Forside: Vær en venn på nett

«Vær en venn på nett»

Redd Barna sitt metodehefte for småtrinnet et nyttig verktøy til undervisning om nettvett.

«Vær en venn på nett» er et metodehefte som er utviklet til bruk på 1.–4. trinn i grunnskolen. Heftet består av en rekke aktiviteter som er lagt opp slik at lærere får innblikk i barnas nettaktivteter, slik at de kan få i gang samtaler om ansvarlig og positiv nettbruk i klasserommet.

Målet med heftet er å gi lærerne et verktøy de kan bruke når de skal snakke med barn om opplevelser knyttet til deres digitale hverdag, slik at barna kan treffe fornuftige valg for seg selv og andre, og bidra til å skape en positiv og trygg nettkultur og et godt læringsmiljø, skriver Redd Barna i introduksjonen til heftet.

«Vær en venn på nett» gir lærere verktøy til:

  • å snakke med barn om bruk og de opplevelsene de har knyttet til digitale medier og teknologier
  • å øve barna i å treffe valg som er fornuftige for dem selv og andre både off- og online
  • å bidra til et bedre læringsmiljø ved å hjelpe barna til å tenke over hvordan de selv kan skape vennskap og stå opp mot mobbing på nett og ellers

– Skolen spiller en viktig rolle i å lære opp barn til å bli trygge og fornuftige brukere av digitale medier, sier rådgiver Kaja Hegg i Redd Barna.

Skal gi barna trygghet

Heftet tar opp en rekke viktige aspekter ved den daglige nettbruken, både det som er positivt og det som er utfordrende, slik at barn får økt kunnskap og bevissthet i forhold til egen nettbruk. Redd Barna fremhever likevel at det aller viktigste med å jobbe med nettvett i skolen, er at barn kan henvende seg til læreren eller foreldre dersom de opplever noe ubehagelig eller blir redde.

– Det er avgjørende for barns trygghet at de vet at voksne rundt dem bryr seg om hvordan de har det i sitt univers på nett, så de forteller om de føler ubehag eller er redde, sier Hegg.

Heftet inngår som en del av Redd Barnas arbeid for å fremme en trygg og ansvarlig nettbruk blant barn og unge, og for å gi dem verktøy til å håndtere og unngå mobbing og krenkelser.

Les mer og last ned heftet på Redd Barna sine nettsider

Heftet kan også bestilles i papirutgave fra Redd Barna.

Relaterte artikler på barnevakten.no:

”Nettvett” – nyttig bok for å bevisstgjøre barna

”Tenk før du deler” – nyttig aktivitetshefte fra Redd Barna

Skjermvett begynner på dag én!

Nyttig diskusjonsopplegg fra Medietilsynet

Vis Ressurser