En del foreldre er positive til dataspill, men mange er like bekymret som før

En ny undersøkelse fra Blå Kors viser at foreldre bekymrer seg mest for tidsbruk, avhengighet og at barna blir for lite sosiale når de spiller.

Blå Kors har via Ipsos undersøkt foreldres holdninger til barnas dataspilling for 3. gang. Undersøkelsen dekker omtrent 900 foreldre med barn i alderen 0 – 18 år som spiller. Her kommer det blant annet frem at 55 prosent opplever «ofte» eller «av og til» usikkerhet om hvordan de skal forholde seg til barnas dataspilling.

 • Foreldre med barn som spiller mye er mer bekymret enn de som har barn som spiller lite (mer enn 4 timer på enn hverdag)
 • Rundt 1 av 5 er «veldig» eller «ganske» bekymret for barnets spilling. Denne andelen har vært nokså lik for hvert av årene som undersøkelsen har blitt gjennomført

Det er også vært mulig for foreldrene i undersøkelsen å huke av på hva de er mest bekymret for når det gjelder barnas spilling. Det var mulig å velge flere svaralternativer og disse kom på topp:

 • Tidsbruken (59 prosent valget dette)
 • At barnet blir avhengig (40 prosent)
 • At barnet blir for lite sosialt (31 prosent)
 • Innhold i spillene (27 prosent)
 • At barnet blir aggressivt (23 prosent)

Omtrent 4 av 10 oppga også at de hadde «liten» eller «ingen» kunnskap om hva de burde gjøre ved bekymring for barnas spilling. Nesten halvparten ville ha søkt på internett etter informasjon, og nesten 1 av 3 hadde tatt kontakt med helsepersonell. Litt under 3 av 10 ville ha snakket med andre foreldre eller en fagorganisasjon/rådgivningstjeneste.

Anerkjenner også det positive

Nesten halvparten av foreldrene i undersøkelsen svarte at de var «positive til dataspill generelt». Over halvparten hadde heller ikke vært negative til at barna ble proffe e-sportspillere. Omtrent 1 av 3 sier også at de kjenner godt til innholdet i spillene som barna spiller.

Ellers er det en fjerdedel som er mer eller mindre uenig om reglene for spilling hjemme. Og foreldre med barn som spiller mye, og som er bekymret for barnas spilling, er oftere uenig om spilletid.

Ønsker informasjon

Det var mulig for foreldrene å huke av på ulike alternativer på hva slags informasjon som de etterspør. Kun ett svar var mulig., Disse kom på topp:

 • Innhold i spillene (13 prosent)
 • Grensesetting (12 prosent)
 • Avhengighet (11 prosent)
 • Positive effekter med dataspill (10 prosent)
 • Ulike typer spill (8 prosent)
Les også

Foto: Miljan Zivkovic / Shutterstock


Tips og råd om nettvett hver uke, samt tilgang til webinarer om nettvett: Bli medlem av Barnevakten.

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett