Foto: Shutterstock.com

Småbarnsforeldre: Vær kreativ på nettbrett sammen med barna!

Med mobil og nettbrett er det bare fantasien som setter grenser for hva man kan lage. Bruk teknologien til å skape noe kreativt sammen med barna, sier Mari-Ann Letnes, som selv er tobarnsmor og førsteamanuensis ved NTNU.

Foto: Privat
Mari-Ann Letnes, førsteamanuensis ved NTNU. Foto: Privat

77 prosent av alle barn mellom ett og fire år har tilgang til nettbrett, ifølge Medietilsynets foreldreundersøkelse om barnas bruk av medier fra 2016. Siden tilgangen er så stor, er det viktigere å snakke om hva barna skal bruke teknologien til, fremfor å diskutere for og imot.

– Majoriteten av barn i barnehagealder har tilgang til iPad eller nettbrett, og barn har et naturlig forhold til og ønske om å bruke teknologi. Som foreldre må vi være bevisst på hva barna bruker teknologien til, og det handler blant annet om å legge til rette for at barna våre ikke bare konsumerer teknologi, men også er med på å være kreative og produsere innhold, sier Letnes.

I tillegg til å ha gjennomført en studie for Medietilsynet om småbarns bruk av medier, har Letnes også skrevet en doktorgrad om pedagogisk bruk av digital teknologi i barnehage.

– Barn kan lage bildebøker, digitale fortellinger, animasjonsfilmer, bildekollasjer, videoopptak og mer. Her kan de eksperimentere med historier, musikk, lydeffekter og stemmebruk. Dette er spennende i barnehagegruppa, og minst like givende med foreldre og barn hjemme. Som mor til to har jeg også hatt dette som tradisjon med mine barn når de var små. Dersom barna trengte et avbrudd fra å se på skjermen, så tok vi like godt turen ut og laget en film eller tok bilder i skogen. Og barna mine var raskt på pletten med å lage fortellinger med alt fra dinosaurer til legofigurer, og fort nok ble eventyret om De tre bukkene Bruse omgjort til digitalt format, sier Letnes.

Både underholdning og kreativitet

Barn i dag er høykonsumenter av medier, sier Letnes, og legger til at å se på filmer på YouTube er blitt en fritidssyssel for mange. Og selv om det ikke nødvendigvis bare er negativt å være mottaker av underholdning, så er det også viktig å finne en balanse mellom å være konsument og produsent, der barna også blir den skapende part.

– Man behøver nødvendigvis ikke å snakke om det å se på film eller YouTube som noe negativt og passivt. Hvis kriteriet er å være i bevegelse, så er man like passiv om man leser en bok, leker med lego eller når man ser på en film. Barn og voksne som leser en bok skaper indre bilder, og når man ser en film må man også gjøre koblinger i handling og virkemidler der også. Men det som er viktig er at barna også får mulighet til å ta en rolle der de er med på å skape noe selv. Det gjør noe med en, og man kan bli engasjert og lære mye i prosessen. Jeg er opptatt av at barn skal ha tilgang til teknologi, ikke bare som konsument, men også som produsent, og begge deler er viktig, sier Letnes.

Å bruke teknologi kreativt gir fordeler ikke bare når barna er små, men gir også en digital kompetanse når barna blir større, sier Letnes, som også ser at barna hennes får brukt kunnskapen i skolesammenheng.

– Foreldre må selv se an når barna er modne for å begynne å bruke skjerm. Det er ikke et poeng i seg selv å innføre teknologi for teknologiens del. Men så kan man prøve seg frem når barna begynner å bli klare til å sette i gang med en eller annen prosess, enten det er å bruke en app til å lage en digital historie, eller en film. I begynnelsen når barna er veldig små, hjelper man jo til med det tekniske – å legge til lyd, musikk, ulike knapper og så videre. Samtidig kan man la barna bidra med å finne motiver, utvikle historien og finne musikk som passer. Poenget er at man er tilstede som voksen og gjør noe kreativt sammen med barna, sier Letnes.

Ikke bruk skjermen som barnevakt

Letnes er forkjemper for at barn og foreldre skal ha kvalitetstid med teknologi sammen som en familie, og ikke bare hver for seg på egen skjerm. Hun mener også at man ikke bør bruke skjermen som barnevakt for å frigjøre tid til andre gjøremål.

– Det er verken bra for foreldre eller barna. I stedet bør man finne anledninger til å skape kvalitetstid der man koser seg sammen og får til et godt samspill med teknologi. Det kan føre til mange fine samtaler med barna hvis man setter i gang med en kreativ prosess. Et godt råd til foreldre er å prøve seg frem litt slik at man får erfaringer om hvordan ulike apper fungerer. Terskelen er ikke så høy som mange tror, og det behøver ikke å være veldig vanskelig eller tidkrevende. Men det krever en innsats, som igjen kan gi et verdifullt utbytte for både store og små, sier Letnes.

Engasjement fra tidlig alder av gir også en relasjon mellom barn og foreldre som kan være nyttig når barna blir større og mer selvstendige i mediebruken sin, sier Letnes. Blant annet har tobarnsmoren funnet anledninger til å prate med sine barn om alt fra kommentarer og likes på sosiale medier, til hva som er greit å dele med andre og ikke. Å være tilstede i det barna gjør og er interessert i, også på nett, er viktig, avslutter Letnes.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock.com