Bruker skolen din Minecraft i undervisningen?

Hva er forskjellen på privatutgaven og skoleutgaven av Minecraft? Hvilke muligheter finnes for læring, og hvordan kan læreren tilrettelegge spillet for elevene?

Minecraft er et superpopulært byggespill – kall det bygging med LEGO-klosser, men i digitalt format. Her kan barn (og voksne) være kreative og lage alt mulig rart. Det er også mulig å samarbeide og bygge sammen med andre.

Med en egen utdanningsversjon har mange skoler tatt i bruk spillet i undervisningen.

Det kan være positivt å innlemme dataspill i skolen med tanke på at så mange barn og unge spiller på fritiden. Dette kan bidra til å økt motivasjon for læring i klasserommet. Samtidig må bruken av dataspill være reflektert og basert på relevante læringsmål.

Hva er forskjellen på vanlig Minecraft og skole-Minecraft?

Det er mye likt selv om det er noen forskjeller. Kjernen er uansett den samme. Det finnes to moduser, kreativt og overlevelse. I førstnevnte skal man bygge så mye man vil med tilgang til uendelig med ressurser. I den andre delen av spillet kan spillfiguren ta skade, og man må sanke inn ressurser fra trær, stein og andre kilder for å kunne bygge.

Her er allikevel noen forskjeller:

Minecraft:

Minecraft: Education Edition:

Modusene: overlevelse og kreativ

Modusene: overlevelse og kreativ

Mulig å opprette kontaktlister og invitere venner inn i spill

Mulig å spille med elever ved at læreren/elevene deler en unik kode som gir andre tilgang til din verden

Offentlige servere

Ingen offentlige servere

Kjøpemuligheter i spillet

Ingen kjøpemuligheter

Kan logge inn med Microsoft-konto

Krever Microsoft-skolelisens

x

Leksjoner og undervisningsmateriell

Egne foreldreinnstillinger for å sette begrensninger for barna

Egne lærerinnstillinger for å sette begrensinger for elevene

Enhetens skjermbildefunksjon for å ta bilde av det man har laget

Kamerafunksjon i spillet som gjør at elevene kan ta bilde av arbeidet sitt

Enkle skilt man kan skrive og gi beskjeder på

Tavler som læreren kan skrive og gi beskjeder på

x

Eget nettsamfunn der pedagoger deler ideer og undervisningsmateriell

Hvordan kommer man i gang Minecraft Education Edition?

Minecraft kan kjøpes via skolelisens som en del av en pakkeløsning fra Microsoft. Eventuelt via Microsoft Store.

Les mer om dette her.

Spillet fungerer på PC, Chromebook og Apple-produkter. Se kompatible enheter her. I og med at spillet ikke stiller strenge krav til avansert maskinvare, er det relativt overkommelig og rimelig for de aller fleste å komme i gang med spillet.

Bortsett fra kostnaden for elevlisensen så klart.

Hvilke læringsmuligheter finnes med Minecraft?

Mer enn å «bare» være et spill er Minecraft: Education Edition et verktøy for læring med uante muligheter. Det er egentlig bare kreativiteten og fantasien som setter grenser. I norskfaget kan man for eksempel be elevene om å lage scener fra Bukkene Bruse. De kan så skrive ned eventyret på tekstplakater i spillet.

Eller hva med å lage et vikingskip i samfunnsfag, eller sin egen skole i riktig målestokk i matematikk? I engelskfaget er spillet en levende ordbok dersom man endrer på språket.

Spillet legger til rette for samarbeid, læring, problemløsing og kreativitet. Men alt dette avhenger av pedagogens evne til å legge til rette for et godt læringsmiljø og valg av læringsmål, samt håndtere de tekniske utfordringene. Her kan det også være praktiske begrensninger som mangel på nok enheter til barna, kommunens brannmur, manglende kompetanse og andre aspekter.

nettsiden til Minecraft: Education Edtition finner man også undervisningsmateriell som andre har laget. Her er det språkfag, naturfag, historie, matematikk, kunst og design og mer. Man kan laste ned både veiledere og en «verden» til Minecraft-appen. Deretter kan elevene bli med inn i denne verden og utføre forskjellige oppgaver.

