Sjekklisten som gjør skolemaskinene tryggere

FAU, som representerer foreldrene, kan samarbeide med skolen om denne sjekklisten slik at skolemaskinene kan bli tryggere.

Stortinget bestemte i 2018 at elever skal slippe å se skadelig innhold på skjermene. Året etter lagde Utdanningsdirektoratet en veileder til skoleeierne – som er stort sett kommuner.

Men hvordan står det til på din lokale skole i dag? Er retningslinjene fulgt? Slipper elevene å ramle over ekstrem slanking, selvskading og porno på skjermene? Har skolen skriftlige rutiner for hva ansatte skal gjøre dersom en elev ser skadelig innhold på skjermen?

Skjermfilter er ikke påbudt, men det er vanskelig å oppfylle retningslinjene uten filter. Det er først og fremst fra barnehage til og med fjerde trinn at skjerming er viktig, sier veilederen fra Utdanningsdirektoratet.

Barnevaktens synspunkt er at man bør ha filter for de yngste elevene. Etter hvert som elevene blir eldre, må de læres opp til å selv ta aktive valg for å beskytte seg mot skadelig innhold. Målet er at filteret til slutt skal sitte i hodene på elevene, men det kan man ikke forvente av de yngste barna. Det kan sammenlignes med at de yngste ikke har full trafikkforståelse og ikke bør sendes til farlige gatekryss alene.

Det er skoleeierne som har det grunnleggende ansvaret for hva som vises på skjermene, derfor er det som regel den enkelte kommune som pleier å ordne filter. I tillegg har skolen og den enkelte lærer et ansvar for hva som vises på skjermene.

Kom gjerne med innspill til denne sjekklisten, enten du er forelder, lærer, skoleleder, skoleeier eller politi.

Er du forelder, kan du vise sjekklisten til FAU som kan ta opp saken med skolen.

Last ned PDF eller print ut: Huskeliste-trygge-skoleskjermer

Les mer om skolefilter her

Googles skoleløsning forbudt i dansk kommune