Startside: Hva foreldre bør vite om barn som ser nyhetssendinger

Barn kan bli engstelige av nyheter om terror, voldshendelser, krig og katastrofer. Her har vi samlet tips, råd og artikler om dette. Vi viser også lenker til nyhetskanaler som er tilrettelagt for barn.

Barn får servert nyheter som er ment for voksne, i sosiale medier og andre kanaler.

Barn har to rettigheter som må vektes mot hverandre etter barnets alder og modenhet:

  1. Rett til å søke informasjon.
  2. Rett til å bli beskyttet mot skadelig informasjon.

Les om barnekonvensjonen og disse rettighetene nedenfor.

Man kan redusere en del nyheter ved å ta grep om algoritmene eller ved å utsette introduksjonen av en del apper eller barnets første telefon. På den annen side kan det være viktigere at barnet får telefon tidlig hvis foreldrene er skilt, for eksempel.

Det er viktig å snakke med barna når de får med seg nyheter om krig og andre kriser.

Langt unna? Som regel gjelder krisene steder som er langt unna fredelige Norge. Forklar at opptøyene, krigen eller katastrofen er langt unna der dere bor og at det er mange som forsøker å hjelpe til.

I Norge? Hvis krisen er tett på der dere bor, må du bruke skjønn når det gjelder hvor mye du forklarer. Noen barn trenger mye informasjon, andre vil bare ha en kort beskjed.

Du kan også be barnet i noen dager ikke klikke på nyhetsinnslag som handler om den dagsaktuelle og fæle hendelsen. Og med nyhetsinnslag menes også innslag på Tiktok og andre sosiale medier som viser brukernes egne videoer fra hendelsen. Eller falske videoer hentet fra gamle nyheter.

Det finnes nyhetskanaler som er rettet mot barn, se liste lenger ned. Kanskje finner du innslag der som du kan vise barnet slik at det hele blir forklart på en måte som barn forstår.

Les tips om alt dette i lenkene nedenfor.

Sterke nyhetsinnslag:

Barns rettigheter:

  • FNs barnekonvensjon gir barn rett til å bli skjermet for skadelige medieinnslag.
  • Stortinget har bestemt at barn skal slippe å se skadelig innhold på elevskjermer, Utdanningsdirektoratet har utarbeidet retningslinjer for skolene, les om skolefilter.

Nyhetskanaler for barn:

Det finnes kanaler som gir barn nyheter, da tar man hensyn til at det er barn som leser:

Beslektede temaer:

(Hovedbilde øverst: Foto: Shutterstock / Kolonko)