Qustodio Parental Control App

App med anbefalt aldersgrense 3 år fra PEGI og 4+ år fra App Store. Android (Google)/iOS (Apple).

ANMELDELSE: Enkel og oversiktlig foreldrekontroll som har mange funksjoner for å styre barnets mobiltelefon eller nettbrett. Men tilgang til alle funksjoner koster penger og foreldrekontrollen virker bedre på Android enn på iOS.

De aller fleste mobiltelefoner og nettbrett tilbyr foreldreinnstillinger. Det vil si at de voksne i huset lager en foreldrebruker på sin mobil som administrerer en barnebruker på barnets mobil. Da kan man enkelt sette opp begrensninger for kjøp, nettsidebesøk, apper og spill, tid og kommunikasjon. Både Apple og Google har dette innebygget.

Fordelen med å bruke de innebygde funksjonene er at de:

  • Er gratis
  • Er innebygget i systemet fra bunnen av og vil derfor som regel virke bedre enn andre programmer
  • Unngår datainnsamling fra enda et tredjepartsprogram

Ulempen er at de innebygde systemene er beregnet for barn under 13 år. Og hos Google kan tenåringen ved fylte tretten år forlate foreldrenes digitale kontroll. Noe av løsningen kan være å slå på foreldreinnstillinger direkte på barnets enhet.

Det er mulig å bruke Skjermtid-innstillinger på Apple uavhengig av alder, men for Google ser det ikke ut til at dette er noen løsning. Man blir bare henvist til Family link som er beregnet for de under 13 år. Da må man eventuelt lage ny konto til barnet og lyve på alderen. Men det er ikke et godt alternativ.

Men så finnes det et marked med programmer som er laget av andre utviklere. Altså ikke Apple eller Google. Et av disse er Qustodio.

Qustodio Parental Control App

Format: Android (Google)/iOS (Apple)
Kategori: Foreldrekontroll
Utvikler: Qustodio LLC

Måten Qustodio virker på er at man installerer en foreldreapp (på forelderens mobil) og en barneapp (på barnets enhet) som snakker sammen. Dette gjør det mulig for foreldre å «fjernstyre» barnas enhet med diverse begrensninger.

Qustodio som gratisvariant gir kun tilgang til å sette opp nettfilter, ellers kreves kjøp av abonnement for å få tilgang til alle funksjoner. Prisen her ligger på drøye 600 kroner i året.

Programmet har mange, men ikke alle ønskede muligheter for å sette begrensninger på barne-enheter. Man kan for eksempel ikke hindre barna fra å installere nye apper og spill etter en gitt aldersgrense på programmene.

Og man kan heller ikke forhindre kjøp.

Qustodio er nokså uproblematisk å sette opp. Man må opprette en konto ved å angi e-postadresse og passord. Og man må installere apper på både foreldre-enhet og barne-enhet. Deretter må man gi en hel rekke med tillatelser slik at Qustodio kan fungere. Selve menysystemet i foreldreappen er oversiktlig og enkel å bruke.

Man kan sette begrensninger for Youtube, tid, nettfilter, spill og apper. I tillegg kan man se barnets lokasjon på et kart og man kan angi spesifikke tidsgrenser og «regler» for bruk som gjelder når barna skal sove eller når de skal gjøre lekser.

Som eksempel kan man tillatte bruk av enheten, men slå av tilgang til internett mellom to tidsrom. Eller så kan man tillate kun besøk av lærerike nettsider når lekser skal gjøres eller stenge for skjermbruk totalt på nattestid eller i en annen tid på døgnet.

Men allerede her har konseptet noen utfordringer. Etter å ha blokkert et spesifikt spill i foreldre-appen, så fortsetter det å kjøre som før på barnets enhet. Dette gjelder for iOS (Apple). På en Android-enhet (Google) derimot, fungerte Qustodios blokkering.

