Foto: Shutterstock.com

Hva er vanlige mobilregler på ungdomsskolen?

På noen skoler legges mobiltelefonene inn i et låst skap. Andre steder sier man mobilene skal brukes med varsomhet. Men stort sett er mobil forbudt i timene.

(Artikkelen er fra 2017).

Her får du del to av vår artikkelserie om regler for bruk av mobiltelefon på ungdomsskoler. I første del snakket vi med en del elever.

Les: Elevenes syn på mobilregler på ungdomsskolen

Mobilen er egentlig en liten PC. Er det greit at elevene bruker en personlig datamaskin fritt i timene? Hver skole avgjør selv.

Barnevakten har lastet ned et tilfeldig utvalg ordensregler fra ungdomsskoler for å få et inntrykk av hva som er vanlige rammer. Vi har også kontaktet noen skoler for å høre hvordan mobilreglene fungerer i praksis.

Mobilfrie klasser

–Vi er svært fornøyd med våre mobilfrie klasser, sier en undervisningsinspektør på Østlandet. De landet på mobilfri skole da de skulle starte opp det nye ungdomstrinnet. Telefonene samles inn hver morgen i såkalte mobilhotell. Det vil si at mobilene legges i en kasse med små rom til hver telefon, deretter låses kassen inn i et skap. Elevene får telefonene tilbake ved skoledagens slutt.

På denne skolen har de yngste elevene, det vil si barneskolen, ikke mobilhotell. Hvis de yngste elevene har med seg telefon på skolen, skal den ligge avslått i sekken i løpet av skoledagen. Dette er en ganske vanlig ordning for barneskoler. Det er på ungdomsskolene at utfordringene starter og det er der skolene har noe ulike regler.

Mobilfrie dager

– Mobilen skal være avslått i timene, forteller Paul Aksel Authen, som er assisterende rektor ved Trøgstad ungdomsskole.

– Enten settes den i mobilhotell i klasserommet, eller så skal den ned i sekken. Mobilen brukes i undervisningen når lærerne tillater dette. I friminuttene kan elevene bruke mobilen som normalt. I tillegg har vi mobilfrie dager på skolen som arrangeres av elevrådet. De samler inn telefonene i første time og elevene får de igjen i siste.

Forbud gir bedre karakterer

«Mobil-forbud ga bedre karakterer», skrev VG i 2016 og viste til en undersøkelse fra USA. Elevene i de mobilfrie klasserommene presterte seks prosentpoeng bedre.

VG intervjuet også kunnskapsministeren. Han ønsker ikke et nasjonalt forbud mot mobiler i skolene, men han mener lokale regler må håndheves strengt. I artikkelen kan du lese hva Torbjørn Røe Isaksen sa til VG.

Eksempler på ordensregler

Barnevakten har samlet inn en del eksempler på ordensregler når det gjelder bruk av mobiltelefoner. Det ser ut til at det er ganske vanlig med mobilforbud bortsett fra i friminuttene.

Først noen barneskoler:

«Mobiltelefoner er avslått og ligger i sekken i skoletiden hvis ikke annet er avtalt med lærer.» (Tingsaker barneskole)

«Mobiltelefon/mp3-spiller/ipod og lignende skal ikke, uten lærers tillatelse, brukes i undervisningen.» (Vennesla ungdomsskole)

«Mobiltelefoner og annet digitalt utstyr skal brukes med varsomhet og aldri på en slik måte at opplæringen blir forstyrret eller personer utsettes for ubehag.» (Ime barneskole)

Så noen ungdomsskoler:

«I skoletiden skal privat IKT-utstyr, som mobiltelefoner, bærbare datamaskiner og lignende, kun brukes etter avtale med skolen. Chat, spill, privat e-post eller generell surfing skal kun skje etter avtale med skolen.» (Kippermoen ungdomsskole)

«Ved regelbrudd knyttet til bruk av mobil/ipod/mp3/skolens eller egen pc blir eleven bedt om å legge bort/lukke igjen, med advarsel om at gjenstanden ellers vil bli beslaglagt for resten av timen/fram til lunsj/ut dagen, evt. at eleven ellers vil bli bortvist fra datarommet.» (Mellomhagen ungdomsskole)

«…mobiltelefon settes på lydløs. Ipod/mp3 og lignende skal være avslått og bare brukes dersom lærer har gitt tillatelse til bruk. (…) bare bruke internett i forbindelse med undervisningen eller etter avtale med ansvarlig voksen. (…) ha tillatelse fra lærer for å fotografere og ta lydopptak i skoletiden» (Bardu ungdomsskole)

Ikke lov å nekte mobiler helt

I følge Utdanningsdirektoratet kan skolene forby bruk av mobiler. Ordensreglementet kan si at mobilene må ligge avslått i sekken eller i et skap. Men skolene kan ikke forby at elevene har med mobiler. Det er heller ikke lov å beslaglegge mobiler med virkning etter skoletid.

Her er hva Utdanningsdirektoratet sier om mobiler:

Mobilbruk og ordensreglement

Her er hva norsk lov sier om ordensreglement:

§ 2-9. Ordensreglement og liknande

Barneombudet skriver at det finnes nødrett for skolen. Er det snakk om nakenfotografering, trusler eller omsetning av narkotika, kan skolen beslaglegge mobilen. Men da må den gis til politiet.

Her er hva barneombudet skriver:

Mobil på skolen

Lett å oppdage brudd på reglene

Det er lett for lærere å se hvem som bruker mobil ulovlig i timene. Noen elever bruker mobilen åpenlyst helt til læreren gir beskjed om at den skal vekk. Andre elever holder mobilen nedenfor bordplaten i et forsøk på å skjule at man chatter, men kroppsspråket med bøyd hode og øynene rettet mot fanget avslører regelbruddet.

På lavere trinn tror en del av elevene at de kan lure læreren ved å bygge en mur av bøker, pennal og gympose på pulten og gjemme mobilen bak der. Noen holder også opp en bok i loddrett stilling og later som at de leser i den.

Så har man også de elevene som har puttet plugger i ørene og sier at de lytter til musikk når læreren har tillatt det mens de gjør oppgaver. Men så blir de lett avslørt fordi de har glemt å plugge ledningen inn i telefonen, og læreren forstår at de spiller.

Selv om det er lett for lærere å se hvem som bryter reglene, kan det være en utfordring å vite når man skal gi irettesettelse. I noen klasser kan det være små regelbrudd i hver time, elever snakker med hverandre, de er på vandring i rommet, de bruker mobilen eller kaster viskelær. Skal man slå ned på alt hele tiden, blir det ingen undervisning. Fotballdommere må noen ganger overse mindre regelbrudd, ellers blir det knapt spilt fotball. Her har lærerne ulikt skjønn.

Fordeler med mobilbruk i skolen

 • Holde kontakt med hjemmet
 • Søke i leksikon eller bruke ordbok
 • Konsentrere seg bedre med musikk
 • Være sosiale på sin måte
 • Introverte kan få pause fra klassens støy og mas
 • Få små pauser når man jobber med oppgaver over flere timer

Ulemper med mobilbruk i skolen

 • Stadige distraksjoner når det kommer meldinger
 • Filming i dusjen eller garderoben
 • Elever kan bli stresset av at noen kan ta bilder eller film av dem når som helst
 • Man forstyrrer andre når man skal vise noe eller har på lyd
 • Man får dårligere karakterer
 • Læreren må gjenta
 • Direktesendinger gjør at filmopptak blir liggende på nettet til evig tid