Skjermdump av kinotrailer

Skremmende reklame ødela kinoopplevelsen

Johanne Ostad tok med to niåringer på kino for å se en film som hadde aldersgrense ni år. Men før filmen startet, ble det vist reklame for en film med aldersgrense tolv år.

Johanne Ostad. Foto: Signe Holtskog Nyhuus.

Johanne Ostad fra Oslo var på kino for å se filmen «Detective Pikachu» som har aldersgrense ni år.

– Før filmen kom en trailer for filmen «X-men: Dark Phoenix». Jeg har i etterkant sett at det finnes flere trailere for denne, og etter min oppfatning er det den mest brutale som ble vist. Den starter med at ei jente sitter i bilen med familien. Så får hun bilen til å krasje, noe vi ser i slow-motion, og ganske tett på ettersom det er 3D. Tilsynelatende har hun drept familien sin. Så fortsetter det med eksplosjoner og andre skumle scener, forteller Johanne Ostad og fortsetter:

– Barna jeg hadde med på kino, ble svært redde. Begge har akkurat fylt ni, og selv om de generelt ikke er spesielt engstelige av seg, er de fortsatt bare ni år. X-men har derimot aldersgrense tolv år. Barn ned til 6 år kan sitte i salen i følge med voksne for å se filmer med aldersgrense ni år. Men da kan de altså risikere å utsettes for filmer rettet mot noen som er dobbelt så gamle?

Johanne Ostad ga beskjed til personalet etter filmen og fikk inntrykk av at visning av traileren kanskje ikke var helt gjennomtenkt.

En tid senere var hun på kino på nytt med en niåring, denne gangen for å se filmen «Aladdin» på en annen kino. Niåringen turte ikke å gå inn i salen før filmen startet. – Vi spurte nemlig i forkant om traileren for X-men kom til å bli vist. Men personalet visste ikke noe om hvilke trailere som ville bli vist.

Regler for reklame på kino

Barnevakten spør Medietilsynet hva som er reglene for visning av reklame på kino:

Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet. Foto: Medietilsynet/ Thomas Ekström.

– Det er Medietilsynet som setter aldersgrensen for kinofilmen. Hvem har ansvar for at aldersgrensen holdes for reklame og trailere?

Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling svarer oss:

– Reklame og trailere er definert som såkalt «tilknyttet materiale» i lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram (bildeprogramloven). Dette materialet skal ikke ha egen aldersgrense, men innholdet må være tilpasset «bildeprogrammet», det vil si at filmen reklamen og trailerne vises i tilknytning til.

Det er kinoene som har ansvar for at reklame og trailere har et innhold som ikke tilsier en høyere aldersgrense enn det er på filmen som vises. Det betyr at når kinoene viser en film med for eksempel 9-årsgrense, kan ikke trailerne og reklamen ha et innhold som skulle tilsi en høyere aldersgrense enn 9 år, forklarer Hanne Nistad Sekkelsten.

– Har Medietilsynet noe kontroll med hva slags trailere som blir vist før barnefilmer på kino?

– Medietilsynet fører tilsyn med kinoene etter tips fra publikum, eget tiltak eller ved at vi får spørsmål fra kinoene om råd og veiledning. Medietilsynet informerer også kinoer og distributører om regelverket, og bidrar på kurs for ansatte i kinobransjen.

– Hender det at Medietilsynet via for eksempel en klagesak selv setter aldersgrense på en trailer eller reklame? 

– Medietilsynet setter ikke aldersgrense på reklame og trailere. Vi kontakter kinoen og noen ganger også distributøren for å informere om hva vi har gjort, når vi mener at feil trailer har blitt vist i tilknytning til en film. Vi anmoder kinoen om å endre praksis, og en tilsynssak reises først dersom det viser seg å være alvorlige og gjentatte brudd på bestemmelsene i bildeprogramloven.

– Har Medietilsynet noen gang gitt bøter eller andre reaksjoner til kinoer som har vist reklame eller trailere med feil aldersgrense?

– Nei, Medietilsynet har foreløpig ikke reist tilsynssak i forbindelse med visning av trailere på kino. Saker vi har hatt, har blitt løst gjennom råd og veiledning.

– Hvor kan foreldre klage på filmtrailere vist på kino? 

– Først og fremst ved å kontakte kinoen. Medietilsynet tar også imot tips fra publikum, og vi vurderer disse og ser på hvordan vi vil følge dette opp, avslutter Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling.

Kinoene har altså ikke lov til å vise reklame som ville ha fått høyere aldersgrense enn hovedfilmen. Det avgjørende er hvordan traileren er klippet sammen. Det betyr at man for niåringer teoretisk har lov å vise reklame for en film som har 18-årsgrense, dersom man kun viser «snille» klipp i traileren.

Medietilsynets kriterier for aldersgrenser på kinofilmer.

Loven sier: «Tilknyttet materiale: innhold som tilgjengeliggjøres før, under eller etter et bildeprogram, inkludert reklame, egenreklame, trailere og lignende.» Og: «Tilknyttet materiale skal være tilpasset bildeprogrammets aldersgrense.»

Her er loven om tilknyttet materiale

Hva med skremmende trailere på togstasjoner?

Johanne Ostad skrev til Medietilsynet som svarte at traileren etter deres vurdering har en stemning som kan virke urovekkende på niåringer og at traileren tilsvarer aldersgrense 12 år. Svaret var ikke et formelt vedtak fra Medietilsynets side, men tilsynet vil sende en anmodning til kinoene om denne traileren, via distributøren Nordisk Film.

Ostad nevner også to andre steder der hun har observert filmklipp som kan være skremmende for yngre barn: T-banestasjoner og inne i Flytoget.

På T-banestasjoner i Oslo har det lenge vært skjermer med reklame, man viser også trailere for filmer, inklusiv filmer for voksne, forteller Ostad. – Vi var uheldige og satt i en T-banevogn der det plutselig kom en heftig film-scene med et flykrasj, rett foran barna. Er det ingen regulering på dette?

Ostad kjenner også til noen andre barn som ble skremt av nyhetssendingene inne i Flytoget. Det er skjermer over alt i toget og det er ikke lett å skjerme barna. «Er dette ok?» spør hun.

Barnevakten skrev om beskyttelsesloven i 2015, da uttalte Medietilsynet at loven gjelder visning i det offentlige rom og at kino er bare ett av mange steder loven gjelder. Loven inkluderer også busser, kjøpesentre og så videre. Det betyr at en butikk som selger TV-er, ikke kan vise 15-årsfilm på skjermene så lenge barn er tilstede i butikken. Tilsvarende regler gjelder i skoleklasser. Skolen må få samtykke fra foreldrene dersom aldersgrensen skal brytes.

Her er reklamefilm for X-men:

Alt om aldersgrenser

Likte du artikkelen? Støtt Barnevaktens arbeid med 10 kroner på Vipps 104805.

Bli medlem av Barnevakten