Circle with Disney

Internett-tilbehør

Med denne boksen kan du sette begrensninger for alle internett-tilkoblede enheter i hjemmet. Du kan velge hvilke apper som skal ha tilgang til nett og i hvilke tidsrom hver enhet skal ha tilgang til nettet. Samtidig reises det etiske spørsmål om overvåking av egne barn.

Om bare det fantes en lettvint måte å kontrollere familiens nettbruk på.

Vent, det gjør det. Circle with Disney er en liten boks som begrenser internett-tilkoblingen til alle smarttelefoner, nettbrett, spillkonsoller og datamaskiner i hjemmet – etter de reglene du setter opp for hvert familiemedlem.

Barnevakten møter foreldre som har svært ulike syn på slike tekniske løsninger som skal begrense hva barna ser. Noen mener at filtre og overvåking er feil vei å gå og at man heller bør samtale med barna for å hjelpe dem til gode nettholdninger. Andre mener at det nytter ikke med bare prat, man må også inn med reguleringer.

Uansett reiser slike bokser spørsmål om privatliv. Barn har med alderen økende rett til å ikke bli overvåket.

Men la oss først se hva Circle with Disney kan utføre.

Circle with Disney

Format: Internett-tilbehør
Kategori: Foreldrekontroll
Utvikler: Circle

Enkelt å sette opp

Circle with Disney kommuniserer direkte med routeren og lar foreldre sette opp begrensninger ved roten slik at man slipper å gå inn på hver enkelt mobiltelefon eller nettbrett og justere begrensinger for nettbruk individuelt.

Med Circle kan man blant annet sette opp:

 • Tidsbegrensninger for antall minutter på internett barnet kan tilbringe i hver enkelt app i løpet av en ukedag eller dager i helgen.
 • Innholdsfiltrering: Slå av tilgangen ulike apper har til internett. For eksempel til sosiale medier og strømmetjenester.
 • Blokkering av bestemte nettsider.
 • Filtre som luker ut nakenhet og vold i søkemotorene Bing og Google.
 • Filtre i YouTube som luker ut vold og annet innhold som kan være upassende.
 • Ad-block for å fjerne reklame i nettleseren.
 • «Sovetid» som skrur av nettet når barnet legger seg.
 • Fjerning av tilgang til å laste ned apper og annet innhold til smarttelefoner og nettbrett.
 • Mulighet til å se total skjermtid brukt.

Circle er enkel å sette opp. I esken ligger det en lekker, hvit boks som altså er selve smart-enheten. I tillegg følger det med en strømkabel og en nettverkskabel. Circle har et innebygget batteri som gjør at den lever en stund også ved strømbrudd.

Nettverkskabelen er valgfri. Fordelen ved å putte den rett inn i routeren er at man da slipper å belaste kapasiteten til det trådløse nettet i huset.

Full oversikt fra mobilen din

Når alt er satt opp, er det bare å laste ned appen som hører til helt gratis. Prosessen videre er smertefri og man får instruksjoner steg for steg. Circle kobler seg til Wifi-nettet etter at man har gitt den passordet til routeren. Så snakker de på en eller annet teknologisk måte sammen og begrenser internett-tilgangen til alle enheter derfra.

Man må også legge inn navn, e-post og telefonnummer på hovedbrukeren, altså forelderen i huset.

Deretter kan man opprette profiler på hver enkelt person i husstanden. Da kan man legge inn bilde og navn av hver enkelt person, så legge inn innholdsfiltrering fordelt på alder. Alt her er på engelsk, men kategoriene samsvarer noenlunde med førskolealder, barn, tenåring, voksen og ingen innholdsfiltrering.

Hver kategori kommer med et foreslått utvalg av tillatte apper og begrensninger, men disse kan også justeres manuelt.

Så her her det mulig å trykke «tillat» eller «ikke tillat» på ulike apper, det samme kan man gjøre for kategorier som for eksempel e-post, blogger, gambling, innhold for voksne, onlinespill, videoer og mer. I tillegg er det mulig å sette opp standardfiltre i Youtube og i søkemotorer.

Luker ikke bort upassende innhold i apper

Circle kontrollerer først og fremst tilgangen til internett.

Det betyr at så lenge du har tillatt Netflix for eksempel, så vil barnet ditt ha tilgang til alt av innhold inne på strømmetjenesten. Man må derfor sette opp egne foreldrekontroller i appene for å luke ut filmer og serier med høy aldersgrense.

Den eneste inngripen Circle gjør, er direkte i søkemotorer og i Youtube ved å sette opp standardløsninger som allerede finnes her for å luke ut upassende innhold.

Inne på hver enkelt profil får man en oversikt over barnets bruk og diverse innstillinger:

Her kan man se hvilke enheter barnets konto er knyttet opp mot. Det kan være litt kryptisk i starten å finne riktig smarttelefon og nettbrett, særlig dersom man har flere av samme merke der alle heter «Apple» eller enda verre, «android-7915eaaef99» osv.

