Cities: Skylines med «Season Pass» (PlayStation®4 Edition)

PlayStation 4, Barnevakten anbefaler spillet fra syv år.

Se drømmebyen din vokse til en imponerende størrelse og ivareta innbyggernes behov. Med tilleggspakker til spillet kan man blant annet bygge ut systemer for offentlig transport og håndtere naturkatastrofer. Barnevakten anbefaler spillet fra syv år.

Cities: Skylines – PlayStation®4 Edition er en bysimulator der man må ta hånd om alle aspekter av det å bygge og utvikle en by. Dette gjelder planlegging av tilførsel av elektrisitet, vann og avløp, forurensning, transport, helsevesen, trafikk, vei og utbygging av hus og industri.

Man kan ikke direkte bygge mange av husene.

I stedet setter man opp soner for boligområder, forretningstrøk og industri. Offentlige tjenestebygg derimot, plasserer man ut direkte. Etter hvert kan man også bygge imponerende landemerker for å trekke turistene til byen din, og deretter alt fra fornøyelsesparker til strandfasiliteter.

Det er utrolig spennende å se hvordan byen vokser fra et lite samfunn til et massivt metropol.

I starten er dette relativt enkelt med fordeling av elektrisitet og avløpsrør under bakken. Men etter hvert som beboerne strømmer til, kommer også klagestormen og behovene mer til kjenne.

Et kullkraftverk skaper for eksempel forurensning som innbyggerne ikke alltid er like fornøyd med. Samtidig er dette en god måte å produsere mest mulig strøm. Og et universitet plassert på feil sted kan skape et levende trafikkkaos. For ikke å nevne problematikken med avfallshåndtering der søppelet kan hope seg opp til tider.

Det er kanskje best å jobbe opp offentlig transport for å gjøre det mer attraktivt å pendle på den måten. I dette spillet får man bryne seg på veisystem, tog, og t-bane. Så det blir mye å holde styr på etter hvert, samtidig som man må holde et nøye øye med økonomien. Et lån kan hjelpe deg når du er i knipe, men betyr også flere løpende utgifter over tid.

Som byggeansvarlig kan man også sette ihop ulike beslutninger fra offentlig hold. Man kan justere budsjetter til sykehuset, bygge barneskoler i boligfelt, nekte dyrehold i ulike deler av byen, lage et bilfritt sentrum og mer.

Grafikken er fantastisk i dette spillet, og alt fra vann og landskap ser pent ut. Man kan følge individuelle hus og beboere på vei fra hjemmet sitt og til skole og arbeid. På den måten får også byen mer personlighet, i og med at man kan få informasjon om hvem som bor i ulike hus og hvor de jobber eller går på skole.

Eventuelt, så er det også mulig å endre navn på alt fra forretninger til familier. Spillet har også en dag- og nattsyklus slik at man får et helt annet perspektiv etter at solen har gått ned.

Trafikkbildet er også spennende med lastebiler, busser, utrykningskjøretøy, båter, tog, fotgjengere, fly og personbiler. Det skjer rett og slett mye på skjermen til enhver tid, og det er denne formen for liv og røre som gjør at spillet blir spennende og engasjerende. Å se brannbiler på vei for å slukke en brann, eller en ambulanse på vei til et boligfelt er veldig interessant.

Dette er et givende sandkassespill der kun fantasien setter grenser. Hver by vil bli ulik den neste, og hele veien må man reflektere over nåværende og fremtidige valg, ettersom dårlige beslutninger kan bety kostbare endringer i fremtiden. Men mest av alt er det gøy å se sitt eget byggverk yre av liv og utvikling, og dette gir mestring og glede.

Cities: Skylines med «Season Pass» (PlayStation®4 Edition)

Sjanger: Simulator
Språk: Engelsk
Utvikler: Paradox Interactive
Utgiver: Paradox Interactive

Spillet kan også kjøpes i flere utgaver for de som vil ha tilgang til mer av Cities: Skylines.

Standardutgaven gir tilgang kun til hoveddelen av spillet.  Man kjøpe flere tilleggspakker med mer innhold til spillet senere. Eller så kan man kjøpe et «sesongpass» som gir tilgang til alt av nåværende og fremtidig tilleggsinnhold.

