Dataspillundersøkelse: Færre jenter spiller dataspill enn tidligere

17 prosentpoeng færre jenter spiller dataspill sammenlignet med i 2020. Når det gjelder stygge kommentarer og utestenging i spill, opplever de yngste mest av dette. I tillegg har 6 av 10 barn mellom 9–17 år spilt spill med aldersgrense 18 år.

Annethvert år gjennomfører Medietilsynet en stor undersøkelse for å avdekke barn og unges medievaner. Årets delrapport setter et særlig fokus på jenter og gaming. I tillegg til å ta for seg generelle gamingtrender og vaner blant barn og unge i alderen 9 – 18 år.

Det aller første tallet som kommer frem er en nedgang i antallet barn og unge som spiller sammenlignet med i 2020 når undersøkelsen ble gjennomført forrige gang. Det viser seg at:

 • 92 prosent av gutter og 59 prosent av jenter oppgir at de spiller dataspill i 2022 mot
 • 96 prosent av gutter og 76 prosent av jenter i 2020

Det er altså en nedgang på 17 prosentpoeng (= 22 prosent) i jenter som oppgir at de spiller dataspill. I 9-10-årsalder er det nokså jevnt mellom gutter og jenter i antallet som oppgir at de spiller dataspill. 95 prosent av gutter og 88 prosent av jenter spiller i denne alderen. I 15-16 årsalder oppgir derimot 90 prosent av gutter og 47 prosent av jenter at de spiller.

Årsaken til denne nedgangen i andelen jenter som spiller er ikke spikret. I rapporten understrekes det at forskning på feltet gir ulike svar. Her trekkes det frem noen mulige årsaksforhold:

 • Dataspill og gamingkulturen er dominert av gutter og menn
 • Spill er en arena hvor særlig jenter er utsatt for hets

Korus-Øst som har utforsket spillvanene til gutter og jenter i 9. klasse og 1.klasse på VGS har også trukket noen mulige hovedårsaker:

 • Sosiale medier erstatter tiden brukt på spill blant jenter
 • Spilling anses som barnslig blant jenter, men gir status hos gutter
 • Jenter har færre spillfigurer å identifisere seg med, kvinnene fremstår som hjelpesløse eller seksualiserte figurer i spill
 • Det legges større vekt på lagspill og jenter strever med å finne andre av samme kjønn å spille sammen med

3 av 10 gutter i alderen 9-10 år har spill 18-årsgrensespill

Omtrent 6 av 10 av 9-17-åringene som spiller dataspill, har spilt spill med aldersgrense 18 år, ifølge undersøkelsen. Det er langt flere gutter som spiller denne type spill sammenlignet med jenter. I tillegg er det en økning i alder. Blant de som er:

 • 9-10 år. Har 31 prosent av gutter og 7 prosent av jenter spill 18 årsgrensespill
 • 11-12 år. Har 53 prosent av gutter og 18 prosent av jenter spill 18 årsgrensespill
 • 13-14 år. Har 69 prosent av gutter og 41 prosent av jenter spill 18 årsgrensespill

Flertallet opplever ikke stygge kommentarer og utestenging

Årets undersøkelse viser at de fleste svarer «nei» på spørsmålet om de ofte blir lei seg av stygge kommentarer når de spiller. De fleste svarer også «nei» på spørsmålet om vennene ofte utestenger dem fra spill.

Det er samtidig slik at det er de yngste som i størst grad forteller om slike opplevelser. I alderen 9-10 år forteller:

 • 8 prosent av gutter og 20 prosent av jenter at de ofte blir lei seg av stygge kommentarer når de spiller
 • 10 prosent av gutter og 7 prosent av jenter forteller at venner ofte utestenger dem fra spill

I alderen 11-12 år forteller:

 • 6 prosent av gutter og 9 prosent av jenter at de ofte blir lei seg av stygge kommentarer når de spiller
 • 7 prosent av gutter og 4 prosent av jenter forteller at venner ofte utestenger dem fra spill’

Høyere opp i alder er det et flertall av gutter som rapporterer om slike negative opplevelser. Ved 17-18 årsalder er det nokså jevnt blant begge kjønn. Rapporten avdekker ikke de som av og til, eller er usikre på om de opplever negative hendelser i spill.

