Foto: Shutterstock / Kaspars Grinvalds / Barnevakten. Bildet viser ei jente som danser og filmer seg selv. Oppå bildet ligger logoer hentet fra sosiale medier.

Når starter barn å bruke sosiale medier?

UNDERSØKELSE: Halvparten av norske niåringer bruker sosiale medier. Fra barna er 13 år bruker tilnærmet alle sosiale medier, dette kommer frem i Medietilsynets undersøkelse som også viser at det nå er færre 9-10-åringer som benytter sosiale medier.

Debutalderen på sosiale medier er gått opp

I 2022 er det 48 prosent av 9-åringene i Norge som bruker sosiale medier. I 2020 var det 51 prosent. Dette viser Medietilsynets undersøkelse Barn og medier 2022 som har stilt spørsmål til 9-18-åringer.

Et løst overslag fra Barnevakten viser at disse tre prosentpoengene betyr at det er omkring 2000 færre 9-åringer som benytter sosiale medier i dag sammenlignet med for to år siden. (Antall barn under 18 år i Norge er 1,1 million. Delt på 17 årsklasser = 66.000 niåringer. 3 prosent av disse = 2000 9-åringer.)

Nedgangen er større for 10-åringene. 56 prosent av 10-åringene bruker ett eller flere sosiale medier i 2022, mot 65 prosent i 2020. Dette betyr at det er snaue 6000 færre 10-åringer som benytter sosiale medier.

I 2022 er det så mange norske barn som bruker sosiale medier:

 • 9 år = 48 prosent
 • 10 år = 56 prosent
 • 11 år = 85 prosent
 • 12 år = 90 prosent
 • 13 år = 97 prosent

Vilkårene i de sosiale appene sier som regel at barn under 13 år ikke har lov til å bruke appen, og  enkelte apper stenger kontoene til barn som er undervilkårsalderen, har Barnavakten tidligere opplyst om.

Hvilke apper bruker barna?

Over 3000 barn og unge mellom 9 og 18 år ble spurt om de benyttet noen av appene som Medietilsynet listet opp for dem. Alle tall i listen under er i prosent. Lenkene går til Barnevaktens omtale hvor du finner tips til foreldre om den enkelte app:

Medietilsynet spurte ikke barna om appene Signal, Momio, Sendit og en del andre, så vi vet ikke hvor mange barn som bruker de appene. Den siste mulige avkrysningen i listen med apper het «Ingen av disse». Det er mulig en annen ordlyd ville ha gitt flere svar. «Ingen av disse» sier ikke positivt at man bruker en annen app. «En eller flere andre apper» hadde muligens gitt flere svar.

Her er noen apper som ikke sto på listen:

 • Signal er en chatte-app som ikke viser reklame eller redaksjonelle innslag og som nær sagt ikke samler inn personopplysninger.
 • Momio er et sosialt medium for barn.
 • Sendit gir mulighet for anonyme meldinger, noe som øker risikoen for mobbing.
 • Zoomerang byr på kreative muligheter for videoproduksjon, men krever betaling for de «beste» videoeffektene, og grenser til å ligne på sosiale medier.
 • Be Real er en sosial app forsøker å legge til rette for deling av «ekte» hverdagsøyeblikk.
 • Moviestar Planet er et sosialt medium for barn mellom 8 – 15 år

Se enda flere sosiale apper her.

Kjønn og alder avgjør

Medietilsynet skriver at det er store forskjeller i bruken av det ulike tjenestene, avhengig av alder, kjønn og skoletrinn. Andelen som bruker Snapchat øker i ungdomsskolealder. Mens det er under halvparten som bruker tjenesten på barneskolen, bruker godt over ni av ti Snapchat i ungdomsskolealder.

Snapchat brukes litt oftere av jenter enn av gutter. Andelen jenter ligger 5-8 prosentpoeng høyere enn guttene i de ulike aldersgruppene. For eksempel er det 97 prosent av jentene som bruker Snapchat i alderen 15-16 år, blant guttene er tallet 91 prosent.

Discord skiller seg ut som en typisk gutte-app. Discord er en chattekanal som gjerne brukes når barn og unge spiller dataspill. Blant barn i alderen 12-14 år er det 60 prosent av guttene som benytter Discord. Blant jentene er det 22 prosent.

Bildet viser grafikk med liggende søyler og statistikk.

Her ser du om det er flest gutter eller jenter som bruker hvilke apper:

 • Snapchat: Flest jenter
 • Instagram: Flest jenter
 • Facebook: Flest jenter
 • Discord: Flest gutter
 • Youtube: Flest gutter
 • Tiktok: Flest jenter

Dette kommer frem i undersøkelsens figur 2.

Debuterer tidlig i sosiale medier

De barna som svarte at de har egen bruker i sosiale medier, fikk oppfølgingsspørsmål om hvor gamle de var da de opprettet bruker, altså fikk konto i appen.

På Instagram og Snapchat er det mest vanlig å få egen bruker (konto/profil) i 11–12-årsalderen. Men det er nesten like vanlig å være yngre, ifølge figur 6 i undersøkelsen. Medietilsynet publiserer undersøkelsen bit for bit og det er mulig at figur 6 kalles figur 13 et annet sted.

Undersøkelsen viser debutalderne i prosent, men det er lett å misforstå tallene. For man må huske at prosentene er hentet fra de barna som sier at de allerede har opprettet bruker. I tillegg: Hvis en 18-åring forteller at hun startet med Facebook som åtteåring, gir dette et bilde av forholdene for 10 år siden.

Hvis du vil se nærmere på disse svarene, kan du ta en kikk på figur 6 i Medietilsynets undersøkelse.

Les også flere artikler om forskning.