Og når man har nedstengt enheten helt får man fortsatt tilgang til alle spill og apper på en Apple-enhet, kun internett er slått av. Dermed kan barnet kjøre bilder, film og offline-spill som før. Det blir altså ingen reell nedstenging av enheten. Og selv om man har slått på innstillinger om at man skal varsles om nye apper som blir installert på barne-enheten, så virker heller ikke alltid dette i praksis.

Merk at dette problemet gjelder for iOS/Apple, Qustodio fungerte bedre på Android. 

Qustodio har også bakt inn et nettfilter og man kan justere på dette for å luke ut innhold som dreier seg om porno, vold, fildeling, rusmidler og mer. Her kan man skreddersy listen og legge til eller fjerne kategorier.

Eventuelt kan man velge å ikke få blokkert, men heller varsler om at en bestemt nettside besøkes av barnet.

Akkurat denne oversikten er hakket bedre enn det som Apple og Google tilbyr. De har bare en generell av og på-knapp for nettfilter uten mulighet for at foreldre kan justere på hvor strengt filteret skal være.

Samtidig: Et filter vil alltid ha svakheter og rusk kan slippe gjennom. Selv om man huker av på at barna skal slippe å få se denne type innhold, så kan det være nettsider som ikke er bakt inn i listen til Qustodio.

Eller at barnet får tilsendt porno og annet ugreit materiale inni apper som ikke er styrt av Qustodio.

Det finnes en annen funksjon som er verdt å nevne og som kan være nyttig. Samtidig er det store utfordringer her med tanke på barnets privativ. Qustodio logger og viser til foreldre alle søkeord som barna bruker og alle nettsider og Youtube-videoer som blir besøkt.

Man kan bli varslet dersom barna søker på ord som «krig», «vold», «selvskading», «porno» og mer. Også relaterte norske søkeord og setninger blir flagget.

I tillegg kan man se hvilke nettsider som barna har besøkt, samt Youtube-videoer som de har sett. Og man får direktelenker til disse stedene. På den ene siden får foreldre god oversikt over potensielle, skadelige søkeord og skadelig innhold som blir besøkt.

Men rent åpenbart får foreldre langt mer innsikt enn bare det. Her kan man se absolutt alt som barna søker på. Det er også verdt å nevne at andre søkemotorer som for eksempel DuckDuckgo videresender ikke søkeord til foreldrene via Qustodio.

Man kan allikevel se hvilke nettsider som barna besøker og nettfilter-funksjonen virker også her. Det er også verdt å nevne at nettfilteret noen ganger er for strengt. For eksempel så regnes ungdomsbevegelsen Lightup som «porno» når man besøker informasjonssiden deres pornoprat.no.

En neste mulighet som krever enda flere trinn med oppsett er muligheten for å se hvem barna kommuniserer med. Og ikke nok med det, her kan man også se innholdet i barnets SMS-utveksling med andre.

Utfordringen her er at man får direkte innsyn i barnets meldinger. Ikke bare er dette en utfordring med henhold til eget barns rett til privatliv, men også andre som de kommuniserer med.

I tillegg vil ikke denne ordningen fange opp dersom barnet utveksler meldinger med andre i spillchat, i diverse sosiale medier-apper og så videre. Så den reelle bruksverdien av en slik SMS-overvåkning kan diskuteres.

Det er også muligheter for å sette tidsbegrensninger på bestemte apper og spill. Men igjen, denne funksjonen ser bare ut til å virke sånn halvveis på Apple-produkter. Noen programmer fortsetter å kjøre og gå selv om de er blitt blokkert.

I foreldreappen kan man altså få inntrykk av at barnets enhet er totalt avslått eller stengt for bruk, men i praksis sitter barna å spiller som bare før.

At en så grunnleggende funksjon ikke alltid virker er en stor svakhet med hele konseptet. Da hjelper det ikke å sette opp all verdens tidsplaner og rutiner når Qustodio ikke makter å strupe tilgang til en enkel app. På Android-enheter virker ting som det skal.

