Foto: Shutterstock. Barn spiller på telefon og datamaskin.

Aldersgrenser for apper – hva foreldre bør vite

Hvem bestemmer aldersgrensene? Hvordan blir aldersgrensene satt? Hva er forskjellen på anbefalt alder og vilkårsalder? Her får du svar.

Lynguide om aldergrenser for apper

Absolutt alder: Utgiveren av en app har rett til å sette absolutt aldersgrense i vilkårene. Dette er en juridisk grense og i sosiale medier setter utgiveren ofte alderen 13 år. Barn under denne alderen har ikke lov til å bruke slike apper.

Anbefalte aldersgrenser: Aldersgrensene som oppgis i appbutikkene, er som regel kun anbefalinger og handler kun om barnet kan ta skade. Derfor kan det noen ganger stå lav aldersgrense i butikken og høy aldersgrense i vilkårene.

Norsk lov og aldersgrenser: Norske personvernregler sier at appene ikke kan samle inn personopplysninger fra barn under 13 år.

Barn klarer ikke bruke alle apper: Selv om en app har lav aldersgrense, er det ikke sikkert at barn i den alderen klarer å bruke appen som kanskje er komplisert. Den anbefalte aldersgrensen sier bare noe om barn kan ta skade av å bruke appen, for eksempel bli skremt, den sier ikke noe om barnet vil synes at appen er gøyal og lett å bruke.

PEGI og Apple: Det er i hovedsak to utgivere av aldersanbefalinger. Den ene heter PEGI og benyttes også til spill, ikke bare apper. Bak PEGI står forbrukermyndigheter i Europa samt spillbransjen selv. De aller fleste spill og apper som utgis i Europa, får en aldersanbefaling fra PEGI.

Den andre aldersanbefalingen er det Apple som står for, den finnes i App Store.

Apple og PEGI er ikke alltid enige om alderen. Medietilsynet i Norge anbefaler at man følger PEGI. Les mer om det her.

Spesielt for brukerstyrte apper og spill: I sosiale medier og i en del spill er det brukerne som lager mye av innholdet. Derfor klarer hverken Apple eller PEGI å sette en anbefalt aldersgrense, for innholdet endrer seg jo hele tiden med hva brukerne deler av innslag. Innslagene kan være alt fra søte katter til videopptak fra krig. Da er oppfordringen fra PEGI og Apple at foreldrene må veilede barnet.  PEGI viser da det oransje ikonet med et utropstegn:

PEGI PG

Foreldreinnstillinger: En del apper har foreldreinnstillinger som gjør at appene blir tryggere å bruke for barnet. Når du vurderer om en app egner seg for ditt barn, kan du ikke bare se på den anbefalte alderen, men du kan også se på foreldreinnstillingene.

PEGI i kortversjon

PEGI brukes blant annet i Googles appbutikk Google Play. Her er aldersgrensene forkortet av Barnevakten:

3 år: Passer alle aldersgrupper. Ingen lyder eller bilder som kan skremme små barn.

7 år: Mild tegneserievold.

12 år: Vold som er noe mer realistisk, karakterene kan ligne mennesker. Seksuelle antydninger.

16 år: Vold eller sex vises slik det ville ha sett ut i det virkelige liv.

18 år: «Umotiverte» drap, vold mot forsvarsløse eller et positivt syn på bruk av rusmidler.

Barnevakten forklarer mer om PEGIs aldersmerking her.

Apples aldersgrenser i kortversjon

Nettbutikken App Store bruker sine egne alderskriterier og aldersgrupper, vi har oversatt og forenklet dem nedenfor:

4+
Ikke noe støtende materiale

9+
Litt tegneserievold
Litt rå humor
Litt skrekk

12+
Medisinsk innhold
Noen referanser til alkohol, tobakk eller rus
Simulert gambling
Litt nakenhet eller seksuelt innhold
Ofte rå humor
Ofte temaer eller innhold som kan skape frykt
Ofte tegneserievold
Litt vold som ser realistisk ut

17+
Full tilgang til internett via nettleser i appen
Gambling og konkurranser
Ofte voksent innhold
Ofte medisinsk innhold
Ofte referanser til alkohol, tobakk og rus
Ofte seksuelt innhold eller nakenhet
Ofte realistisk vold

 • App Store skriver at de selger ikke innhold som er beregnet på kun voksne, slik som porno.
 • App Store ber apputviklerne selv sette passende aldersgrense etter Apples kriterier, men App Store kan overprøve utvikleren.

Original tekst til App Store-kriteriene ligger her.

Her er skjemaet som apputviklerne må fylle ut og som App Store beregner aldersgrenser ut fra:

Skjermdump av App Stores alderskriterier.

Som du ser, kan utvikleren velge mellom tre grader – ingen, mild eller intens – for hvert tema. Velger utgiveren «ingen» på alle kriteriene, lander man på aldergrense 4+. Det er altså utgiveren som i utgangspunktet bestemmer aldersgrensen etter sin subjektive mening om hva «mild» eller «intens» betyr. Men App Store kan overprøve alderen i etterkant.

Det er flere millioner apper i App Store, det ankommer svært mange nye apper daglig. I alle bedrifter kan det skje glipper i kontrollen. Har du kjøpt en app som du mener har fått feil aldersmerking, kan du klage til Apple her.

