pris: Gratis, men med muligheter for kjøp i app

Moment er veldig enkel og oversiktlig og fokuserer først og fremst på å måle hvor mye tid du bruker på mobilen din. En teller går stadig oppover og angir timer og minutter brukt på skjerm.

Appen viser også en statistikk som går over flere dager,  og en egen rapport viser økning og reduksjon av tid gjennom hele uka.

Det er også mulig å se spesifikt hvor mange ganger man har plukket opp mobilen, hvor lenge skjermen har vært aktiv og hvor lenge mobilen har fått være i ro. Alt dette sammenlignes med gårsdagens bruk.

Appen er gratis å bruke, men ved å kjøpe betalingsutgaven får man flere funksjoner som varsler, daglige begrensninger og muligheter for skjermfri tid.

Appen anbefales for barn, ungdom og voksne.

Quality TimeQuality Time

Format: Android
Pris: Gratis, men med muligheter for kjøp i app

Quality Time gir deg oversikt over hvor mye tid du bruker på mobilen generelt, og hvor mye tid du bruker på enkelte apper spesifikt. Det gjør at det er enklere å finne ut nøyaktig hvilke apper som opptar deg aller mest, enten det er Snapchat og Instagram, eller et spill som man ikke klarer å slippe fra hendene.

Her får man også avanserte muligheter for pausetid, som at anrop skal bli blokkert i pausetiden, eller at visse apper fortsatt skal være tillatt til bruk. Det er naturligvis også mulig å angi hvor lenge pausetiden skal vare.

Med mindre man avbryter pausetiden er det da ikke mulig å åpne andre apper, og det går an å angi en slags «straffetid» for å låse opp pausetiden for tidlig.

Quality Time er nyttig for de som ønsker å få spesifikk oversikt over hvilke apper de bruker mest. For å se statistikk over mer enn fjorten dager, må man registere en bruker gjennom epostadresse eller Facebook.

Appen er gratis, men inneholder reklame. Ved å kjøpe fullversjonen lagres også statistikken over flere år om gangen.

Appen anbefales for barn, ungdom og voksne.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock.com