Foto: Kripos

Tips politiet på nett

Når er bekymringen alvorlig nok til å ta kontakt med politiet? Og hva skjer når du sender inn et tips eller en anmeldelse?

Slik tipser du:

 • Send inn tips på tips.politiet.no
 • Du kan også ringe på 02800
 • Det er lav terskel for å ta kontakt!
 • Gi så konkrete og nøyaktige beskrivelser som mulig
 • Vær obs på at man sjelden får tilbakemelding etter at et tips er blitt undersøkt. Dette er blant annet av hensyn til personvernregler
 • For å levere en anmeldelse må du ta kontakt med din lokale politistasjon. Ved tvil om du skal gi et tips eller anmelde en sak, rådfør deg med politiet

Politiets nettpatrulje

Gjennom internett kan barn og unge kommunisere på sosiale medier, spille dataspill og søke opp informasjon om alt mellom himmel og jord. Baksiden av denne muligheten er farene som kan dukke opp på nett.

Det kan være alt fra mobbing og hatefulle ytringer, til intimbilder på avveie og i ytterste konsekvens overgrep. På grunn av truslene på nett, forsøker politiet å være synlige og tilgjengelige for oss, også på nett.

Foto: Kripos
Axel Wilhelm Due, kommunikasjonsrådgiver i Kripos.

– Politiets nettpatrulje ble startet i 2015 som et prosjekt for «Politiets tilstedeværelse på internett» og har som mål å forebygge uønsket adferd på nett og være der «folk flest ferdes». På facebooksiden vår gir vi ut informasjon om ulike temaer og oppfordrer til samtale og debatt om trender og aktuelle hendelser på nett. Trygg nettbruk, barns rettigheter på internett, ulovlig bildedeling, overgrep og utpressing på nett, er eksempler på temaer vi har tatt opp på siden vår. Hvem som helst kan følge oss på sosiale medier og finne gode råd, sier Axel Wilhelm Due, kommunikasjonsrådgiver i Kripos.

Selv om politiet er synlig i flere kanaler enn før, kan fortsatt terskelen for mange være høy for å ta kontakt. Denne terskelen ønsker politiet selv å senke, sier Due.

– Når vi har åpnet en kanal mot publikum er vi forberedt på å få inn mange typer henvendelser av ulikt omfang. Samtidig opplever vi også at mange sender inn tips. På facebooksiden «Politiets nettpatrulje – Kripos» kan hvem som helst ta kontakt og stille spørsmål. De som tar kontakt med oss her vil alltid få et svar, sier Due.

I løpet av 2018 vil politiet bli enda synligere på den digitale arena. Alle politidistriktene skal nemlig ut på internett. Hvert distrikt skal etablere en tilstedeværelse der folk i deres område ferdes på internett. Der skal det legges ut bilder og informasjon om politiets aktiviteter, forebyggende informasjon og råd, samt mulighet for å ta kontakt ved behov.

Selv om man som fornærmet ikke er sikret at anmeldelsen ender opp i en dom, så kan det allikevel utgjøre en forskjell

Hva skjer når man tipser?

Man kan tipse politiet på politiets egen nettside tips.politiet.no. På nettsiden finner man egne kategorier for hva man kan tipse om. Det kan for eksempel være hatefulle ytringer, seksuelle overgrep eller ekstremisme på nett. I tillegg finnes det en kategori for «generelle henvendelser».

– Når vi får inn tips gjør vi innledende undersøkelser og vurderer med våre jurister hvorvidt dette bryter lovverket eller ei. Dersom vi vurderer hendelsen til å være bekymringsfull, kan det hende at vi videresender den til lokalpolitiet for vurdering. Hvis det dreier seg om åpenbare straffbare forhold, anmelder vi ofte direkte, sier Due.

Er man i tvil om hvorvidt man skal anmelde en sak til lokalpolitiet, kan man først rådføre seg med politiet, sier Due. Og anmeldelser leverer man ved personlig oppmøte hos politiet.

– Dessverre er det mange som tenker at det ikke nytter å anmelde saker til politiet, fordi saken bare kommer til å bli henlagt. Dette er en type mistillit vi jobber med å få snudd på fra vår side. Selv om man som fornærmet ikke er sikret at anmeldelsen ender opp i en dom, så kan det allikevel utgjøre en forskjell. For eksempel finnes det tilfeller der flere anmeldelser sammenlagt har ført til domfellelse av en tiltalt. Det er altså en samlet bevismengde fra flere anmeldere som utgjorde forskjellen. Så hvis man som forelder tenker at det er nytteløst å anmelde, så kan personen bli tatt på et senere tidspunkt, og kanskje hindrer det at andres barn blir utsatt for noe kriminelt, avslutter Due.

Ta vare på bevis!

Ved mistanke om lovbrudd eller uønskede hendelser på nett, er det alltid lurt å ta vare på bevis. Dette kan være med på å støtte grunnlaget for en domfellelse ved en politianmeldelse.

 • Dokumenter mest mulig av det som har skjedd
 • Notér hvilke tjenester, kanaler og kontoer som er blitt brukt både av deg og den andre parten
 • Ta skjermbilder av tekstlig innhold, profilinformasjon og bilder/video av den du kommuniserte med
 • Dersom du blir utpresset, ikke slett installert programvare eller fjern kontoer før politiet har fått gjennomført nødvendige undersøkelser. Bryt kontakten ved å blokkere utpresseren, ikke ved å slette programvaren
 • All informasjon fra en utpresser kan bidra med å identifisere vedkommende, som for eksempel adresser, telefonnummer, kontonummer, betalingsinformasjon og så videre
 • Kontakt politiet så raskt som mulig. Tid er en kritisk faktor i slike saker
 • Synes du det er vanskelig å sikre bevis, eller er du usikker på hva som er relevant for politiet? Ta gjerne med deg enheten, for eksempel mobilen, til politiet, slik at de kan sørge for at nødvendig informasjon blir sikret

Flere tips får du på Politiets nettpatrulje på facebook.com/nettpolitiet

Foto: Kripos

Les også

Hvordan samtale med barn om nett og spill

Dette bør foreldre vite om barnas apper og kanaler

Bli medlem av Barnevakten