De fleste bruker penger på kjøp i spill

De aller fleste i aldersgruppen 9 – 18 år bruker ekte penger på kjøp i spill. Hele 63 prosent sier at de har gjort dette mot 58 prosent i 2020-undersøkelsen.

 • 45 prosent har kjøpt spillgjenstander som de visste hva var på forhånd
 • En av fire har kjøpt innhold som var en overraskelse, altså lootbokser
 • 7 prosent sier også at de har blitt lurt til å kjøpe noe i spill. I alderen 15-16 år sier 14 prosent av gutter at de har blitt lurt til å foreta et kjøp i spill

Fortnite, Minecraft og Roblox på topp

Avhengig av hvilken aldersgruppe man ser på, er det noen spilltitler som går igjen på topplisten. Det er også forskjell mellom gutter og jenter i hvilke spill de trekker frem som favoritter. Roblox nevnes helt på topp blant jenter i alderen 9 – 14 år. 70 prosent av jenter 9- 10 år og 63 prosent av jenter 11-12 år spiller Roblox. På andreplass er Minecraft.

Blant gutter er Fortnite nevnt helt på topp blant gutter i alderen 9-14 år. 37 prosent av gutter 9-10 år og 44 prosent av gutter 11-12 år spiller Fortnite. På andre- og tredjeplass er Roblox og Minecraft blant 9-10-åringene og deretter Minecraft og Roblox blant 11-12-åringene.

Fra 11-12 år og oppover blir det stadig mer populært å spille GTA og Counter-Strike.

For mye tid på gaming

Barn og unge blir også spurt om hvorvidt de synes at de bruker «for mye tid på gaming».

 • 23 prosent av gutter og 19 prosent av jenter i alderen 9-10 år mener dette
 • 26 prosent av gutter og 14 prosent av jenter i alderen 11-12 år mener dette
 • 19 prosent av gutter og 9 prosent av jenter i alderen 13-14 år mener dette

Taller holder seg stabilt for gutter eldre enn dette, men andelen synker for jenter. Når foreldrene blir stilt samme spørsmål er det flere foreldre som mener at barna bruker mye tid på spill, sammenlignet med det barna selv mener.

 • 34 prosent av foreldre til gutter og 29 prosent av foreldre til jenter i alderen 9-10 år mener at barna bruker mye tid på gaming
 • 31 prosent av foreldre til gutter og 18 prosent av foreldre til jenter i alderen 11-12 år mener at barna bruker mye tid på gaming
 • 28 prosent av foreldre til gutter og 12 prosent av foreldre til jenter i alderen 13-14 år mener at barna bruker mye tid på gaming

21 prosent av barn og unge 9 – 18 år sier også at de er enig i påstanden at foreldrene mener at de bruker mye tid på gaming.

Ellers huker mange barn og unge også av på hva de mener er positivt eller negativt med spilling. Andelen:

 • 74 prosent mener at de blir flinkere i engelsk av å spille dataspill
 • 63 prosent mener at gaming er sosialt og at de har kontakt med venner
 • 53 prosent mener at de lærer mye av gaming
 • 48 prosent mener at de får nye venner
 • 14 prosent mener at de bruker for mye penger på gaming

Rapporten i sin helhet leser du her.

Foto: (hovedbilde) shutterstock / Dejan Stanic Micko
Foto: «skytespill» Call of duty/ Activision
Foto: «sint gamer» shutterstock / Milos Nakovic
Foto: «lootbox» shutterstock / Stigward

Les mer:


Tips og råd hver uke, pluss tilgang til webinarer: Ønsker du tips og nyheter om nettvett for barn tilsendt på e-post hver uke? Bli medlem av Barnevakten.

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett.