Foto: Shutterstock / Elena Medoks / Barnevakten. Bilde viser ei jente på rommet sitt, hun ser på nyheter på mobil og PC.

Norske barn liker best utenlandske nyheter

UNDERSØKELSE: Over ni av ti norske barn i alderen 9–18 år får med seg nyheter, ifølge en undersøkelse fra Medietilsynet. Barn og unge prioriterer utenlandske nyheter fremfor nyheter om Norge.

De aller fleste barn får med seg nyheter, det viser Medietilsynets undersøkelse «Barn og medier 2022» som dekker barn fra niårsalderen og oppover til og med 18 år.

Prosenten bikker i taket blant de eldste barna, der er det 99 prosent som får med seg nyheter. Men nyhetsiveren er også høy hos de yngste, blant 9–10-åringer er det kun seks prosent som svarer at de ikke får med seg nyheter i det hele tatt.

Undersøkelsen definerer ikke hva nyheter er, så barna har svart ut fra hva de selv mener er nyheter.

Barn er mest interessert i utenlanske nyheter

Et gammelt tips i nyhetsredaksjoner er at folk er mer interessert i nyheter som er tettere på leserne. Folk er mer interessert hvis det har skjedd en ulykke i nabolaget eller i byen der man bor enn om ulykken skjedde i et land lang borte. Men barna svarer på en måte motsatt i denne undersøkelsen.

Barna svarer at nyheter fra utlandet er mest interessant (57 prosent), deretter nyheter fra Norge (51 prosent) og lokale nyheter «fra der jeg bor» (49 prosent).

De mest populære nyhetene for barn handler om sport, kriminalitet/vold og underholdning/kjendiser.

TV er fremdeles nyhetskanal

Det er via TV (89 prosent) og sosiale medier (88 prosent) som barn og unge får med seg flest nyheter. På tredje plass ligger nettaviser (67 prosent).

Når man bryter opp tallene til ulike aldersgrupper, ser man at 1 av 3 barn i barneskolealder får med seg nyheter ofte via sosiale medier, mens tilsvarende tall for ungdomsskolen er omkring 2 av 3.

Mens det på barneskolen er under 1 av 10 som får med seg nyheter «ofte» fra nettaviser, er det i overkant av 2 av 10 på ungdomsskolen. Kort sagt spiller nettaviser og sosiale medier mer jo eldre barna blir, når det gjelder hvor man ser nyheter.

Mange ser NRK Supernytt

NRK (77 prosent), VG og TV 2 er de mest populære kanalene for nyheter. Deretter kommer lokalavisen, Supernytt, Aftenosten og Aftenposten Junior (21 prosent).

Nesten halvparten av barna i barneskolealder får «ofte» med seg nyheter fra NRK Supernytt. (Det er ikke uvanlig at lærere setter på Supernytt når elevene spiser lunsj.)

I ungdomsskolealder bytter elevene ut Supernytt ut med VG, da er det nesten 3 av 10 som «ofte» får med seg nyheter fra VG (29 prosent). Nesten ingen får med seg nyheter fra Supernytt i ungdomsskolealder.

1 av 10 får med seg nyheter fra Aftenposten Junior i barneskolealder.

Ser nyheter via sosiale medier

Nesten halvparten (47 prosent) av gutter i barneskolealder ser «ofte» nyheter via Youtube. Tallet for jenter er noe lavere (29 prosent). Jentene bruker heller Tiktok (35 prosent).

På ungdomsskolen er det på Snapchat (53 prosent) og Tiktok (51 prosent) hvor flest jenter på ungdomsskolen «ofte» får med seg nyheter fra.

Også venner og familie informerer om nyheter

I undersøkelsen spurte man barna også om de får nyheter fra venner, lærere, foreldre og søsken. 40-50 prosent barna svarer at de får nyheter fra foreldre, venner og lærere. Svarene er avhengige av kjønn og alder.

Om undersøkelsen

Du kan lese mer om undersøkelsen på Medietilsynets rapport «Barn og medier 2022: Nyhetsbruk».

3200 barn i alderen 9–18 år fra 78 skoler over hele landet har deltatt. Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden 7. mars – 20. mai 2022. Medietilsynet publiserer fakta fra undersøkelsen bit for bit, en annen delrapport handler om hvilke sosiale medier barn bruker.

Også foreldre ble stilt spørsmål om barnas nyhetsvaner. Det kan du lese mer om i denne rapporten.

2165 foreldre med barn i alderen 1–17 år har besvart undersøkelsen som pågikk fra 22. juni til og med 14. august 2022.

Tips om nyheter

Husk at selv om du og barnet benytter samme sosiale app, vil algoritmene gi dere helt forskjellige innslag. Man kan til en viss grad ta kontroll over algoritmene ved å bevisst ikke kommentere eller videresende nyheter man ikke vil se flere av. Flere algoritmetips her.

Se også Barnevaktens startside om nyheter og barn. Her er det tips om hvordan snakke med barn om sterke nyheter, vi viser også en liste med nyhetskanaler for barn. Barn bør også undervises i kildekritikk.

(Hovedbilde øverst: Shutterstock / Elena Medoks / Barnevakten.)