Foto: Shutterstock.com

Mange snakker ikke om ubehagelige nettopplevelser

Flere gutter utsettes for mobbing på nett, og nesten halvparten av barn og unge forteller ikke noen om ubehagelige nettopplevelser, viser tall fra Barn og medier-undersøkelsen 2018. Dette må tas på alvor, sier Medietilsynet.

I anledning Safer Internet Day, som markeres tirsdag 6. februar, har Medietilsynet publisert de første tallene fra Barn og medier-undersøkelsen 2018. Her er det hentet inn svar fra 4805 barn i alderen ni til 18 år.

Hvor mange har hatt ubehagelige nettopplevelser?

Barn og medier-undersøkelsen viser at:

 • 28 prosent i alderen ni til 18 år har opplevd at noen har vært slemme eller mobbet dem på internett, spill eller mobil
 • Åtte prosent har vært utsatt for ubehageligheter på ukentlig eller månedlig basis, og syv prosent har vært utsatt for det én eller noen ganger i året
 • Andelen er høyest blant de eldre ungdommene

Samtidig svarer flere gutter enn jenter at de har hatt negative opplevelser, og guttene har oftere enn jentene vært utsatt for mobbing eller at noen har vært slemme med dem på internett, spill eller mobil.

 • 15 prosent av guttene mellom 14 og 16 år sier at de månedlig eller oftere opplever mobbing eller at noen er slemme mot dem på nett/mobil/spill. Tilsvarende tall i 2016 var ti prosent

– Vi i Medietilsynet er bekymret over at stadig flere gutter opplever mobbing på nett, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en artikkel på medietilsynet.no.

Blant jenter derimot, er det vanligere å bli utsatt for utestengelse.

 • 38 prosent av barn og unge i alderen ni til 18 år sier at de har vært utsatt for en eller annen form for utestengning på nett
 • Ti prosent har opplevd dette månedlig eller oftere, og i alle aldre er flere jenter enn gutter utsatt
 • Andelen er høyest blant jenter på 16 år, med 14 prosent

– Tallene indikerer at det er noen kjønnsmessige forskjeller når det gjelder hva slags negative opplevelser barn og unge utsettes for på nett. Det kan se ut som om guttene i større grad opplever direkte mobbing, mens det blant jentene skjer mer indirekte, sier Velsand.

Snakker ikke om det

Undersøkelsen viser også at nesten halvparten av barn og unge i alderen ni til 18 år aldri har snakket med noen om ubehagelige opplevelser på nett.

I de ulike aldersgruppene svarer følgende prosentandel at de aldri har rapportert om noe ubehagelig som har skjedd på nettet:

 • 9-11 år: 55 prosent
 • 12-14 år: 43 prosent
 • 15-16 år: 45 prosent
 • 17-18 år: 44 prosent

Det er færre gutter som har tatt kontakt med noen, og i forhold til undersøkelsen i 2016 har andelen i de to yngste aldersgruppene gått ned.

– Det er viktig at barn og unge som utsettes for mobbing eller andre vonde opplevelser digitalt har noen å snakke med. Framover blir det viktig å finne ut mer om hvorfor så mange ikke sier fra og hva som kan gjøres for å endre dette, sier Velsand på nettsidene til Medietilsynet.

Kilde: Medietilsynet

Les mer:

Medietilsynet: Få barn og unge ber om hjelp når de opplever noe på ubehagelig på nett

(Her finnes også tallgrunnlaget for resultatene som ble presentert)

Andre artikler om Barn og medier-undersøkelsen 2018:

Er foreldre interessert i barns medievaner?

Om Barn og medier-undersøkelsen 2018

 • Tallmateriale hentet fra Barn og medier-undersøkelsen 2018, gjennomført av Sentio Research på vegne av Medietilsynet
 • Det er samlet inn svar fra 4 805 barn i alderen 9-18 år. Undersøkelsen ble gjennomført ved at Sentio rekrutterte et utvalg skoler til å delta. For å oppnå et mest mulig representativt utvalg, ble rekrutteringen basert på klyngeutvalg. Datainnsamlingen er gjennomført på skoler ved bruk av elektronisk spørreskjema. Feltarbeidet foregikk i oktober og november 2017
 • Parallelt med denne undersøkelsen er det gjennomført en undersøkelse med fokus på foreldre til barn i alderen 1-18 år. Dette både for å avdekke gap i digital mediebruk, kompetanse og holdninger, samt foreldrenes kunnskaper om barnas nettbruk og erfaringer
 • Barn og medier-undersøkelsen 2018 vil publiseres i deler de nærmeste månedene

Illustrasjonsfoto: Shutterstock.com