Foto: Shutterstock.com

Slik beskytter du barna mot nettovergrep

En god og trygg netthverdag starter med gode relasjoner mellom foreldre og barn. Les råd fra Kripos her.

Foto: Kripos
Bjørn Erik Ludvigsen i Kripos.

Bjørn Erik Ludvigsen i Kripos jobber med seksuelle overgrep på nett. På facebooksidene til Kripos sier han:

– I en sak med én overgriper og over 100 fornærmede barn sa ingen av dem ifra til foreldrene sine. Jeg mistenker at de er redde for å få digital husarrest. Foreldre må forstå sosiale medier. Snakk med barna om hva som er greit. Prinsippene er viktigere enn teknologien. Vi må ikke bruke pekefinger eller være mistenksomme til alt. Men vi må forstå det for å kunne være der hvis det går galt.

Hans eksempel viser hvor viktig det er å bygge tillit mellom barna og foreldrene. Dersom barna ikke er trygge på at de kan komme til foreldrene med vanskelige ting, tør de kanskje ikke si fra når det gjelder.

Foto: Kripos
Axel Wilhelm Due, kommunikasjonsrådgiver i Kripos.

Kripos om overgrep på nettet

Kripos forteller at det er stor etterspørsel etter tips om hvordan man beskytter barna mot overgrep på nettet.

– Foreldrene bør bli kjent med hvilke nettsider og spill barna bruker. Voksne med seksuell interesse for barn oppsøker nettopp slike steder for å lure barna, sier Axel Wilhelm Due, som er kommunikasjonsrådgiver i Kripos.

Når du vet hvilke spill som har chattemulighet og hvilke steder som overvåkes av nettmoderatorer, da kan du gi konkrete råd til barnet. Da kan du si: «I dette spillet går det an å snakke med de andre spillerne. Selv om du blir kjent med dem, så ikke start en samtale utenfor spillet. Du må bare snakke med dem inne i spillet.»

– Hva er vanlig fremgangsmåte for de kriminelle?

– De starter med nettsteder eller spill der barna er. De later som at de er barn selv, og kan bruke lang tid på opprette et tillitsforhold før de spør om barnet vil være med inn på et nettsted der man kan chatte én til én. Deretter lures barnet til for eksempel å kle av seg mer og mer.

– Er det vanlig med også andre former for overgrep?

– Barna kan presses for penger etterpå, overgriperen truer med å spre nakenbildene. Det gjelder hvis barnet er gammelt nok til å klare å sende penger på nettet. Ofte bruker de kriminelle valutaen bitcoins for lettere å skjule transaksjonene.

– Hvor små kan barna være ved nettovergrep?

– Vi har eksempler på overgrep mot barn i åtte-ni-årsalderen, så det er viktig at foreldrene tidlig gir barna nettvett, poengterer Due.

Få tall om nettovergrep

Det er lite statistikker over nettovergrep. Det skyldes at når man anmelder nettovergrep, så krysser ikke politiet av i statistikken at overgrepet skjedde via nettet. I selve anmeldelsen og i oppfølgingen etterpå står det selvsagt at overgrepet skjedde via nettet. Men statistikkene fanger ikke dette opp.

Antall anmeldelser knyttet til seksuallovbrudd økte med nesten 17 prosent de fire første månedene i 2017 sammenlignet med året før, ifølge Politiets tertialrapport. Sammenligner man med 2013, økte anmeldelsene med 73 prosent.

Den største økningen gjelder seksuell omgang/handling med barn. Sammenlignet med 2013 økte anmeldelsene med 207 prosent når det gjelder seksuell omgang med barn i alderen 14 til 16 år og seksuell handling med barn under 16 år.

Rapporten forklarer at seksuell omgang med barn under 14 år anses nå som voldtekt og at seksuallovbrudd ikke behøver å innebære fysisk kontakt.

Tips fra kripos mot overgrep på nett

  • Lær barna å være trygge på nett. Den beste måten å bekjempe grooming på er at ditt barn er velinformert, og vet hva de må være på vakt mot
  • Lær barna å si ifra. Barna må vite at de kan og må snakke med sine foresatte hvis de føler seg utrygge eller bekymret på grunn av noe som har skjedd på nett
  • Du må vite hvor barna er: Hvilke nettjenester bruker dine barn til å kommunisere med andre barn? Sett klare grenser for hvilke nettjenester dine barn får bruke
  • Du må vite hvem nettvennene er: Snakk med barna om hvem de har kontakt med på nettet. Få barnet til å forstå at selv om de har blitt kjent med noen online, betyr det ikke at de vet hvem det er
  • Hold personlig informasjon privat. Barn må vite at de ikke skal gi ut navn, alder, fødselsdato, adresse, telefonnummer, navnet på skolen og andre opplysninger til andre enn personer de kjenner
  • Ikke del bilder eller video med fremmede
  • Ikke følg med fremmede. Det er viktig å få barna til å forstå at de aldri skal avtale fysiske møter med noen på nettet uten at foreldrene er informert og med på møtene. Det samme gjelder for «møter» som skjer på nettet. Gi beskjed om at det ikke er greit for barnet å bli med nettbekjentskaper over på andre nettjenester
  • Tips politiet. Ofte får seksuallovbrytere på nett holde på lenge, selv om mange har opplevd deres fremstøt. Tips på tips.politiet.no, selv om det ikke virker så alvorlig. En groomer prøver seg ikke bare på ett barn

Flere tips får du på Politiets nettpatrulje på facebook.com/nettpolitiet

Illustrasjonsfoto: Shutterstock.com