Foto: Shutterstock. Barn spiller på telefon og datamaskin.

Slik settes aldersgrenser for apper og spill

En app kan ha fått anbefalt aldersgrense 3 år samtidig som appen er for vanskelig for treåringer. Aldersgrenser er et omfattende tema, i denne artikkelen vil du lære en del om hvordan aldersgrensene blir satt og hva aldersgrensene ikke sier noe om.

Ved apper og spill handler det mest om anbefalte aldersgrenser.  Men noen ganger er grensene juridiske, for eksempel personvernreglene setter en grense ved 13 år ved innsamling av personopplysninger. Produsenten har også rett til å sette absolutt grense i vilkårene.

Spillene loses gjennom IARC

Ulike land og nettbutikker har litt forskjellig oppfatning av hva som passer for ulike aldersgrupper. For at spillprodusentene skal slippe å snakke med hvert eneste utsalgssted om aldersgrenser, har man laget en felles portal som heter IARC.

Spillprodusentene krysser av i skjemaer og forteller for eksempel hvor mye vold det er i spillet. Så regner IARC automatisk ut spillets aldersgrense for hvert land eller organisasjon, basert på de kriteriene det enkelte land eller organisasjon har satt.

IARC sender så utregnede aldersgrenser videre til blant annet organisasjonen PEGI som brukes i Europa og til ESRB som brukes i USA. Ved konsollspill foretar PEGI også en manuell sjekk.

Her er reklamefilm fra IARC som grafisk viser hvordan det foregår:

Les mer om IARC her (ekstern lenke).

Google Play og App Store har ikke samme aldersgrenser

Kobler du deg opp til nettbutikken Google Play fra en datamaskin i Norge eller et annet europeisk land, ser du PEGI-anbefalingen for hver app. Bak PEGI står forbrukermyndigheter i Europa samt spillbransjen selv. De aller fleste spill som utgis i Europa, får en aldersanbefaling fra PEGI.

Nettbutikken App Store, som gjelder apper for Ipad og Iphone, benytter derimot ikke PEGI eller IARC. App Store har laget sine egne aldersanbefalinger, basert på hva produsentene har krysset av i App Stores egne skjemaer som skal fortelle hva appene inneholder.

Medietilsynet i Norge anbefaler at man følger PEGI. Les mer om det her.

Ingen aldersgrense

PEGI PGNoen ganger oppgis det ingen anbefalt aldersgrense fra PEGI, men appen er merket med et utropstegn i en gul firkant. Det gjelder gjerne apper hvor det er brukerne som lager innholdet og at man derfor ikke kan vurdere appen på forhånd. Utropstegnet kalles PG! som betyr Parental Guidance, altså foreldreveiledning. Når du ser en app merket med 18 år, er det lett å forstå at appen ikke passer til niåringer. Hvis du derimot ikke ser noen aldersgrense, slik som med dette utropstegnet, er det lett å overse hvilken risiko som kan ligge innbakt i produktet, for brukerne kan dele all slags filmer som er innenfor appens vilkår. Det kan bety upassende eller skremmende videoer.

Ved alle apper kan foreldrene gå gjennom innstillingene og se om det er mulig å stenge de mest risikable funksjonene. 

Hvilke juridiske aldersgrenser  finnes?

Barn må være minst 13 år, eller få tillatelse av foreldrene, dersom en aktør skal samle inn personopplysninger, sier norske personvernregler. Dermed er det automatisk 13 årsgrense i vilkårene på en mengde spill og apper, fordi disse har funksjoner som samler inn personopplysninger.  De som distribuerer appen eller spillet, må sørge for å få tillatelse fra foreldrene dersom barn yngre enn 13 år vil laste slike apper eller spill.

Mulighet for verifisering av samtykke fra foreldre er dessverre ikke på plass i appene som har slik 13-års grense. Praksisen i dag er at appselskapen heller setter en absolutt aldersgrense i vilkårene, slik settes samtykkemuligheten til side.

PEGI i kortversjon

PEGIs anbefalte aldersgrenser sier ikke noe om hvor vanskelig spillet er eller hvilke aldersgrupper som kan beherske spillet.

Et eksempel: Fotballspillet Fifa er merket med 3 års aldersanbefaling av PEGI. Dette fordi det ikke er noe skadelig eller uegnet innhold for barn fra 3 år, men Fifa er altfor vanskelig for små barn. Så ut fra vanskelighetsgrad passer det best for barn fra skolealder.

Aldersgrensene fra PEGI tar med andre ord hensyn til om innholdet kan være skremmende eller på andre måter ikke være passende for bestemte aldersgrupper. Her er en forenklet oversikt (Barnevakten har forkortet tekstene):

PEGI 3 år: Passer alle aldersgrupper. Ingen lyder eller bilder som kan skremme små barn.

PEGI 7 år: Mild tegneserievold.

PEGI 12 år: Vold som er noe mer realistisk, karakterene kan ligne mennesker. Seksuelle antydninger.

PEGI 16 år: Vold eller sex vises slik det ville ha sett ut i det virkelige liv.

PEGI 18 år: «Umotiverte» drap, vold mot forsvarsløse eller et positivt syn på bruk av rusmidler.

Barnevakten forklarer mer om PEGIs aldersmerking her.

