Last ned et gratis og enkelt forskningsbasert program som hjelper elevene til å bedre selvfølelsen gjennom økt bevissthet om mediepåvirkning. Prøv skoletimen Confident Me på din skole.

Læringsmål:

  • Forstå konseptet om kroppsideal og hvor presset om å oppnå det kommer fra
  • Bygge medieforståelse, og utforske hvordan bilder og budskap fra tradisjonelle og sosiale medier ofte manipulerer sannheten
  • Utvikle strategier for å motstå utseendepress, unngå å sammenligne seg selv med andre, utfordre etablerte kroppsidealer og bygge tillit til egen kropp

Les her hvordan Confident Me kan passe inn i læreplanen på din skole, LK06

Confident Me kan brukes på tre ulike måter:

  • Alle pedagoger kan gratis laste ned programmet på denne siden og bruke det selvstendig
  • Barnevakten kan komme til din skole og holde gratis lærerkurs med fokus på sosiale medier og mediepåvirkning og hvordan du kan bruke Confident Me. (Kostnadene dekkes av Dove) Ta kontakt med oss på post@barnevakten.no eller på tlf.: 53 51 93 80
  • Barnevakten kan holde opplegget for elever på din skole. Kostnader som Barnevaktens øvrige foredrag. Bestilling av foredrag og se priser her

Skoleprogrammet er forskningsbasert og bygger på innholdet i Dove Self-Esteem Project. Det tilbys til skoler i Norge av Dove i samarbeid med Barnevakten. Innholdet er tilpasset til norske elever av Barnevakten. Du finner mer informasjon om programmet her.

Vil du vite mer om Doves internasjonale prosjekt, se Doves hjemmeside.

En evaluering av programmet finnes her.

For foreldre: En foreldreveileder om hvordan du hjelper barna med å utvikle bedre selvfølelse finner du her.

For mer informasjon om medieskapt utseendepress, se Barnevaktens temasider.

It's Learning

Confident Me er også tilgjengelig for skolebrukere i biblioteket til itslearning.

Last ned:

Confident Me – en skoletime for bedre kroppsbilde og selvfølelse består av en elevpresentasjon, en lærerveiledning, aktivitetsark og diskusjonskort.

Last ned alle dokumenter (zip-fil)

Last ned enkeltvis:

Vi vil gjerne vite hvordan du ønsker å bruke programmet. Hvis du også fyller ut navn og epost kan vi sende deg eventuelle oppdateringer. Utfylling er frivillig.


6. klasse7. klasse8. klasse

*Jeg forstår at det blir samlet inn opplysninger ved å sende inn.