Foto: Shutterstock.com

Er foreldre interessert i barns medievaner?

Tall fra Medietilsynets Barn og medier-underskelse 2018 viser at digitale aktiviteter ikke når opp til de tradisjonelle fritidsaktivitetene.

I anledning Safer Internet Day, som markeres tirsdag 6. februar, har Medietilsynet publisert de første tallene fra Barn og medier-undersøkelsen 2018. Her er det hentet inn svar fra 4805 barn i alderen ni til 18 år.

Hva interesserer foreldre seg for?

Et av spørsmålene barn og unge svarte på i årets undersøkelse går ut på hvor interessert de synes deres foreldre (eller andre voksne de bor med) er i ulike aspekter ved deres liv.

Svarene ble som følger (oppgitt prosentandel er totalsum av svarkategoriene ganske interessert og svært interessert) :

 • 18 prosent svarte at foreldrene er interessert i spill de har spilt
 • 26 prosent svarte at det ble vist interesse for hva de gjør på sosiale medier
 • Samme prosentandel (26) gjaldt for nettaktiviteter
 • 28 prosent mener foreldrene er interesserte i filmer, serier eller tv-programmer de har sett
 • 39 prosent svarte at foreldrene viser interesse for bøker de har lest
 • 71 prosent svarte at foreldrene uttrykker interesse for andre fritidsaktiviteter de holder på med

Videre viser undersøkelsen at:

 • En høyere andel av gutter opplever at foreldrene er svært eller ganske interessert i spill de har spilt (22 prosent av guttene mot 13 prosent av jentene)
 • Foreldrene viser imidlertid større interesse for jenters enn gutters atferd på sosiale medier og internett, samt for andre fritidsaktiviteter
 • 32 prosent av jentene svarer at foreldrene er svært eller ganske interessert i hva de gjør på sosiale medier, mot 20 prosent av guttene.
 • Andelene som opplever at foreldrene er interessert i hvilke spill de spiller, samt hva de gjør på internett og sosiale medier, er klart synkende med alderen for begge kjønn
 • Når det gjelder hva de gjør på nett, og andre fritidsaktiviteter, svarer henholdsvis åtte og seks prosentpoeng flere jenter enn gutter, at foreldrene er svært eller ganske interessert

Kilde: Medietilsynet

Les mer om Barn og medier-undersøkelsen 2018:

Mange snakker ikke om ubehagelige nettopplevelser

Medietilsynet: Få barn og unge ber om hjelp når de opplever noe på ubehagelig på nett
(Her finnes også tallgrunnlaget for resultatene som ble presentert)

Om Barn og medier-undersøkelsen 2018

 • Tallmateriale hentet fra Barn og medier-undersøkelsen 2018, gjennomført av Sentio Research på vegne av Medietilsynet
 • Det er samlet inn svar fra 4 805 barn i alderen 9-18 år. Undersøkelsen ble gjennomført ved at Sentio rekrutterte et utvalg skoler til å delta. For å oppnå et mest mulig representativt utvalg, ble rekrutteringen basert på klyngeutvalg. Datainnsamlingen er gjennomført på skoler ved bruk av elektronisk spørreskjema. Feltarbeidet foregikk i oktober og november 2017
 • Parallelt med denne undersøkelsen er det gjennomført en undersøkelse med fokus på foreldre til barn i alderen 1-18 år. Dette både for å avdekke gap i digital mediebruk, kompetanse og holdninger, samt foreldrenes kunnskaper om barnas nettbruk og erfaringer
 • Barn og medier-undersøkelsen 2018 vil publiseres i deler de nærmeste månedene

Illustrasjonsfoto: Shutterstock.com

Vis Forskning