Forside av Småbarn og Skjermbruk

Skjermvett begynner på dag én!

En veileder som gir småbarnsforeldre råd om de aller yngste barnas skjermbruk. Heftet «Småbarn og skjermbruk – en god start» tilbyr foresatte med barn i alderen 0-6 år råd og tips til å treffe gode valg for sin familie når det gjelder bruk av skjermer. For skjermvett begynner på dag én!

Som digitale mediebrukere fortjener også yngre barn å bli tatt på alvor. Veilederen gir råd og tips til foresatte for de aller yngste barna – de mellom 0 og 6 år. Hvordan kan man gi de minste barna en god start med internett, mobil og tv? Hvilke innstillinger kan man gjøre på nettbrett og mobil? Og hvordan kan de voksne være gode rollemodeller?

Skjermvett i fokus

Småbarn og skjermbruk – en god start! kan være til god hjelp for ansatte både på helsestasjonene og i barnehagene. Ved å ta det i bruk kan de støtte opp om arbeidet med å bidra til god og smart skjermbruk i familien i samtaler med foreldrene og på foreldremøter – også i et forebyggende perspektiv.

Med denne veilederen ønsker vi å sette barn som begynnende mediebrukere på agendaen, og gi voksne tips til hvordan de kan gi barn en god start på den digitale hverdagen. På den måten kan foreldrene være med på barnas utvikling, hjelpe dem til gode opplevelser, og forebygge risikoatferd og negative opplevelser.

– De siste årene har vi fått enda flere skjermer som er tettere på kroppen, og det mangler ikke på innhold tilrettelagt også for de yngste. Det har vært givende å være med på et bredt samarbeid om å bistå helsesøstre i den viktige jobben de gjør i møte med småbarnsforeldre. Veilederen vil også bli delt via sosiale medier, og Barnevakten vil også dele den på temakvelder i barnehager, sier rådgiver Kjellaug Tonheim Tønnesen i Barnevakten.

«Småbarn og skjermbruk – en god start!» består av en kort veileder og plakat som begge lenker til mer informasjon på Medietilsynets nettsted: medietilsynet.no/engodstart

– Helsestasjonene er en fantastisk ny og viktig samarbeidspart for oss for å nå foreldrene til de yngste barna. Vi ønsker å bidra med råd og tips for at barna skal få en god start på sine nettliv og til en gjennomtenkt skjermbruk. Befolkningen trenger å få økt sin kompetanse på mediebruk og skjermvett. På helsestasjonene søker foreldrene hjelp, så hvorfor ikke snakke om skjermvett fra dag én? sier Barbro Hardersen i Medietilsynet Trygg bruk.

Last ned informasjonsmateriellet:

Brosjyre: Et 16-siders informasjonshefte

Folder: En kortfattet brosjyre i mindre format

Plakat: Gode råd og tips i plakatformat

Les også:

Bergens Tidende: Nå skal Olav (17 måneder) og andre småbarn læres opp i skjermvett

Aftenposten: Lanserer nettvett-veileder for barn fra 0 år

Organisasjonene som står bak veilederen:

Medietilsynet Trygg bruk: Barbro Hardersen
Redd Barna: Kaja Hegg
Barnevakten: Kjellaug Tonheim Tønnesen
Foreldreutvalget for barnehager (FUB): Marie Skinstad-Jansen
IKT-Norge: Torgeir Waterhouse
Forbrukerombudet: Tonje Hovde Skjelbostad
UNICEF: Kristin Oudmayer
Slettmeg.no/NorSIS: Hans Marius Tessem
Sintef: Petter Bae Brandtzæg

Vis Ressurser