To små barn holder hver sin mobil og tar bilder av seg selv. Foto: Shutterstock.

Stadig yngre barn får mobiltelefon

Ved tiårsalderen har nesten alle barn i Norge en mobil, ifølge Medietilsynet. Foreldre med høy utdannelse er noe mer forsiktige med å gi barna telefon.

Trenden er tydelig: De fire siste årene har andelen barn i alderen 5 til 8 år som har mobiltelefon, økt fra 22 til 33 prosent (2014 – 2018). Smarttelefon har samtidig blitt mer vanlig blant barna, spesielt blant de i alderen 5 til 12 år. Dette viser tall fra Medietilsynet (Foreldre og medier-undersøkelsen 2018, se lenker nederst).

71 prosent av barna får sin første telefon i alderen 7 til 10 år. 16 prosent av foreldrene svarte at barnet fikk mobiltelefon etter 10-årsalderen og elleve prosent svarte at barnet fikk mobiltelefon før det fylte 7 år. 

Gjennomsnittsalderen for første mobil er 8,8 år. Jentene får telefon litt før guttene. 64 prosent av jentene får mobiltelefon før de fyller 10 år. Guttenes tall er 56 prosent.  

Men tallet for gjennomsnittsalderen er ikke helt representativt hvis man er ute etter dagens situasjon.  For en god del av foreldrene som svarte i undersøkelsen, svarte for barn som var helt opp til 18 år. Mange av foreldrene svarte altså på når deres ungdom fikk sin første mobil, noe som for flere i undersøkelsen lå en del år tilbake i tid. Den gangen var de uansett eldre når de fikk sin første mobil. Tendensen er uansett at barna blir stadig yngre når de får sin første mobiltelefon. 

Undersøkelsen til Medietilsynet gir ikke svar på hvorfor foreldre skaffet barna mobil, hvor mange som fikk helt ny mobil og hvor mange som arvet eller fikk brukt mobil, og hva som var avgjørende for når de fikk sin første mobil. 

Så mange barn har mobiltelefon

66 prosent av barn mellom 1 år og 18 år har mobiltelefon. 63 prosent har egen smarttelefon, to prosent har egen mobil som ikke er smarttelefon, mens én prosent deler en mobil med andre i familien.

Med andre ord er det svært vanlig at barna har smarttelefon, kun 2 prosent av barna som har egen mobil, har ikke smarttelefon. 

Her er tallene for de yngste barna

Det er få barn opp til fire år som har mobiltelefon. De aller minste barna trekker derfor ned gjennomsnittstallet for alle barn. Her er tallene for de yngste barna:

 • 1-4 år: Andelen med egen mobiltelefon er omkring 6 prosent.  
 • 5-8 år: Andelen med egen mobiltelefon er omkring 34 prosent.  
 • 9-10 år: Andelen med egen mobiltelefon er omkring 90 prosent. 
 • Over 10 år: I de eldste aldersgruppene har omtrent alle mobiltelefon, og de fleste har smarttelefon.

Hva barna sier selv

99 prosent av barna i alderen 9 til 18 år har tilgang til mobil, det svarer barna selv i en annen undersøkelse fra Medietilsynet (Barn og medier-undersøkelsen 2018, se lenke nederst). Ved 10-årsalderen er det bare én prosent av guttene og to prosent av jentene som ikke har tilgang på mobil. 

Foreldre med høy utdannelse er forsiktigere

Undersøkelsen avdekker at foreldre med høyere utdanning, og kanskje bedre økonomi, gir barna telefon senere enn hva foreldre med lavere utdanning gjør. Syv av ti foreldre med grunnskole-/videregående utdanning svarer at barnet har egen mobiltelefon mot seks av ti med høgskole- eller universitetsutdannelse på fire år eller mer.  

Faglig leder Kjellaug Tonheim Tønnesen i Barnevakten.

