Tiktok-sanger og Tiktok-videoer på Spotify

En noe frustrert mamma tipset Barnevakten om at Tiktok-videoer finnes inne i musikktjenesten Spotify. Hun var ikke begeistret for at barna hennes, som hun tenkte kunne høre på musikk på Spotify, ble sittende å kikke på Tiktok-videoer.

I følge listen over Tiktok-innslag i Spotify, ser det ut til at slike videoer kom inn i appen allerede i 2022, men vi vet ikke hvilke land som fikk funksjonen først. Uansett var det først nå at denne mammaen oppdaget at barna så på en strøm av videoer som hun ikke var begeistret over.

Typisk hermer apper etter hverandre, alle skal ha de samme populære funksjonene, for eksempel en strøm av korte videoer. Så det er litt av en jobb for foreldre å følge med på alle endringer som dukker opp i de ulike appene.

Spotify inneholder grove tekster

I 2022 fant Barnevakten ut at hver tredje populære sang på Spotify inneholder grove tekster og at det er mulig å skru på et barnefilter som stenger for avspilling av slike sanger.

Grove tekster er merket med en «E»:

Vi tok en kikk på de mest populære Tiktok-sangene på Spotify nå i mars 2024 og mange av dem er merket med en «E»:

Listen over de mest populære Tiktok-sangene i Norge er laget av brukeren Filtr Norway som muligens eies av Sony Music Entertainment. Det er Barnevakten som har markert sangene som har grove tekster.

Ifølge vilkårene til Spotify må man være minst 13 år for å benytte appen, i tillegg må man ha tillatelse fra sine foreldre, og det er foreldrene som står ansvarlige for avtalen.

Men hvis man leier et familie-abonnement (Premium Family Subscription), forsvinner aldersgrensen så lenge det står noen voksne som ansvarlige. Men de voksne og barna må bo på samme adresse.

Det virker som at Spotify benytter Google-kartet for å sjekke at dere faktisk bor på samme adresse: «We use Google Maps address search to help you find and set your address.»

Fem familiemedlemmer kan da benytte appen.

Spotify krever i vilkårene retten til å legge ned familietjenesten når som helst av hvilken som helst grunn. Så da vet du det.

Les også