Hva aldersgrensene i nettbutikkene ikke sier noe om

Det er ofte vanskelig å få informasjon fra store selskaper som Apple og Google, utover hva de selv skriver på nettet. Men ifølge skjemaet som utviklerne må fylle ut, ser det ut til at for eksempel Apples alderskriterier ikke tar hensyn til en del poenger:

 • Spillets vanskelighetsgrad
 • Reklame (ikke profilbasert) i appen/spillet
 • Intensjonen med appen
 • Mulighet for å chatte
 • Sporing av barnets geografiske plassering
 • Bruk av kamera
 • Internett-tilgang for at appen skal virke

Barn kan altså oppleve reklame inne i apper man kan kjøpe i App Store, også i området Kids Categori, men i Kids Categori skal det ikke finnes apper som inneholder reklame som er basert på barnets bruk av nettet.

Det finnes mange andre merkeordninger for aldersgrenser

Aldersgrensene til ESRB

Som norsk er du lite borti aldersgrensene til ESRB som benyttes blant annet i USA. Men når du for eksempel ser en reklamefilm for et spill, kan det hende at en aldergrense fra ESRB dukker opp i filmen, da kan det være greit å vite bakgrunnen for aldersgrensen.

ESRB har to opplegg for å bestemme aldersgrenser. Ved spill som leveres fysisk på en CD, er det tre personer fra ESRB som sammen blir enige om hvilken aldersgrense som bør gjelde.

Ved apper og spill som lastes ned, baseres aldersgrensene på hva apputviklerne har krysset av i IARC-skjemaer. Så tas det stikkprøver i etterkant.

ESRB tar hensyn til dette:

 • Vold
 • Språk
 • Sex
 • Gambling
 • Alkohol, tobakk og rus
 • Totalen, det vil si hvilken historie fortelles og hvor ofte er det innslag av noe ekstremt
 • Belønningssystem
 • I hvilken grad spilleren kan bestemme spillets gang

Aldersgrensene til ESRB – forkortet og oversatt av Barnevakten:

E
Everyone: For alle. Kan inneholde litt tegneserievold eller innslag av røff språkføring.

E10+
Everyone 10 +: Fra 10 år.  Noe mer tegneserievold og røft språk .

T
Teen: Fra 13 år. Kan inneholde vold, ondskapsfull humor, litt blod, gambling i historien og røft språk.

M
Mature 17+: Fra 17 år. Mye vold, blod, sex og røft språk.

Ao
Adults only 18+: Fra 18 år. Intens vold, virkelighetstro sex, gambling med ekte penger.

Ved enkelte spill varsler ESRB også om muligheten for «users interact», altså muligheten for chatting eller annen interaktivitet i spillet.

ESRB varsler også om det er mulig å bruke ekte penger i spillet, om spillet sladrer om lokasjonen til spilleren, og om spillet gir full tilgang til internett og alt som finnes der. På engelsk vil det stå:»In-Game Purchases», «Users Interact,» «Shares Location,» eller «Unrestricted Internet.»

Les mer her:

ESRB har også en lang liste med standard beskrivelser, som for eksempel om blodet som vises i spillet ikke ser ekte ut, om humoren har seksuell karakter eller om det foregår gambling som ikke er med ekte penger.

ESRB har også laget en app hvor du kan sjekke hvilken aldersgrense ESRB har gitt ulike spill.

Enda flere merkeordninger for spill og apper

Det finnes mange merkeordninger for spill og apper rundt omkring i verden. Slike merkeordninger kan du oppdage når du besøker spillprodusentens eget nettsted.

Aldersgrenser for spill og filmer i Australia. (ekstern lenke)

Også i Tyskland har man en merkeordning. (ekstern lenke)

I ulike deler av verden kan det være ulike oppfatninger av grensene for vold, nakenhet, stygt språk og reklameinnslag. De ulike merkeordningene kan være preget av landets kultur, samt de kriteriene som er lagt inn, og ordningene kan dermed lande på ulike aldersgrenser for det enkelte produkt. Slik er det også med PEGI, ESRB og App Store.

Sjekk gjerne om Barnevakten har en anmeldelse. Da får du som regel noen tanker om hvem spillet eller appen passer for. Bruk søkefunksjonen på våre nettsider for å finne appen/spillet vi omtaler.

Du kan også finne aldersgrenser og begrunnelser her. (ekstern lenke)

Samme app kan ha ulik aldersgrense i ulike land

Ulike land og nettbutikker har litt forskjellig oppfatning av hva som passer for ulike aldersgrupper. For at spillprodusentene skal slippe å snakke med hvert eneste utsalgssted om aldersgrenser, har man laget en felles portal som heter IARC.

Spill- og app-produsentene krysser av i skjemaer og forteller for eksempel hvor mye vold det er i spillet. Så regner IARC automatisk ut spillets aldersgrense for hvert land eller organisasjon, basert på de kriteriene det enkelte land eller organisasjon har satt.

IARC sender så utregnede aldersgrenser videre til blant annet organisasjonen PEGI som brukes i Europa og til ESRB som brukes i USA. Ved konsollspill foretar PEGI også en manuell sjekk.

Her er reklamefilm fra IARC som grafisk viser hvordan det foregår:

Les mer om IARC her (ekstern lenke).

Kobler du deg opp til nettbutikken Google Play fra en datamaskin i Norge eller et annet europeisk land, ser du PEGI-anbefalingen for hver app.

Er du på ferie i et annet land og kobler deg opp til Google Play, kan det hende du ser en annen aldersgrense enn den som ble oppgitt da du var hjemme. Det er fordi ulike land kan ha ulike synspunkter om aldersgrenser.

Les mer om aldersgrenser


Bli medlem av Barnevakten