Oversikt over norske læringsressurser om nettvett

FOR PEDAGOGER: Barnevakten har samlet norske læringsressurser for digital dannelse slik at de er enkle å søke opp for skoler og barnehager. Også ressurser til bruk på foreldremøter er samlet her.

Den nye nettvettportalen er et nyttig verktøy for lærere som skal undervise om nettvett og digital dannelse. Læreren krysser av for elevenes alderstrinn eller andre kriterier, og så søker portalen frem hvilke norske læringsressurser som finnes. Portalen er gratis å bruke og har korte omtaler av hver læringsressurs.

Alt fra quiz til filmer

En læringsressurs om nettvett kan bestå av flere deler, for eksempel Powerpoint-fremvisning, film, oppgaver til elevene, samtalespørsmål og lærerveiledning.

I portalen er det lenker til hvor den enkelte ressurs finnes hos organisasjonene eller leverandørene ute på nettet. De fleste ressursene er gratis å laste ned, men Barnevakten er åpen for å vise også ressurser som man må betale for, da gjør skolen i tilfelle avtale med den enkelte leverandør. Portalens oppgave er å hjelpe skoler og barnehager til å finne passende ressurs.

Portalen viser altså i utgangspunktet kun lenker til hvor ressursene ligger andre steder på nettet, men det er også enkelte ressurser som kan lastes ned direkte i portalen, det gjelder for eksempel en del av Barnevaktens egne læringsressurser.

Filmen viser på under ett minutt hvordan du søker frem læringsressurser om nettvett:

Samarbeid med Itslearning

Barnevakten har også inngått samarbeid med Itslearning. Når læreren er innlogget i Itslearning, kan enkelte læringsressurser om nettvett brukes direkte, og man kan dele oppgaver med elevene.

Nils Viken i Itslearning.

– Vi i Itslearning er stolte over at mange av læringsressursene i Barnevaktens nettvettportal nå også er tilgjengelige inne i itslearning. Det betyr at lærere som skal undervise innenfor dette temaet, enkelt kan benytte ferdige undervisningsopplegg inne i faget sitt. Lærerne sparer tid, og får digitalt innhold med høy kvalitet. Vi tror dette kommer til å bli mye brukt, sier Nils Viken, daglig Leder i itslearning Norge.

Fjerner utdaterte ressurser

I den nye nettvettportalen fra Barnevakten er det lenker til de aller fleste norske læringsressurser innen digital dannelse og nettvett. Barnevakten har kun silt ut enkelte ressurser som tydelig er gått ut på dato i form eller innhold.

Barnevakten vil med jevne mellomrom gjennomgå alle ressurser i portalen og eventuelt fjerne det som vurderes som utdatert. Et eksempel kan være faktaark for elever hvor man viser til forskning som er for gammel.

Barnevakten jobber kontinuerlig med å legge til nye ressurser og setter pris på tips om ressurser som bør innlemmes. Kriteriene for hva som ligger på ressurssiden er hovedsaklig at det skal være ressurser på norsk,  de skal handle om nettvett og digital dannelse, de skal være relevante og oppdaterte, og de skal passe inn i løpet fra barnehagealder og til og med 18 år.

Barnevakten har ikke ansvar for ressursene det lenkes til. Eventuelle henvendelser om innhold eller tekniske problemer i de konkrete ressursene må rettes til den enkelte leverandør.

Eksempler på læringsressurser om nettvett

Her er noen eksempler på hva det lenkes til i portalen:

Behov for å samle læringsressursene
Foto: Studio 1 fotografene
Leif Gunnar Vestbøstad Vik, daglig leder i Barnevakten.

Leif Gunnar Vestbøstad Vik, daglig leder i Barnevakten.

– Barnevakten har tradisjon for å peke på ressurser fra ulike aktører i Norge, for det er flere enn oss som jobber med nettvett. I forbindelse med fagfornyelsen, altså de nye læreplanene i skolen, så vi et behov for å samle læringsressursene på ett sted. Fagfornyelsen legger opp til at lærere i større grad enn før er fri til å velge ressurser og læringsmetoder, men det er ikke så lett å vite hva som finnes av undervisningsopplegg innenfor nettvett. Barnevakten ønsker at elevene i skolen skal få god undervisning i nettvett og derfor hjelper vi læreren å finne det som fungerer best i hver enkelt klasse, sier Leif Gunnar Vestbøstad Vik som er daglig leder i Barnevakten.

Kunnskapsdepartementet har gitt tilskudd til Barnevakten for å lage portalen. Barnevakten samarbeider med en rekke aktører for å fylle innholdet i portalen.

Foto: Studio 1 fotografene
Rune H. Rasmussen er fagkonsulent og filmanmelder i Barnevakten.
Pedagoger og foreldre

Det er Rune H. Rasmussen i Barnevakten som har hatt ansvaret for å få på plass den nye portalen.

– Barnevakten har i hovedsak to målgrupper, det er foreldre og pedagoger. Vi har laget en løsning der man lett kan bevege seg mellom våre to startsider, man velger på toppen av siden om man er forelder eller pedagog. Foreldresidene har vi hatt i mange år, det er flere millioner sidevisninger i året, noe som viser at det er stort behov for å få tips og råd om nettvett. Den nye portalen for pedagoger publiserte vi 1. oktober 2019, da i betaversjon. 14. november er offisiell lanseringsdato, forteller fagkonsulent Rune H. Rasmussen som også er Barnevaktens filmanmelder. Han oppfordrer fagmiljøene i Norge til å lage flere ressurser som pedagoger, og gjerne også foreldre, kan benytte når det gjelder å lære barna nettvett og digital dannelse.

Nettadressen til portalen er: barnevakten.no/skole/

Her er lenke til søkemotoren der du krysser av hva slags ressurs du er ute etter.

Ved å inngå årlig skolemedlemskap med Barnevakten får alle lærerne på skolen regelmessig tips, råd og nyheter innen nettvett og om hva som er nytt i portalen.

Har du tips om ressurser som bør inn i portalen? Kontakt oss på post@barnevakten.no