Confident Me

Foto: Barnevakten/Dove

Barnevakten og Dove tilbyr skoler i Norge en skoletime som setter fokus på å gi barn og unge bedre kroppsbilde og selvfølelse.

Skoleprogrammet Confident Me kan lastes ned på denne siden. Det passer for 6.– 8. trinn og er utviklet for å lære barn og unge å:

  • Forstå konseptet om kroppsideal og hvor presset om å oppnå det kommer fra
  • Bygge medieforståelse, og utforske hvordan bilder og budskap fra tradisjonelle og sosiale medier ofte manipulerer sannheten
  • Utvikle strategier for å motstå utseendepress, unngå å sammenligne seg selv med andre, utfordre etablerte kroppsidealer og bygge tillit til egen kropp

Skoleprogrammet er basert på innholdet i Dove self-esteem project og er tilpasset til norsk av Barnevakten. Du finner mer informasjon om programmet her. Vil du vite mer om Doves internasjonale prosjekt, se Doves hjemmeside (kun på engelsk).

Barnevakten kommer gjerne til din skole gratis og kurser lærerne i programmet. Ta kontakt med oss på post@barnevakten.no eller tlf. 53 51 93 80.

Vi kan også komme til din skole og kjøre programmet for elever i 6.– 8. trinn. Se priser her 

Vi ønsker å vite hvor mange elever vi når med dette programmet, og setter pris på om du registrerer navn på skole og antall elever du planlegger å holde foredraget for ved nedlasting av programmet.

For mer informasjon om medieskapt utseendepress, se Barnevaktens temasider

Last ned:

Confident Me – en skoletime for bedre kroppsbilde og selvfølelse består av en elevpresentasjon, en lærerveiledning og aktivitetsark.

Last ned alle dokumenter (zip-fil)

Last ned enkeltvis:


6. klasse7. klasse8. klasse