Leksjoner og spennende verdener er også tilgjengelige for nedlasting direkte inne i appen/spillet. For eksempel med scener man kan utforske og tekstplakater med fakta om ulike emner.

Kan læreren tilrettelegge spillet for elevene?

Pedagogen har noen unike muligheter. Man kan sette opp barrierer i spillet slik at elevene ikke kan vandre over disse. Elevene kan også bruke et «kamera» i spillet til å ta bilder av det de har laget (skjermbilde). Disse bildene lagres i et album i spillet.

Det går også an å skrive beskjeder til elevene på en tavle som kan variere i størrelse. For eksempel for å gi instruksjoner, eller for å skrive opp læringsmål. Elevene kan også bruke slike tavler for å skrive egne beskjeder, eller for å lage fortellinger og instruksjoner og så bygge en scene.

Pedagoger kan også plassere ut datastyrte spillfigurer som kan gi beskjeder til elevene, eller dele ut nettlenker til relevante nettsider. Les mer om dette her.

Kan læreren begrense vold og chat i spillet?

Det finnes en rekke kommandoer/koder pedagogen kan skrive inn for å bestemme noe om hvordan elevenes spillverdenen skal være. Her kan man for eksempel skru av chat og farlige dyr/skapninger i spillet.

Det finnes også et eget klasseromsmodus som man kan laste ned. Dette er et verktøy som forenkler noe av håndteringen av elevene og spillverden. På nettbrett og smarttelefoner kan man også endre på noen av disse innstillingene rett i appen når man lager en verden.

Man kan blant annet:

 • Administrere flere spillverdener på en gang
 • Se hele spillområdet ovenfra på et kart
 • Forflytte spillere til et ønsket område på kartet (teleportere)
 • Skru av muligheten for at spillfigurene kan bli skadet av fall, brann og drukning
 • Endre på dag/natt-syklus
 • Pause spillet for alle spillere
 • Skru av muligheten for å bruke eksplosiver (TNT)
 • Skru av chat
 • Gjøre det slik at spillfigurene ikke kan skade hverandre
 • Fjerne dyr og skapninger (mobs) som kan skade spillfigurene

Les mer om dette her. Eller se en instruksjonsvideo fra utviklerne her.

Kan læreren fjerne volden helt?

Det er mye som er likt mellom skole- og privatutgaven av spillet. Kjernen er den samme. Barna kan fortsatt spille et kreativt modus eller overlevelsesmodus i Minecraft ved å opprette verdener på egen hånd. Her kan man kjempe mot dyr og monstre, og selv ta skade og bli angrepet.

Læreren kan gjøre noen tilpasninger for å dempe på volden i spillet. Blant annet kan man skru av farlige dyr og skapninger, at spillere kan skade hverandre, chat og andre aspekter av spillet. Men dette gjelder for verdener som læreren skaper.

Men så lenge spillet/appen er installert på elevmaskinene, så vil barna også kunne ha muligheten for å lage sine egne spill der disse begrensningene ikke er tilstede.

Hva er aldersgrensen på Minecraft?

Det er noen forskjeller i aldersgrensene i Minecraft, avhengig av enheten man laster ned spillet på og versjon:

Privatutgaven av spillet:

 • Anbefalt aldersgrense 7 år fra PEGI i Google Play.
 • 9+ år fra App Store.

Utdanningsversjonen av spillet:

 • Anbefalt aldersgrense 3 år fra PEGI i Google Play.
 • 9+ år fra App Store.

Begrunnelsen i App Store er sjelden, mild tegneserievold.

Tematikken i spillet kan altså inneholde vold mot dyr, skapninger og medspillere. Grafikken er til tross for dette ganske enkel og pikselert. Det er ingen former for blod eller gørr. Men noen barn kan reagere på volden og monstre som er lagt inn i spillet.

Les mer: