Super Mario 3D World

3D-spill kan bedre hukommelsen

Ifølge en forskningsstudie gir en halvtime med Super Mario 3D World eller andre tredimensjonale spill hver dag nyttig hjernetrim sammenlignet med enklere todimensjonale spill.

Forskere fra University of California rekrutterte et knippe collegestudenter til å spille videospill i 30 minutter hver dag i løpet av en toukersperiode, skriver UCI News.

Studentene ble delt inn i to grupper, der én gruppe spilte et spill med en passiv todimensjonal spillverden (Angry Birds), mens den andre gruppen spilte Super Mario 3D World – som foregår i en mer kompleks tredimensjonal spillverden.

Før og etter spillperioden tok deltakerne hukommelsestester som engasjerte hippocampus – den delen av hjernen som blant annet styrer kompleks læring og hukommelse. Studentene som spilte Super Mario forbedret testresultatene sine med om lag 12 prosent, mens gruppen som spilte Angry Birds viste ingen fremgang.

Stimulerer hjernen

Craig Stark, en av forskerne bak studien, sier til UCI News at det er flere grunner til at 3D-spill er bedre egnet til å trene opp denne delen av hjernen.

– For det første har 3D-spill noen egenskaper 2D-spill ikke har. De har større romslige områder å utforske. For det andre er de mer komplekse, med mye mer informasjon å lære. Uansett vet vi at denne typen læring og hukommelse ikke bare stimulerer, men krever hippocampus.

Stark understreker imidlertid at det er uklart hvorvidt det er den samlede informasjon og kompleksitet i 3D-spillet eller de romslige forholdene og utforskingen som stimulerer hukommelse og læring.

– Dette er et spørsmål vi skal følge opp, sier han.

Stark legger til at videospill, der en rekke kognitive prosesser aktiveres – visuelle, romslige og følelsesmessige prosesser, samt oppmerksomhet, kritisk tenkning, problemløsning og hukommelse – kan være bedre egnet til hjernetrening enn programmer som er utviklet spesielt til formålet.

Det neste steget for forskerne er å undersøke om det er mulig å bruke videospill til å motvirke slitasje på hippocampus, som blant annet knyttes til Alzheimers sykdom, i den eldre delen av befolkningen.

Forskningsresultatene er publisert i The Journal of Neuroscience.

Kilde: 

UCI News: Playing 3-D video games can boost memory formation, UCI study finds 

Les mer: 

Forskning.no: Spill med 3D-grafikk kan gi bedre hukommelse