Men innimellom dukker disse også opp med riktig, registrerte navn, noe som er til stor hjelp.

Få oversikt over skjermtiden til barna

Ellers er det mulig å se barnets totale brukstid på nett. Du kan også se hvilke nettsider barnet ditt besøker, men ikke bestemte lenker eller søk inne på hver enkelt side. Man kan diskutere om dette er er en for stor inngripen inn i barnets privatliv. For de minste er dette ikke et like stort dilemma, men jo større barna blir, desto mer har de rett på privatliv, også på nett.

Andre nyttige innstillinger kan være muligheten til å gi internett-tid som belønning. Man kan også sette egne tider på dagen som skal være helt skjermfrie, for eksempel ved leksetid, måltider osv.

Circle låser ikke smarttelefoner og nettbrett slik at barna ikke kan bruke dem lenger. Det eneste Circle gjør, er å kutte ut internett-tilgangen. Så om man ønsker å ha noe som låser skjermen helt, må man sette opp egne begrensinger på hver enkelt nettbrett eller mobil.

Det betyr at barna i praksis fortsatt kan spille spill på Playstation, men bare ikke på internett lenger. Og så lenge barna har mobildata, kan de fortsatt bruke dette for å logge seg inn på sosiale medier, strømme på Youtube og så videre. Circle gjelder bare for hjemmenettverket med mindre man kjøper et tilleggsabonnement (55 kroner i måneden etter en gratismåned).

Det samme gjelder for mer konkrete innholdsfiltre i diverse apper og lignende.

Noe annet som er nyttig, er at hver gang en ny enhet kobler seg til nettverket, får man et varsel om dette slik at man får oversikt over hvilke dingser som er tilkoblet i huset ditt.

Egnethet

Circle with Disney er en hendig liten boks som gjør det enkelt å sette opp begrensninger for bruk av internett i hjemmet.

Mulige positive sider:

 • Enkelt og elegant oppsett.
 • Hensiktsmessig tidsstyring for daglig nettbruk.
 • Mulighet for å stenge nettbruk fra leggetid til morgengry.
 • Lett å justere og tilpasse underveis.
 • Enkelt å filtrere bort nettsider og søkeord som er upassende for barn.

Dersom man har små barn som kun skal bruke Youtube og enkle nettsøk, så kan Circle være nyttig for å hindre alt annet av apper og tjenester å bruke internett. Man kan enkelt lese av total skjermtid brukt og sette opp begrensninger for hvor mye poden skal få se på videoer på nett og annet gøy.

Har du ikke denne boksen, finner du uansett mange av funksjonene allerede tilgjengelig i nettbrettet eller i mange apper. Før var kanskje foreldrekontrollene mer knotete å finne frem til, men i dag har disse blitt mer modernisert og fungerer også i par med en app som kan kontrolleres fra far eller mors mobiltelefon.

Både smarttelefoner og nettbrett som kjører Android (Google) eller iOS (Apple), har altså allerede gode og enkle muligheter for foreldrekontroll innebygget.

Les mer om hvordan å sette opp foreldrekontroll på iPhone og iPad. Og øvrige nettbrett og smarttelefoner med Android.

Skal man først begrense barnas digitale liv, holder det ikke fullt ut med denne Circle-boken, for Circle setter ikke opp innholdsperrer i bestemte apper som Netflix, HBO og så videre, der må utenfor boksen gå inn i hver app for å sette begrensninger. Man savner også et bredere utvalg av apper i listen, hvor er Viaplay for eksempel?

Mulige negative sider:

 • Ingen filtre er helt sikre.
 • Foreldre kan lene seg for mye på teknologi og ikke samtale med barna om holdninger, for de føler at jobben gjort med denne boksen.
 • Kan gå utover barnets rett til privatliv, noe FNs barnekonvesjon artikkel 16 og norsk barnelov sier de har rett til i økende grad.
 • Overvåking kan minske tilliten mellom foreldre og barn.
 • Barna blir ikke like mediebevisste når de får mindre trening.
 • Boksen kan gi de voksne også mulighet til å overvåke hverandres nettbruk.
 • Gir du wifi-passordet til gjester, venner og andres barn, kan boksen gi mulighet til å overvåke også dem.

Internett har gitt oss nye dilemmaer. Bor du ved en trafikkert vei, setter du opp et gjerde i hagen for å beskytte barna. Man sier ikke at det holder å samtale med barna om holdninger til trafikk, små barn må ha gjerde. Det kan derfor føles naturlig å begrense barnas nettbruk med lignende digitale gjerder. Men hvor lenge? Og hvor mye?

Circle med Disney kan være nyttig for de aller minste i husholdningen. Men for eldre barn og ungdom, kan det hende at denne ikke treffer helt.

Trailer (reklamefilm):