Tilleggspakkene utgitt så langt er:

  • Snowfall (hele utvidelsen)
  • Natural Disasters (hele utvidelsen)
  • Mass Transit (hele utvidelsen)
  • High Tech Buildings (brukeren kan lage sitt eget innhold)
  • Art Deco (brukeren kan lage sitt eget innhold)
  • Relaxation Station (radiostasjonerpakken)
  • Rock City Radio (radiostasjonerpakken)

I «Mass Transit» kan man lage flere typer offentlig transport. Planlegg ferger fra en bydel til en annen, luftskip, taubaner og enskinnebaner. Man kan også lage knutepunkt der passasjerer kan bytte fra en transporttype til en annen. Dette krever mer planlegging, men kan igjen dempe på trafikkproblemer og gi inntekter til bykassa.

Tilleggspakken «Natural Disasters» gir byen flere utfordringer å holde styr på. skogbrann, tsunamier, jordskjelv, lynnedslag og kraftige tornadoer. For å møte de ødeleggende kreftene må man planlegge nødruter, helikoptre og varslingssystemer. Dette gir spillet utfordringer på et helt annet nivå enn før.

Spillet har også tilleggsinnhold i «Content Creator Pack». Dette gir tilgang til ekstra bygninger som blant annet et romfartssenter, TV-kanal, elbilfabrikk, etteretningsbyrå og mer.

Disse tilleggspakkene gir altså flere byggemuligheter i spillet og flere scenarioer som gjør at spillet blir mer utfordrende.

Egnethet

Cities: Skylines – PlayStation®4 Edition har fått PEGI angitt til tre år, altså den laveste aldersanbefalingen. Det er muligheter for kjøp-i-spill ved at man kan kjøpe tilleggspakker med mer innhold til spillet.

På grunn av vanskelighetsgrad anbefales spillet fra syv år. Det er en rekke menyer som kan være tungvinte å forholde seg til. Alt av språk er på engelsk, og opplæringen er ikke alltid like intuitiv.

For øvrig kan man lære mye om byutvikling i dette spillet.

Blant annet må man tilpasse seg etter innbyggernes behov, og man må ta hensyn til terreng og naturforhold. Man må også justere og lese budsjetter og med omfattende tallmateriale er det mye regning involvert i. Her er det alt fra demografi til grafer over inntekter og utgifter.

Alt dette kan være overførbart til det virkelige liv, da barn kan bruke økonomihåndtering i et spill, og potensielt ta med seg læring og forståelse av pengebruk i det virkelige liv.

Man kan også lære engelske uttrykk knyttet til byutvikling, og man kan bedre forstå hvordan sitt eget nærmiljø er blitt til, samt hvilke behov et samfunn har. Det er dessuten en politisk forståelse her også, i og med at man kan håndheve ulike regler og rammer for bylivet.

Vanskelighetsgrad:

0-2 år: Under anbefalt alder fra PEGI.

4-6 år: Kan være vanskelig for barn i denne aldersgruppen.

7-11 år: Spillet anbefales for denne aldersgruppen, men kan være å komplisert å komme igang med på grunn av et lite intuitivt opplæringssystem. Blant annet er det ingen introduksjon hvor man lærer det grunnleggende som må til for å få en fungerende by. Ved litt utforsking her og der, dukker det opp informasjonmenyer heldigvis. Det er også mulighet for å tilpasse vanskelighetsgrad blant annet ved å skru på en funksjon som gir uendelige midler. Da kan man bygge og ødelegge så mye man vil og man behøver ikke å forholde seg til budsjetter.

12-15 år: Spillet passer svært godt for denne aldersgruppen. Her vil man håndtere mange utfordringer ved å bestyre sin egen, levende by som er i stadig utvikling.

16+ år: Spillet passer godt for eldre ungdom og voksne. Man kan velge spillbrett med større vanskelighetsgrad basert på antall ressurser som er tilgjengelige. Og med et potensial for å lage det man ønsker, er også vanskelighetsgraden tilpasset det man selv velger å bygge. Med mulighet til å kjøpe tilleggspakker med naturkatastrofer kan man også øke graden av utfordringer som man må håndtere.

Spilltrailer:

Hvordan vurderer Barnevakten spill?

Les våre kriterer for spillanmeldelser