Foto: Barnevakten. Bildet viser grafikk over statistikk.

Småbarna ser på NRK Super, Netflix og Youtube

Nesten halvparten av 1–5-åringene bruker nettbrett. NRK Super og Netflix er populære kanaler i denne aldersgruppen, ifølge en undersøkelse fra Medietilsynet.

For et år siden, i 2022, undersøkte Medietilsynet småbarns medievaner i Norge. Nå er tallene endelig offentlige. Småbarn er i undersøkelsen definert som barn til og med fem år.

Kanaler som 1–5-åringer benytter
 • 65 prosent ser NRK Super.
 • 36 prosent ser Netflix.
 • 32 prosent ser Youtube.
 • 31 prosent ser Youtube Kids.
 • Viaplay, TV 2 Play, HBO benyttes lite.
De som ser Youtube
 • Flertallet (78 prosent) som benytter Youtube, ser på tegnefilmer.
 • Et mindretall ser på kjøretøy, maskiner, musikk og dansing.
 • Nesten ingen av barna som benytter Youtube, ser på sport, trening, mote, klær, sminke og mat.
 • Gutter ser oftere enn jenter på kjøretøy og store maskiner som traktorer, brannbiler og heisekraner.
 • Jenter ser oftere enn gutter på dansevideoer og musikk.
Tilgang til digitale enheter

Tall i parantes gjelder de eldste barna (4–5-åringer).

 • 61 prosent har tilgang til TV (73 prosent).
 • 46 prosent har tilgang til nettbrett (65 prosent).
 • 8 prosent har tilgang til mobiltelefon (11 prosent).
 • 5 prosent har tilgang til PC (7 prosent).
 • 4 prosent har tilgang til klokke man kan ringe med / smartklokke (7 prosent).

«Tilgang til» betyr egen eller deler med andre i familien.

Hva brukes enhetene til?
 • 89 prosent som har tilgang til en digital enhet, bruker maskinen til strømming.
 • 65 prosent benytter NRK Super.
 • 51 prosent ser på Youtube eller Youtube Kids ukentlig eller oftere.
 • 23 prosent ser Youtube eller Youtube Kids daglig.
 • 95 prosent benytter aldri sosiale medier.
Spilling
 • 5 prosent spiller hver dag.
 • 49 prosent spiller aldri.
 • 27 prosent spiller dataspill ukentlig eller oftere.
 • Spillet Fantorangen (NRK) er soleklart mest populær i denne aldersgruppen.  40 prosent av foreldrene svarte at barnet spillet Fantorangen mest.
Musikk
 • 20 prosent benytter maskinene til å lytte til musikk.
Foreldrekontroll

Undersøkelsen sier at omkring halvparten av småbarna har tilgang til nettbrett eller telefon. Den sier videre at omkring halvparten av foreldrene bruker ikke foreldrekontroll.

Foreldrekontroll er valgfrie digitale innstillinger som gjør enhetene eller appene tryggere å bruke for barn.

Barnevakten tolker det slik: Slår man disse to opplysningene sammen, kan det bety at av de foreldrene som gir barna tilgang til digitale enheter, så bruker nesten alle foreldrene foreldrekontroller.

Det er altså fare for at opplysningen om at bare halvparten av foreldrene benytter grep for å gjøre enhetene tryggere for barna, er noe misvisende.

Undersøkelsen sier også at kun fem prosent av foreldrene benytter sporing av hvor barna befinner seg. Barnevakten tolker det slik: Foreldrene lar ikke så unge barn løpe rundt alene i nabolaget, derfor ser ikke foreldrene noe behov for sporing. Et ønske om sporing kommer når barna begynner på skolen og beveger seg ute alene og kanskje blir med venner hjem etter skoletid og glemmer å varsle foreldrene om det.

 • 61 prosent sier de har den informasjonen de trenger for å kunne veilede barna om nettbruk.
 • 21 prosent bruker foreldreinnstillinger på TV og strømmetjenester.
 • 18 prosent begrenser hvilke apper og spill barna kan benytte.
 • 72 prosent mener det ikke er vanskelig å holde oversikt over barnets aktiviteter på nettet.
 • 49 prosent av foreldrene benytter ikke foreldreinnstillinger.
 • 5 prosent av foreldrene sporer hvor barna befinner seg.
Deling av bilder
 • 62 prosent av foreldrene har delt bilder av barna i sosiale medier i løpet av de siste 12 månedene.

Av disse:

 • 5 prosent deler hver dag
 • 27 prosent deler hver uke
 • 25 prosent deler hver måned
 • 42 prosent deler sjeldenere enn månedlig

Sagt på en annen måte:

 • 57 prosent av dem som deler bilder av barna, deler månedlig eller oftere.
Skjermtid
 • 42 prosent av foreldrene er uenige med barna om deres tidsbruk på film, TV eller strømmetjenester (ofte eller av og til).
 • Men kun 12 prosent av foreldrene mener at barna fakstisk bruker for mye tid på for eksempel strømmetjenester. 

Her er en mulig tolkning: Barna protesterer når foreldrene stenger enheten, men foreldrene bestemmer og makter å holde skjermtiden nede når barna er i denne alderen.

Om undersøkelsen «Småbarn og medier 2022»
 • Undersøkelsen «Småbarn og medier 2022» er en del av en større undersøkelse som heter «Foreldre og medier 2022».
 • Foreldrene til 400 barn i alderen 1-5 år ble spurt. 42 prosent av de spurte var menn og 58 prosent var kvinner.
 • Undersøkelsen ble utført av Kantar Public for Medietilsynet sommeren 2022.
 • Her er Medietilsynets egen omtale av undersøkelsen.
 • Her er alle tallene fra undersøkelsen.

Medietilsynet, Redd Barna, Foreldreutvalget for barnehager (FUB) og Barnevakten har laget en veileder for småbarnsforeldre. Les veilederen her.

Les andre undersøkelser her.