Foto: Shutterstock. Mor og barn spiller dataspill. Sitter i sofa.

Mindre krangling når foreldrene spiller med barna

Hvor mye tid bør barna få bruke på dataspill? Ikke sjelden oppstår det uenigheter mellom barn og foreldre om dette. En ny forskningsrapport fra Vestlandsforskning konkluderer med at manglende kunnskap om dataspill blant foreldre forsterker slike konflikter.

Se punktliste med tips og råd nederst i artikkelen.

Til tider kan det virke som om det er stor avstand mellom det foreldre ønsker at barna skal bruke tiden sin på og det barna selv vil bruke tiden på. Dataspill er nettopp en av hobbysyslene det kan være uenighet om.

Så mange som 96 prosent av gutter og 63 prosent av jenter mellom ni og 18 år spiller spill (Barn og Medier: 2018). Dette er altså en utbredt interesse blant de aller fleste barn her til lands.

Når foreldre blir spurt i Medietilsynets undersøkelser om barnas tidsbruk, oppgir over halvparten at de ofte eller av og til er uenige med barna om tid brukt på dataspill.

Så om du titt og ofte tvinner tomler fordi poden sitter for mye foran skjermen så er du neppe alene om det.

Vestlandsforskning har forsket på fenomenet blant ungdom og foreldre i ti husstander på Vest-, Sør- og Østlandet. Familiene som deltok er av ikke-vestlig bakgrunn, men mange av funnene har stor gyldighet for befolkningen som helhet, ifølge forskerne.

Både barn og foreldre anerkjenner utfordringene med dataspill

Formålet med forskningen var å se på daglige rutiner i hjemmet og hvordan dataspill var en del av familiekonteksten.

Foto: Privat
Gilda Seddighi, prosjektleder i Vestlandsforskning.

Noe som overrasket Gilda Seddighi, prosjektleder bak rapporten, var at både barna og foreldrene anerkjente noen av årsakene til uenighet som dukket opp når det gjaldt dataspill.

– Vi ga både foreldre og barna et spørreskjema og stilte spørsmål som angikk konflikt omkring dataspill. Det som var interessant var at både foreldrenes og barnas svar samsvarte i mange tilfeller. Begge parter mente at dataspill var en kilde til konflikt. I tillegg var det enighet om at dataspill i mange tilfeller ble prioritert fremfor skolearbeid og plikter i hjemmet. Det var også enighet om at foreldrene hadde en manglende kunnskap om dataspill, sier Seddighi.

Det var kun en av de ti familiene som ikke opplevde konflikter på grunn av tid brukt på dataspill.

– Vi oppdaget to måter dataspill kunne oppleves som en utfordring. Det ene var når foreldrene la planer i hjemmet og ikke fikk gjennomført disse fordi barna var opptatt med dataspill. Dette gjaldt særlig kompetitive spill (spill med konkurranse) der barna spilte på lag med andre og ikke bare kunne forlate spillet der og da. I tillegg var det de foreldrene som mente at barna brukte for mye tid på spill. At det bare var bortkastet tid med lite læring og nytteverdi, sier Seddighi.

Mangel på rutiner førte til mer konflikt

I de familiene der foreldrene og barna hadde lite tid sammen og i liten grad hadde rutiner som styrte hverdagen, ble dataspillingen ganske fremtredende i hverdagen, sier Seddighi.

– Foreldrene her var travle og opptatt med alt fra jobb til husarbeid. Det ble lite rom for dialog med barna og få muligheter til å skape gode rutiner i hjemmet, sier Seddighi.

Rutiner er derfor viktig å få på plass allerede når barna er små, mener Seddighi.

– Rutiner må inn så tidlig som i barnehagealder. Dersom barna bare lager sine egne rutiner, så blir det vanskelig å plutselig skulle endre dette når barna er blitt tenåringer. Så mitt råd til foreldre er å sette seg ned med barna og se på når de spiller. Overhold aldersanbefalinger på spill og se om barnet ditt spiller alene eller sammen med andre. Barn som spiller alene har større kontroll over tidsbruken enn de som spiller kompetitive spill på nett. Det er vanskelig å bare gå fra et spill når du er midt oppi en kamp med lagkamerater, sier Seddighi.

Positiv regulering virker best

Forskeren mener også at det er lite virkningsfullt om foreldre kun reagerer med negativ regulering. Eksempler på dette er stadige sanksjoner som å sette opp tidsbegrensninger, fjerne tilgangen til dataspill, eller tvinge barna til å være utendørs fordi at de ikke skal spille mer, sier Seddighi.

– Slike sanksjoner fører bare til mer frustrasjon og ødelegger muligheten for dialog med barna. En positiv regulering er enda mer virkningsfullt. Det handler om at foreldrene viser en oppriktig interesse for barnas spillinteresse. Man kan starte med å vise nysgjerrighet og at man har et ønske om å lære mer om det barna brenner for. Med dette som utgangspunkt kan man siden sette seg ned med barna og lage regler for hva og når barna spiller, sier Seddighi.

I tillegg kom det frem i intervjuene med familiene at det var stort gap mellom verdien foreldre ila dataspill sammenlignet med ungdommenes egen oppfatning.

– Foreldrene uttrykte at barna ikke lærte noe av å spille dataspill. Barna derimot listet opp det ene læringsutbyttet etter det neste. Noen mente at de lærte språk, andre mente at det var en arena der de fant og utviklet vennskap og felleskap med andre på skolen. Noen mente også at de lærte historie av å spille strategiske dataspill, sier Seddighi.

Nå forstår jeg hvorfor dataspill kan være så positivt.

En mor som var rykende uenig i sønnens opplevelse av at dataspill kunne by på læring, endret synspunkt etter at hun og sønnen pratet sammen i en intervjusetting. Det var første gang de to hadde hatt denne type dialog om sønnens interesse for dataspill.

– Sønnen forklarte at når han spilte FIFA sammen med vennene sine så måtte de planlegge pengebruk for å kjøpe gode nok spillere til fotballaget sitt. Det handlet om å rasjonere og bruke pengene riktig. I tillegg så måtte de legge strategier og taktikker for å vinne kamper. Men dette blikket på egen læring så han først etter denne diskusjonen. Så det er nok mange barn (og voksne) som ikke reflekterer nok over læringsverdien i det å spille dataspill, sier Seddighi.

Forskeren mener at det i samfunnet som helhet er behov for en større anerkjennelse av dataspill. Dette kan bidra til at barna blir mer bevisst på hva de lærer når de spiller spill, sier Seddighi.

Råd og erfaringer fra familiene i studien (oversatt til norsk fra forskningsrapporten):

  • Foreldre bør lage rom for å ha en dialog med barna dersom de spiller for mye.
  • Det hjelper lite med masing og straff.
  • Spill sammen med barna. Spill både dataspill og andre former for spill.
  • Det er viktig å ha god dialog med andre foreldre på skolen for å sammen kunne regulere spillingen i hjemmet. I tillegg, kan erfaringsutveksling hjelpe foreldre i samme situasjon.
  • Finn på andre aktiviteter sammen med barna for å komme ut av vaner med å spille mange timer daglig.
  • Foreldre bør skaffe seg mer kunnskap om spill.
  • I stedet for at foreldre selv bare sitter foran TV-skjermen eller med mobilen sin, bør de voksne ta initiativ til at familien tilbringer kvalitetstid sammen.
  • Vær ærlig og åpen om dataspill.
  • Å be barna pause når de spiller mot andre på internett er ikke alltid mulig. Gi barna tid til å avslutte «kampen» eller «runden» i spillet.

Les hele forskningsrapporten i sin helhet her.