Foto: Shutterstock. Bilde av person som starter en Youtube-film på mobiletelefon.

Nå kommer aldersgrenser på norske Youtube-innslag

Norske youtubere, influensere og nett-TV-kanaler blir nå nødt til å merke innslagene sine med ulike aldersgrenser. Kravet har ligget der siden 2015, men nå før jul 2018 tar Medietilsynet grep.

Det er Medietilsynet som bestemmer aldersgrensene på hver kinofilm i Norge. De samme aldersgrensene gjelder også andre innslag i andre kanaler, for eksempel på Youtube, da er det produsentene som selv må merke filmene. For eksempel TV2, VGTV, Aftenposten TV og lignende må altså merke sine internettinnslag med aldersgrenser. Det samme gjelder mange youtubere og influensere.

Barnevakten skrev om de nye reglene i 2015.

Medietilsynet starter opplæring av youtubere når det gjelder regelverket rundt aldersklassifisering av videoer. Hensikten er å beskytte barn og unge mot skadelig innhold, skriver tilsynet på sine nettsider. Loven åpner opp for at brudd på reglene kan straffes med advarsler, gebyr og tvangsmulkt, men Medietilsynet velger altså først å gi veiledning om reglene.

Aldersgrensene på norske Youtube-innslag er de samme som for kinofilmer:

 • Tillatt for alle
 • 6 år
 • 9 år
 • 12 år
 • 15 år
 • 18 år
Hvilke youtubekanaler gjelder reglene for?

Det er bare norske kanaler som må følge reglene. Men hva er en norsk kanal? Nå skal vi ikke gjengi et fullstendig definisjon her, men det er snakk om kriterier som dette:

 • Hovedkontoret til kanalen ligger i Norge.
 • De redaksjonelle beslutningene tas i Norge.
 • Tjenestens hovedformål er å tilby program med levende bilder.
 • Tjenesten er tilgjengelig for allmennheten.
 • Må være næringsvirksomhet. Man må følge reglene hvis man for eksempel har reklame i tilknytning til videoene.
 • Ikke-økonomisk virksomhet faller utenfor regelverket.

Er et innslag sponset, må seerne bli varslet om det, det gjelder for eksempel produktplassering. De samme kanalene som må merke reklameinnslag, må også aldersmerke innslagene. Her er en veiledning ved sponsing av Youtube-innslag.

Noen slipper å aldersmerke innslagene

Dette er unntatt reglene om aldersmerking:

 • Nyhets- og aktualitetsstoff
 • Undervisnings- og forskningsstoff
 • Informasjonsstoff om ideell, politisk eller religiøs virksomhet
 • Musikkstoff
 • Idrettsstoff
 • Hobby-, instruksjons- og fritidsstoff
 • Direktesendinger
 Må følge Medietilsynets aldersdefinisjoner

Medietilsynet har laget retningslinjer for hvilke innslag som skal falle inn under de ulike aldersgrensene, for eksempel: «Filmer som inneholder kortvarige og lite nærgående voldsinnslag kan få en 9-årsgrense.» Disse retningslinjene må produsentene og youtuberne følge, for bildeprogramloven paragraf 6 sier: «Fastsettelse av aldersgrenser utføres for øvrig med utgangspunkt i retningslinjer fastsatt av Medietilsynet.»

Banning er ok, men ikke ironi

Et eksempel fra retningslinjene: «Banning og enkeltstående grove ord anses ikke som skadelig for barn og unge etter gjeldende regelverk. Men: Ta hensyn til at ironi og satire kan være vanskelig å oppfatte for barn. Dette gjør at de lett forstår et budskap bokstavelig. Innslag med grov humor, som for eksempel sarkasme og latterliggjøring, kan derfor lett virke forvirrende på barn under 12 år.»

Når det gjelder seksualitet, sier retningslinjene blant annet dette:

 • 0-9 år: Antydende.
 • 12 år: Lite nærgående skildringer av alminnelig seksualitet. På barn og unges premisser.
 • 15 år: Nærgående seksuelle skildringer. Omfattende, men ikke eksplisitte seksuelle skildringer («mykporno»).
 • 18 år: Skildringer av ikke-samtykkende sex. Kombinasjon sex og vold.
 • «Hardpornofilmer» (omfattende, eksplisitte og nærgående seksuelle skildringer).

Her er de fullstendige retningslinjene for aldersgrenser. Der kan du lese aldersgrenser for ulike stemninger og tematikk. Inneholder innslaget samlivskonflikter og sterke følelsesutbrudd, blir aldersgrensen 12 år. Overgrep og terror gir aldersgrense 15 år.

