Foto: Shutterstock / Ascannio. Bildet viser en finger som peker mot en telefon med Tiktok-logo.

Tiktok fjerner titusener av hatefulle videoer

9 prosent av alle filmklipp som Tiktok fjerner, handler om mobbing eller hat. Totalt fjerner Tiktok over 90.000 videoer hver dag i 2021, på grunn av brudd på retningslinjene.

Tiktok forteller at selskapet fjernet 82 millioner innslag i løpet av tre måneder fordi videoene brøt med retningslinjene. Dette er 1 prosent av alle videoer som ble delt i perioden mai-juni 2021. De aller fleste ble fjernet innen et døgn og uten at noen hadde sett videoene. Eller mer nøyaktig: 87,5 prosent av de fjernede videoene hadde «zero views».

De aller fleste av videoene ble fanget opp av Tiktok før noen brukere rakk å rapportere dem inn.

Grunnen til at videoene ble fjernet, var brudd på reglene for å bruke appen: Hatefull oppførsel, mobbing, falsk informasjon, voldelig ekstremisme, selvmord, selvskading, farlige aktiviteter og lignende.

Hva som betegnes som upassende for barn, utgjorde 41 prosent av videoene som ble fjernet. Ulovlig virksomhet utgjorde 21 prosent. Nakenhet eller seksuelle aktiviteter utgjorde 14 prosent.

Slår man sammen hatefull oppførsel og mobbing, utgjorde det 9 prosent av de fjernede videoene. Det betyr ikke at 9 prosent av alle videoer på Tiktok handler om dette, for de 9 prosentene skal telles av den ene prosenten av alle videoer. Det er altså 0,09 prosent av alle videoer på Tiktok som handler om hat eller mobbing, noe som er 74.000 videoer i disse tre månedene, hvis vi tar sjansen på et regnestykke.

Tiktok skriver at selskapet skal forsøke å forbedre seg når det gjelder sletting av hatefulle videoer, for 1 av 3 slike videoer blir sett av andre før selskapet rekker å fange det opp og fjerne videoen.

Hat og mobbing kan uttrykkes på en subtil måte som ikke er lett å fange opp av algoritmene. Tiktok skriver: «This is a highly complex and nuanced area in which we must keep improving.» Så tallet på hatefulle videoer kan være høyere.

Men det er kanskje ikke først og fremst i selve filmklippet at det hatefulle uttrykkes, det kan være at kommentarfeltene er en mye større utfordring, her mangler det data og statistikk.

Hva defineres som hatefullt på Tiktok?

Hva er hatefulle videoer? Her er temaene som Tiktok følger med på i videoene:

 • Rase
 • Etnisitet
 • Nasjonalitet
 • Religion
 • Caste
 • Seksuell orientering
 • Biologisk kjønn (Sex)
 • Kjønn (Gender)
 • Kjønnsidentitet
 • Alvorlig sykdom
 • Nedsatt funksjonsevne
 • Immigrasjonsstatus

Tiktok definerer hatefulle videoer til å rette seg mot enkeltpersoner eller grupper og der man:

 • påstår at de er fysisk, mentalt eller moralsk dårligere.
 • oppfordrer til vold mot dem
 • påstår de er kriminelle
 • sammenligner dem med dyr, livløse gjenstander eller noe annet ikke-menneskelig
 • oppfordrer eller rettferdiggjør utestengelse (exclusion), adskillelse (segregation) eller diskriminering
 • viser til skade som påført gruppene som er nevnt

Det er heller ikke lov å spre sladder (slurs) om gruppene nevnt over.

Tiktok har også et avsnitt som sier at det er forbudt å spre hatefull ideologi. Og det gjelder også alt som kan knyttes til dette, slik som uniformer, navn, logoer, symboler, flagg, gestikulering, hilsener, illustrasjoner, sanger og lignende. Det er heller ikke lov å motstride voldshendelser som er veldokumentert og som er blitt rettet mot gruppene nevnt over. Innhold som forfekter at noen grupper er overlegne (supremacy) andre grupper, er ikke lov å spre på Tiktok. Det samme gjelder konspirasjonsteorier som kan gi støtte til hatefulle ideologier.

Tiktok skriver om hatefulle videoer her.

