Foto: Forside Tenk før du deler

«Tenk før du deler» – aktivitetshefte fra Redd Barna

Redd Barna tilbyr et nyttig hefte som tilrettelegger for dialog og bevisstgjøring i undervisning om nettvett for barn på mellomtrinnet.

(Artikkelen er fra 2015) «Tenk før du deler» er et aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet. Gjennom bakgrunnsinformasjon, bevisstgjøringsøvelser og eksempelhistorier legges det til rette for at skolen og andre voksne som arbeider med barn i 5. til 7.klasse kan få et verktøy til å bevisstgjøre og skape dialog rundt en rekke problemstillinger barn møter i den digitale hverdagen.

– Hovedmålgruppen for aktivitetsheftet er lærere i mellomtrinnet i grunnskolen. Men det kan også brukes av ansatte på fritidsklubber eller andre som jobber med barn i aldersgruppen, sier rådgiver Kaja Hegg i Redd Barna til Barnevakten.

Bevisstgjøring gjennom aktiviteter og refleksjon

Hun legger til at målet med heftet er å skape dialog og refleksjon rundt vår måte å omgås på nett:

– Innholdet i heftet er tilrettelagt for å bevisstgjøre barna på hvor viktig det er at vi styrker ansvaret vi tar for oss selv og andre på nettet, at vi skal vise respekt for hverandre og ikke minst bli bevisste grenser.

Heftet tar opp en rekke tema, deriblant anonymitet, deling av bilder, ekskludering, uønsket eksponering og selvpresentasjon på nettet.

– Vi tror gode samtaler om temaene bidrar til å forebygge mobbing og seksuell trakassering – som er Redd Barnas mål, sier Hegg, og legger til at hun opplever at heftet treffer et behov i skolen.

Viktig arbeid på mellomtrinnet

Redd Barna trekker frem at mellomtrinnet er et fint tidspunkt å starte en dialog om språkbruk på nett, anonymitet, deling av informasjon og grensesetting. Dette er en tid da barna er i full gang med sosialisering, chatting, spilling og andre aktiviteter på nett.

– Mellomtrinnet er en viktig aldersgruppe å jobbe med. Det er en periode hvor barn blir stadig mer sosiale på nettet, og hvor vennskap og kontakten med omverdenen utforskes, påpeker Hegg.

Hun fremhever at det er viktig å fokusere på nettvett i undervisningen fordi det som skjer på nettet påvirker hele læringsmiljøet og det sosiale miljøet på skolen.

– Aktivitetsheftet kan knyttes til kompetansemål i flere fag – samfunnsfag, norsk, digital dømmekraft og livssyn og etikk – samtidig som det har egenverdi for å åpne dialogen og samtaler om nettbruk – på godt og vondt.

Om aktivitetsheftet

«Tenk før du deler» inngår som en del av Redd Barnas nettvettarbeid. Det bygger på et positivt syn på barns nettbruk, og at unges erfaringer og egne refleksjoner må danne grunnlag for økt nettvett i hverdagen.

Hvor finner jeg heftet?

Du kan laste ned en PDF av «Tenk før du deler» ved å trykke på denne lenken

Heftet kan også bestilles i papirutgave fra Redd Barna. Se reddbarna.no/nettvett


Få oppdatert informasjon samt tips og råd om barns mediebruk:

Bli medlem av Barnevakten

Vis Ressurser