– Mange lurer på hva som er grei alder for å få sin første mobil. Her er det ingen fasitsvar. Det er flere faktorer som virker inn; foreldre og barns behov for kontakt med hverandre, barns behov for kontakt med venner, barns ønske om underholdning og statusen det gir å eie en mobil. Også masing og frykt for utenforskap ved ikke å ha, virker inn, forklarer faglig leder Kjellaug Tonheim Tønnesen i Barnevakten.

Hun fortsetter: – De fleste barn får smarttelefon. Foreldre bør være bevisst det ansvaret de har for å snakke med og veilede barna til bevisst og trygg mobilbruk. Foreldre bør også tenke gjennom hvilken type mobil og abonnement som vil passe best, og sette seg inn i muligheter for begrensninger som ligger i innstillinger på mobilen og i abonnementet.  

Hvor mye bruker barna telefonen?

I Medietilsynet undersøkelse ble foreldrene spurt om barnet hadde brukt mobilen to timer eller mer dagen før.  

Frem til 9-10 årsalderen er det ifølge foreldrene få barn som bruker mobilen så mye. Ved 11-12 årsalderen er det syv prosent av guttene og 20 prosent av jentene som bruker mobilen mer enn to timer om dagen. Det topper seg ved 15-16 årsalderen, da bruker 35 prosent av guttene mobilen mer enn to timer. 45 prosent av jentene gjør det samme. 

Undersøkelsen viser at guttene spiller mer enn jentene. Litt tabloid kan man si at guttene legger vekk mobilen for å spille på PC eller konsoller, mens jentene fortsetter å bruke mobilene. 21 prosent av guttene spiller mer enn to timer daglig, mens kun 6 prosent av jentene gjør det samme. 

Annethvert barn mener det er for mye skjermbruk. Medietilsynet skriver i sin undersøkelse: «45 prosent av 9 – 18-åringer mener selv at de bruker for mye tid på mobilen, på sosiale medier og på nett generelt, og det er en økning siden tilsvarende undersøkelse ble gjort i 2016. Jentene er mer kritisk til egen tidsbruk enn guttene. Både blant gutter og jenter øker andelen som er kritisk til egen bruk av tid på mobil, sosiale medier og internett med alderen.»

Barnevaktens tips til foreldre med aktive mobilbarn 

 • Lær barna at de alltid skal spørre om lov før de deler bilder, filmer eller informasjon om andre. 
 • Bevisstgjør barna på personvern, og lær dem å tenke kritisk rundt egen eksponering gjennom tekst, bilder, filmer og i livestream.  
 • Lag klare regler for nedlastning av apper og spill, og bruk av penger i spill. Det er også smart å sette seg inn i innstillingene på mobilen. 
 • Snakk med barnet om hva som er greit og ikke greit å si på nett når de chatter i spill og sosiale medier – eller kommenterer andres bilder, filmer og statusoppdateringer.  
 • Bevisstgjør barnet på ikke å opprette én-til-én kontakt på chat  med folk de kun kjenner fra nett og spill. I tilfelle bør du som voksen først godkjenne nettvennen eller spillvennen.
 • Gjør klare avtaler om skjermtid og hvilke tidspunkt og eventuelle soner mobilen skal være slått av. Vi anbefaler skjermfrie måltider, og skjermpause fra cirka en time før man skal sove. 
 • Gjør det tydelig for barn at vi har både forpliktelser og rettigheter på nett, og at de kan komme til deg og snakke om alt, – også hvis de opplever noe ubehagelig eller vanskelig. 
 • Vær et godt forbilde, både med tanke på egen skjermtid men også hva du selv deler og kommenterer. 
 • Ta gjerne mobillappen sammen med barna. Mobillappen er et sertifikat og en leken øvelse laget for at barn kan bevisstgjøres på å ta smarte valg. Mobilsertifikatet er utviklet av Telenor i samarbeid med Barnevakten, og er tiltenkt barn fra 8 til 11 år.

Les også

Hva er vanlige mobilregler på skolene?

Noen råd når barnet får sin første mobiltelefon

Foreldre og medier-undersøkelsen til Medietilsynet 2018

Barn og medier-undersøkelsen til Medietilsynet 2018

Medietilsynets landingsside for undersøkelsene