Kommer fra et land som selv ikke støtter Tiktoks regler

Et ironisk poeng i Tiktoks arbeid mot hat og diskriminering, er at selskapet eies i hovedsak av en kineser samtidig som Kina får kritikk mot sine angrep mot muslimer og kristne. Amnesty skriver at det blir stadig verre i Kina når det gjelder menneskerettighetene. Amnestys kinarapport for 2020 forteller at myndighetene sensurerer folk som skriver om homofili og lignende temaer.

Kinesere selv har ikke tilgang til Tiktok, men må bruke en kinesisk versjon som ligner på Tiktok. Den kinesiske appen heter Douyin, det er selskapet Bytedance som eier både Tiktok og Douyin. ByteDance eies av grunnleggeren Yiming Zhang og åtte private selskaper.

Tiktok er altså tilpasset andre land enn hjemlandet Kina. Det betyr at barna dine kan se videoer som kritiserer Vesten, for eksempel vises det utallige videoer av politi som utøver maktmisbruk i vestlige land, men man ser sjelden noe tilsvarende fra Kina på Tiktok, av den enkle grunn at kinesere ikke har tilgang til Tiktok (samt at det ikke er full ytringsfrihet i Kina).

Er man på Tiktok daglig, kan det i ytterste konsekvens påvirke ens syn på verden, for man får ikke med innslag fra over 500 millioner brukere av Douyin. Barnevaktens visjon er at barn og unge ikke bare skal være trygge på nettet, men også bevisste. Når det er sagt, så vil de fleste barn være mer interessert i humor, kjendiser, fotball og dans enn samfunnkritikk, og algoritmene vil føre til at barna ser mer av det de er interessert i.

11 millioner barnekontoer ble slettet

15 millioner kontoer ble slettet av Tiktok i de tre månedene i 2021 som Tiktoks egen rapport viser til, på grunn av brudd på retningslinjene. Av disse var det 11 millioner kontoer som ble slettet fordi man mistenkte at brukeren var under 13 år. Dette er under 1 prosent av alle brukere på Tiktok. Det betyr ikke nødvendigvis at 1 av 100 brukere på Tiktok er under 13 år, for vi vet ikke hvor gode rutiner Tiktok har for å oppdage at en bruker er under 13 år. Men det sier i alle fall at Tiktok ikke ønsker vanlige brukere under 13 år.

Tiktok skriver at hvis et barn er under 13 år i USA, kan det ikke ha vanlig Tiktok-konto, men kan benytte «TikTok for Younger Users» som har ekstra innstillinger for personvern og sikkerhet. «Hvis vi oppdager at en person er under 13 år og bruker eller poster innhold på Tiktok uten å benytte TikTok for Younger Users, vil de ble fjernet», skriver Tiktok (vår oversettelse).

Common Sense skriver at barn under 13 år kan bare se filtrerte og rene videoer og har ikke mulighet til å søke, kommentere eller poste egne videoer i Tiktok. Denne begrensede utgaven av Tiktok tilbys bare i USA. Men en slik begrenset utgave frister ikke barna, så de forsøker å komme seg rundt aldersgrensen ved å lyve på alderen.

Tiktok tilbyr forøvrig noe som kalles «Family Pairing». Foreldre kan knytte sin egen Tiktok-konto sammen med barnets Tiktok-konto og så benytte en del foreldreinnstillinger for å begrense barnets muligheter i appen.

Så langt Barnevakten forstår, gjelder «Family Pairing» kun for barn over 13 år. Vi har så langt ikke funnet retningslinjer som sier det rett ut, men Tiktok bruker hele tiden ordet «teens» når selskapet skriver om «Family Pairing». På nettstedet Techcrunch står det at «Family Pairing» er ment for alderen 13 år og eldre.

Du kan lese detaljert om «Family Pairing» i Barnevaktens anmeldelse av Tiktok.

90.000 videoer fjernes daglig

Tallet 90.000 kom vi frem til slik: 82 millioner fjernede videoer på tre måneder betyr 27 millioner hver måned. Deler man på 30 dager, blir det 90.000.

(Hovedbilde: Shutterstock / Ascannio.)

Les også Barnevaktens startside om hatytringer.