Barn bør oppleve et mangfold av film

Selv om Hollywood byr på mye kvalitetsunderholdning, så er det kanskje enda viktigere at barn får oppleve kulturelle uttrykk som ligger nærmere deres egen virkelighet, sier Stig Brekke ved Kontxt Film, en distributør som satser på europeiske barnefilmer.

– Film er det sterkeste kulturelle uttrykket vi har, sier Brekke.

– Det er en mektigere formidler enn bøker, teater og kunst, og det er fordi film er en sammenslåing av mange ulike måter å fortelle på. Det kan være bilder, video, tekst, lyd, skuespill og musikk, samlet i ett format.

– Barn tilbringer mye tid på YouTube og ulike strømmetjenester, men en god film kan legge til rette for ro og dypere refleksjon enn det andre plattformer kan gi. Det kan gi et dypdykk inn i en virkelighet som barn ikke pleier å oppleve ellers, sier Brekke.

Det finnes mange gode filmer på markedet, sier Brekke. Og foreldrenes hovedoppgave er å gjøre et forarbeid for å finne frem til filmer som skaper refleksjon og læring.

– Innsiden ut, en film som handler om å håndtere følelser, er fantastisk og tar opp temaer som er relevant for barn. Toy Story har også en dybde, og Zootropolis har en veldig fin historie. Hollywood er gode på å lage effektive historier som treffer deg, og som skaper følelser hos seeren, sier Brekke.

Men samtidig er det viktig å utsette barn og unge for et mangfold av film, mener Brekke. Og særlig europeisk film, i og med at det ligger nærmere vår egen identitet og virkelighet.

– Hovedstrømmen av det som vises av film på kino, er amerikansk. Og det er absolutt mye bra her, men vår identitet er europeisk. Det er den vi vil kunne kjenne oss igjen i. Derfor er det viktig at barn også får se filmer som er mest mulig lik deres egen hverdag. Film kan være underholdning, men bør også ha innslag av noe mer. Gode titler lar barn reflektere over livet. De kan for eksempel lære om empati, eller oppleve en historie og et tema som de ikke kjenner til fra før, sier Brekke.

Krever litt jobb

For å finne frem til gode titler må man tørre å gå utenfor topplistene som strømmetjenestene viser til, sier Brekke. Norske og europeiske filmer forsvinner ofte i mengden der strømmegigantene fokuserer mest på filmer fra USA.

– Norsk filminstitutt er en kilde man kan bruke. Her finner man en oversikt over norske filmer som kommer på kino, og de legger ut pedagogiske opplegg til en del av filmene, sier Brekke.

Av andre europeiske titler, trekker Brekke frem Little Gangster, som handler om en elleve år gammel gutt som skulle ønske han hadde en annen far. En far som ikke var så pinglete at han ikke engang turte å ta igjen når sønnen hans ble mobbet. Da blir den elleve år gamle gutten inspirert av mafiafilmer og overbeviser andre om at faren egentlig er en beryktet mafiaboss.

– Pitbullterje er også fantastisk, og tar opp mobbing og det å tørre å stå opp for andre. Drømmen om MGP Junior handler om integrerering. Og Maur i rompa er en nederlandsk film som skaper refleksjoner for barn om det å møte skolehverdagen. Filmen handler om en gutt som er veldig intelligent og som kjeder seg på skolen. Han klarer ikke å sitte stille på plassen sin, men trenger egentlig bare større utfordringer. Så denne filmen tar jo opp en del samfunnsaktuelle temaer for vår tid, sier Brekke.

Så et frø

En del av det som blir vist på kino og i topplistene hos strømmegigantene er ren underholdning og tidsfordriv, sier Brekke. Innholdet går raskt i glemmeboka så fort rulleteksten er ferdig.

– Det er helt greit å se film kun for underholdningens del, men innimellom bør barn ha tilgang til noe som er mer enn bare det. Hvis ikke vi legger til rette for at barn skal få se europeisk film, så er det lite sannsynlig at de vil søke etter dette når de selv blir voksne. Så det handler om å så et frø, la barna få se en svensk film, så vil de kanskje ønske å se flere svenske filmer. Denne type filmer kan gi barn mulighet til å sette seg inn i en annen virkelighet, de kan lære av andre kulturer og andre måter å oppfatte verden på enn de selv gjør, sier Brekke.

Det handler om å tørre å utforske nye sjangre og andre typer filmer, sier Brekke. Og hvis man gjør det, så kan barn oppleve filmer som har stor effekt og påvirkningskraft.

– De sterkeste filmene som har påvirket meg i mitt liv, kommer definitivt fra europeisk hold, avslutter Brekke.