Qustodio ser ut til å virke bedre på å slå av tilgangen til internett enten man bruker et Apple-produkt eller et Google-produkt.

Qustodio fremstår som et interessant alternativ til de gangene Apple eller Googles foreldrekontroll ikke strekker til. Oppsettet fremstår som oversiktlig og enkelt å bruke. Nettfilteret kan skreddersys og man kan få bred oversikt over hva barna foretar seg på nett og i Youtube.

I tillegg får man oversikt over apper og spill som barna bruker. Ulempen er at tidsstyringen ikke virker på Apple-produkter. Noen ganger får barna tilgang til apper og spill selv om disse er stengt og selv om hele enheten er nedlåst. Dette er en stor svakhet.

I tillegg så kan all informasjon som foreldre ser om hva barna søker på, hvilke nettsider de besøker og hva de skriver i SMS-meldinger med andre – by på utfordringer med tanke på barnas rett til privatliv.

Skal man bruke appen kan det være lurt å:

  • Ha åpenhet og dialog med barnet om hva du som forelder kan få innsyn i ved å bruke tjenesten
  • Tenke over at med økende alder har barna større rett på privatliv
  • Vurdere når eller når det ikke er ok å sjekke gjennom barnas nettleserhistorikk og meldinger. Ville du ha godtatt at en sjef på jobben så gjennom alt du gjorde på din mobil? Kanskje er det større grunn til å undersøke litt når det er mistanke om at barnet blir utsatt for skade eller skader andre. Men som oftest er dialog og åpenhet om at du gjør det også viktig i slike tilfeller

Prisen er også en faktor og i praksis betaler man en drøy 600-kroner per år. Man har allikevel tre dagers prøvetid på alle funksjoner før man må betale for dem. Enn så lenge er det ikke lett å anbefale Qustodio. Kanskje først og fremst for de som rett og slett ikke har noe bedre alternativ på Google-produkter.

For alle under 13 år anbefaler vi de innebygde foreldrekontrollene hos Apple og Google. De er gratis, samler ikke inn enda mer data via en tredjepart og er innebygget i mobiltelefonen fra start.

Dersom barna er over 13 år og bruker Apple-enheter kan man slå på Skjermtid-innstillingen direkte på enheten. Disse innstillingene kan også låses med passord. For Google-enheter er det ikke så lett å sette opp foreldreinnstillinger lokalt.

Da blir man som regel veiledet inn i Family Link-systemet. Man kan riktignok begrense tilgang til apper og spill i Play Store, men utover det er det få begrensninger å velge.

Alle foto: Skjermdump fra nettsiden/appen

Egnethet

Qustodio –appene har fått aldersanbefaling fra fire år i App Store (iOS) og tre år i Google Play (Android), altså den laveste aldersanbefalingen.

Appen inneholder ikke reklame fra tredjeparter. Det er mulig å kjøpe abonnement for å få tilgang til alle funksjoner.

Utviklerne samler inn noe data, blant annet brukerdata og noe deles med tredjeparter. Og fra personvernerklæringen leser man blant annet:

«These entities may be in jurisdictions that generally do not provide adequate safeguards in relation to the processing of personal data»

Fra barneversjonen av appen i App Store ser man blant annet at det samles inn data om:

  • Posisjon
  • Nettleserhistorikk
  • Kontaktinformasjon
  • Identifikatorer

For de voksne samles det også inn sensitive opplysninger, bruksdata, kontaktinformasjon og mer.

Noe av dette må samles inn for at tjenesten i det hele tatt skal fungere. Men datainnsamling er altså en risiko med å bruke et tredjeparts program til foreldrekontroll. Ikke minst med tanke på hvor stort innsyn et slikt program får på barnet og forelderens enhet.

Testet på iOS

Lenke til appen her: iOS/Android.

Hvordan vurderer Barnevakten apper?

Les våre kriterer for appanmeldelser

 

Bli medlem av Barnevakten