Aldersgrenser i App Store

Nettbutikken App Store bruker sine egne alderskriterier og aldersgrupper, vi har oversatt og forenklet dem nedenfor:

4+
Ikke noe støtende materiale

9+
Litt tegneserievold
Litt rå humor
Litt skrekk

12+
Medisinsk innhold
Noen referanser til alkohol, tobakk eller rus
Simulert gambling
Litt nakenhet eller seksuelt innhold
Ofte rå humor
Ofte temaer eller innhold som kan skape frykt
Ofte tegneserievold
Litt vold som ser realistisk ut

17+
Full tilgang til internett via nettleser i appen
Gambling og konkurranser
Ofte voksent innhold
Ofte medisinsk innhold
Ofte referanser til alkohol, tobakk og rus
Ofte seksuelt innhold eller nakenhet
Ofte realistisk vold

 • App Store skriver at de selger ikke innhold som er beregnet på kun voksne, slik som porno.
 • App Store ber apputviklerne selv sette passende aldersgrense etter Apples kriterier, men App Store kan overprøve utvikleren.

Original tekst til App Store-kriteriene ligger her.

Her er skjemaet som apputviklerne må fylle ut og som App Store beregner aldersgrenser ut fra:

Skjermdump av App Stores alderskriterier.

Som du ser, kan utvikleren velge mellom tre grader – ingen, mild eller intens – for hvert tema. Velger man «ingen» på alle kriteriene, lander man på aldergrense 4+. Det er altså utvikleren som i utgangspunktet bestemmer aldersgrensen etter sin subjektive mening om hva «mild» eller «intens» betyr. Men App Store kan overprøve alderen i etterkant.

Det er over to millioner apper i App Store, det ankommer svært mange nye apper daglig. I alle bedrifter kan det skje glipper i kontrollen. Har du kjøpt en app som du mener har fått feil aldersmerking, kan du klage til Apple her.

Hva aldersgrensene i nettbutikkene ikke sier noe om

Det er ofte vanskelig å få informasjon fra store selskaper som Apple og Google, utover hva de selv skriver på nettet. Men ifølge skjemaet som utviklerne må fylle ut, ser det ut til at for eksempel Apples alderskriterier ikke tar hensyn til en del poenger:

 • Spillets vanskelighetsgrad
 • Reklame (ikke profilbasert) i appen/spillet
 • Intensjonen med appen
 • Mulighet for å chatte
 • Sporing av barnets geografiske plassering
 • Bruk av kamera
 • Internett-tilgang for at appen skal virke

Barn kan altså oppleve reklame inne i apper man kan kjøpe i App Store, også i området Kids Categori, men i Kids Categori skal det ikke finnes apper som inneholder reklame som er basert på barnets bruk av nettet.

Aldersgrensene til ESRB

Som norsk er du lite borti aldersgrensene til ESRB som benyttes blant annet i USA. Men når du for eksempel ser en reklamefilm for et spill, kan det hende at en aldergrense fra ESRB dukker opp i filmen, da kan det være greit å vite bakgrunnen for aldersgrensen.

ESRB har to opplegg for å bestemme aldersgrenser. Ved spill som leveres fysisk på en CD, er det tre personer fra ESRB som sammen blir enige om hvilken aldersgrense som bør gjelde.

Ved apper og spill som lastes ned, baseres aldersgrensene på hva apputviklerne har krysset av i IARC-skjemaer. Så tas det stikkprøver i etterkant.

ESRB tar hensyn til dette:

 • Vold
 • Språk
 • Sex
 • Gambling
 • Alkohol, tobakk og rus
 • Totalen, det vil si hvilken historie fortelles og hvor ofte er det innslag av noe ekstremt
 • Belønningssystem
 • I hvilken grad spilleren kan bestemme spillets gang

Aldersgrensene til ESRB – forkortet og oversatt av Barnevakten:

E
Everyone: For alle. Kan inneholde litt tegneserievold eller innslag av røff språkføring.

E10+
Everyone 10 +: Fra 10 år.  Noe mer tegneserievold og røft språk .

T
Teen: Fra 13 år. Kan inneholde vold, ondskapsfull humor, litt blod, gambling i historien og røft språk.

M
Mature 17+: Fra 17 år. Mye vold, blod, sex og røft språk.

Ao
Adults only 18+: Fra 18 år. Intens vold, virkelighetstro sex, gambling med ekte penger.

Ved enkelte spill varsler ESRB også om muligheten for «users interact», altså muligheten for chatting eller annen interaktivitet i spillet.

ESRB varsler også om det er mulig å bruke ekte penger i spillet, om spillet sladrer om lokasjonen til spilleren, og om spillet gir full tilgang til internett og alt som finnes der. På engelsk vil det stå:»In-Game Purchases», «Users Interact,» «Shares Location,» eller «Unrestricted Internet.»

Les mer her:

ESRB har også en lang liste med standard beskrivelser, som for eksempel om blodet som vises i spillet ikke ser ekte ut, om humoren har seksuell karakter eller om det foregår gambling som ikke er med ekte penger.

ESRB har også laget en app hvor du kan sjekke hvilken aldersgrense ESRB har gitt ulike spill.

Andre merkeordninger for spill og apper

Det finnes mange merkeordninger for spill og apper rundt omkring i verden. Slike merkeordninger kan du oppdage når du besøker spillprodusentens eget nettsted.

Aldersgrenser for spill og filmer i Australia. (ekstern lenke)

Også i Tyskland har man en merkeordning. (ekstern lenke)

I ulike deler av verden kan det være ulike oppfatninger av grensene for vold, nakenhet, stygt språk og reklameinnslag. De ulike merkeordningene kan være preget av landets kultur, samt de kriteriene som er lagt inn, og ordningene kan dermed lande på ulike aldersgrenser for det enkelte produkt. Slik er det også med PEGI, ESRB og App Store.

Sjekk gjerne om Barnevakten har en anmeldelse. Da får du som regel noen tanker om hvem spillet eller appen passer for. Bruk søkefunksjonen på våre nettsider for å finne appen/spillet vi omtaler.

Du kan også finne aldersgrenser og begrunnelser her. (ekstern lenke)

Les mer om aldersgrenser


Bli medlem av Barnevakten