Google Play og App Store har etiske regler for hva de tilbyr i nettbutikken

App Store og Google Play stiller krav til produsentene av spill og apper. App Store krever blant annet at appene ikke skal inneholde porno.

De mest kjente nettbutikkene for apper og spill viser ikke bare anbefalte aldersgrenser for hvert produkt, men har også interne regler for hva som legges i deres netthyller.

Ikke alle apper slipper til i App Store

Apple setter krav til utviklere før appen blir godkjent for salg i deres nettbutikk. Her er noen av kravene:

 • Ikke sjokkere eller støte folk.
 • Ikke inneholde noe nedsettende om religioner, kjønn eller lignende.
 • Ikke oppmuntre til ulovlig bruk av våpen eller farlige objekter.
 • Ikke ha avstemminger basert på utseendet til personer.
 • Ikke inneholde porno.
 • Ikke inneholde misledende religiøse sitater.
 • Ikke sende ut anonyme SMS-er.
 • Ikke ha spesielt dårlig smak.
 • Ikke la fiender i spill være en gruppe som kan identifiseres etter «race, culture, real government, corporation,». Apper i App Store kan altså ikke handle om at spilleren skal bekjempe Norge (ekte myndigheter), samer (ekte kultur) eller Telenor (ekte bedrifter).
 • Må ha mulighet for at brukerne kan rapportere inn mobbing og lignende.
 • Apputvikleren må være over 13 år gammel. (Dette står i avtalen som app-produsenten må godta for å lage apper til App Store.)
 • Apper som regner ut medisindoser, må komme fra medisinprodusenten og ikke hvem som helst.

Dette var noen eksempler, flere App Store-krav finner du her.

Krav til apper som er merket med at de passer for barn

Apple skriver i App Store: «Apper og spill for barn deles opp i tre aldersgrupper, bestemt av appens utvikler i henhold til hva som er passende for hver aldersgruppe: 5 år eller yngre, 6–8 år og 9–11 år. Foreldrene kan enkelt bla gjennom disse aldersgruppene på hovedsiden for barn og på sidene for hver aldersgruppe.»

Du finner disse appene for barn på denne måten:

 1. Gå til App Store.
 2. Velg «Apper».
 3. Scroll deg ned til overskriften «Snarveier», der trykker du på «Apper og spill for barn».
 4. Scroll deg ned og trykk på rammen «Finn apper og spill for barna dine».
 5. Scroll deg så nedover til overskriften «Mer i kategorien Barn», der kan du velge aldersgruppe. Velg for eksempel aldersgruppe 6–8 år.

Slik ser noen av skjermbildene ut på veien frem på en Iphone:

Vet du om en lettere måte å finne aldersgruppene på, så si gjerne i fra til Barnevakten.

I sine instruksjoner til apputviklerne har Apple noen regler for apper som skal inn i «Kids Category». Så langt vi forstår, er Kids Category identisk med de tre aldersgruppene 5 år og yngre, 6–8 år og 9–11 år.

Så til poenget: Når det gjelder slike apper som er beregnet for barn, krever App Store dette av appene:

 • Ikke inneholde lenker som fører ut av appen.
 • Ikke være mulig å kjøpe noe inne i appen, med mindre dette er plassert bak en foreldremur.
 • Ikke inneholde reklame som er basert på brukerens oppførsel.

Apple setter setter også begrensinger for hva slags reklame slike barnevennlige apper kan vise: «any contextual ads must be appropriate for young audiences

Kravene fra Kids Categori finner du her.

Hva aldersgrensene i App Store ikke sier noe om

App Store setter aldersgrenser basert på hva app-utviklerne gir av informasjon. App-utviklerne må fylle ut et skjema som ser slik ut:

Velger utviklerne «None» på alt, havner appen i den laverste aldersgruppen, altså 4+.

Skjemaet tar ikke hensyn til en rekke poenger, som for eksempel dette:

 • Spillets vanskelighetsgrad.
 • Reklame (ikke profilbasert) i appen/spillet.
 • Intensjonen med appen.
 • Mulighet for å chatte.
 • Sporing av barnets geografiske plassering.
 • Bruk av kamera.
 • Internett-tilgang for at appen skal virke.

Nederst i skjemaet kan utviklerne velge å krysse av at appen er laget for barn: «Made for Kids». Så langt vi forstår, må da appen oppfylle kriteriene i det som kalles Kids Category, altså: Ingen lenker ut av appen, ikke mulig å kjøpe noe og ikke reklame som er basert på barnets oppførsel.

Med andre ord: Barn kan altså oppleve reklame inne i apper man kan kjøpe i App Store, også i apper som har lav aldersgrense, og også i apper som er lastet ned fra de barnevennlige listene. Men i de barnevennlige listene skal det ikke finnes apper som inneholder reklame som er basert på barnets bruk av nettet.

App-reglene i Google Play

Også nettbutikken Google Play setter krav til de eksterne app-utviklerne som gjerne vil plassere appene sine i nettbutikken.

Apper med dette innholdet er ikke tillatt i Google Play:

 • Seksualiserer mindreårige.
 • Seksuelt eksplisitt innhold.
 • Hatsk innhold.
 • Vold.
 • Sensitive hendelser.
 • Mobbing og trakassering.
 • Utvalgte finansielle produkter.
 • Gambling.

Listen er et utvalg.

Google Play krever at apper som er basert på brukergenerert innhold, må ha en funksjon som kan blokkere trakasserende brukere. Det er heller ikke lov med apper som villeder andre. Det er også et krav om at apputviklerne er åpen om hvordan brukerdata håndteres.

Google Play har mange flere retningslinjer enn dette, les kravene her.

Google Play har også egne krav for apper som er beregnet for familier.

Hva med andre nettbutikker?

Laster barnet ned en app eller spill direkte fra produsentens nettsider, kan det hende produsenten ikke har noen etisk kravliste slik som App Store og Google Play har. Det kan altså være større risiko for å finne en «mobbe-app» i produsentens nettbutikk. Men det er ikke dermed sagt at det ikke finnes risikable eller upassende apper i de mest kjente nettbutikkene. For eksempel appen Tellonym finnes i Google Play og i App Store. Med Tellonym kan man sende anonyme meldinger, og da fristes noen til å mobbe andre fordi man tenker at man slipper å stå til ansvar for sine handlinger.

Ved å kjenne til hva den enkelte nettbutikk eller produsent har satt som etiske krav, er det lettere å handle spill og apper på en tryggere måte. De etiske kravene kan du kombinere med de anbefalte aldersgrensene som er satt, da får du et enda bedre bilde.

Google Play har i Europa valgt å merke appene med merkeordningen PEGI som vi fra før kjenner fra konsollspill. Mens App Store har sin egen aldersmerkeordning.

Les mer om handle apper og spill så trygt som mulig

PEGI hjelper deg å velge

Hvilke aldersgrenser gjelder for spill og apper?

Bli medlem av Barnevakten