Her er kino-aldersgrensene som også youtubere må følge

Barn med samme alder som aldersgrensen eller høyere har lov til å se filmen på kino alene. 

A (tillatt for alle)

Film som blir tillatt for alle skal ha en neddempet lyd- og effektbruk. De skal ikke inneholde noen urovekkende eller dramatiske scener, men filmene kan ha noen skumle elementer hvis de er kortvarige og foregår innenfor en trygg ramme. Dette kan også gjelde scener med voldsomme effekter hvis de er kortvarige og foregår i en tydelig humoristisk ramme.  

 6 år

Filmer som får 6-årsgrense kan inneholde enkeltscener som er mørke eller truende, eller scener med dramatisk lyd og kraftig effektbruk. Korte nifse elementer tillates innenfor rammen av «det gode gys», og milde voldsinnslag hvis de er tydelige humoristiske og overdrevne. Temaer som i utgangspunktet kan være vanskelige og vonde kan få en 6-årsgrense, men bare hvis de har et dempet uttrykk og er tilpasset barn.  

 9 år

Filmer som inneholder kortvarige og lite nærgående voldsinnslag kan få en 9-årsgrense. Dette gjelder også filmer som har lengre partier med mørk, intens eller utrygg stemning. Skremmende skikkelser og faretruende situasjoner kan finnes i denne aldersgrensen. Scener med ulykker, operasjoner eller dødsfall kan virke urovekkende på barn under 9 år. Det samme gjelder skildringer av utrygge familierelasjoner, mobbing og mennesker og dyr som lider.  

12 år

Filmer som får 12-årsgrense kan inneholde opprivende tematikk knyttet til «voksensfæren». Eksempler kan være samlivskonflikter, seksuelle handlinger eller sterke følelsesutbrudd. Voldshandlinger eller kortere innslag med skrekkelementer i en urealistisk sammenheng, kan også få 12-årsgrense. Dette gjelder særlig filmer som er basert på kjente historier, bøker og tegneserier, eller filmer der handlingen er lagt til et tydelig fantasiunivers eller i en komisk ramme. Også mer virkelighetsnære voldsinnslag eller skremmende elementer kan tillates hvis de er kortvarige og lite nærgående skildret. Filmer og programmer kan også få 12-årsgrense hvis de har gjennomgående grov dialog og humor. 

 15 år

Filmer som får 15-årsgrense kan inneholde realistiske, autentiske eller nærgående skildringer fra krig, katastrofer og terrorhandlinger. Filmer med nærgående seksuelle skildringer, eller som er gjennomgående seksualisert i uttrykket vil få 15-årsgrense. Det samme gjelder filmer som inneholder store mengder actionvold eller nærgående, kyniske og detaljerte voldsinnslag. Andre eksempler på 15-årsinnhold er scener med grov omsorgssvikt, nærgående skildringer av overgrep og angstskapende stemning.   

18 år

Filmer får i noen tilfeller 18-årsgrense. Hovedsakelig er dette filmer med særlig voldsomt innhold. Det kan være store mengder grove, kyniske og detaljerte voldshandlinger- ofte i kombinasjon med et angstskapende uttrykk. Filmer som inneholder omfattende, eksplisitte og nærgående seksuelle skildringer vil få en 18-årsgrense. Dette gjelder også enkeltstående skildringer av mer særegne former for sex eller en kombinasjon av vold og sex. Filmer som Medietilsynet ikke har vurdert må vises med en 18-årsgrense på kino. 

Læreren kan ikke bryte aldersgrensen
Skolene plikter å følge filmens aldersgrense ved visning i skolesituasjon. Det samme gjelder for barnehager og SFO/AKS. Skolen må få samtykke fra foresatte hvis filmen skal vises for underårige. Beskyttelsesreglene i bildeprogramloven gjelder ved alle former for visning ved allmenn sammenkomst. Medietilsynet informerer her om visning av film i skolestituasjon.
Har ditt barn en Youtube-kanal?

Legger ditt barn ut egenproduserte filmklipp på Youtube? Siden ikke-økonomisk virksomhet faller utenfor regelverket, behøver barnet ikke aldersmerke filmklippene. Men tjener barnet penger på kanalen, må det opplyses om sponsorer, og innslagene må også aldersmerkes.

Medietilsynets omtale av aldersgrenser 

Loven om aldersgrenser

Flere regler her

Hvem som må følge reglene om aldersgrenser

Bli medlem av Barnevakten