Foto: Shutterstock og Barnevakten. Bildet viser ei jente som benytter et nettbrett. EU-flagget skinner grafisk gjennom bildet.

Nye EU-regler gir digitale rettigheter

Det er ikke lov med personifisert markedsføring rettet mot barn, ifølge de nye EU-reglene (DSA) som ble vedtatt i EU-parlamentet i januar 2022. Reglene gir både voksne og barn flere digitale rettigheter.

Digital Services Act (DSA)

«Med den nye tech-loven DSA skal vi ta kontrollen tilbake fra de store teknologiselskapene.» Dette skrev danske Christel Schaldemose på Twitter dagen før EU vedtok nye digitale regler. Hun er parlamentsmedlem i EU og leder arbeidet med befolkningens digitale rettigheter.

Etter vedtaket i parlamentet skal også «Ministerrådet», eller mer presist «Rådet for Den europeiske union», få et ord med i laget og endelig vedta DSA, det skjer til sommeren. Dette rådet består av ministere fra 27 land. Man må ha et flertall som representerer 65 prosent av EUs innbyggertall.

Etter et par års tid vil reglene bli tatt inn i norsk lovverk.

Mange dokumenter om digitale rettigheter

EU-regler er tung materie og består av mange dokumenter. Her er noen:

 • GDPR: Innen digitale EU-rettigheter finnes fra før GDPR-reglene som er tatt inn i norske lover ved personvernforordningen.
 • DSA: Nylig ble man så enige om regler for digitale tjenester som tilbys i EU, reglene har overskriften «Digital Services Act» og forkortes til DSA, det er disse Christel Schaldemose skriver om på Twitter over.
 • DMA: Det finnes også regler for markedsføring, «Digital Markets Act», det forkortes til DMA.
 • DGA: Regler for deling av data, «Data Governance Act».
 • AIA: EU har også retningslinjer for kunstig intelligens; Artificial Intelligence Act.
 • Kompass: EU har også laget et digitalt kompass.
 • Visjon: I tillegg har EU et visjonsdokument om befolkningens digitale rettigheter som man skal jobbe med frem til 2030.

Alt om alt ligger EU foran resten av verden når det gjelder regler og rettigheter som gjelder befolkningens digitale liv.

EU-reglene må følges, enten det er giganter som Facebook, Google eller Microsoft eller det gjelder nettsidene til den lokale rørleggeren.

Litt mindre overvåking og manipulasjon

Så langt Barnevakten forstår, sier de ferske DSA-reglene blant annet dette:

 • Det er ikke lov med personifisert markedsføring rettet mot barn.
 • Det er heller ikke lov med profilering av barn.
 • Det skal være like lett for forbrukere å si enten ja eller nei til at det hentes inn personopplysninger. Selskapene kan altså ikke lenger gjøre det vanskelig for deg å finne nei-knappen.
 • Hvis du sier nei til at det samles inn personopplysninger om deg, har ikke selskapene lov til å straffe deg ved å slå av funksjoner bare for deg.
 • Det er heller ikke lov å benytte såkalte «mørke mønstre» som lurer eller utmatter brukerne til å si ja takk til tjenester eller innsamling av personopplysninger. Gjentatte visninger av popup-vinduer kan være et eksempel hva som er forbudt, men det spørs hvor hissig gjentagelsene er.
 • Kanaleiere må også gjøre en rimelig innsats for å sjekke at brukerne ikke selger noe ulovlig.
 • Forbrukere har fått sterkere rett til å opptre anonymt. Kanaleiere har plikt til å gjøre det mulig å bruke og betale for tjenester anonymt «der rimelig innsats kan gjøre dette mulig.»
 • Bøter som aktørene får, skal ha maksgrense regnet ut fra omsetningen som aktøren har på verdensbasis. Det betyr høyere bøter enn om man tar utgangspunkt i omsetningen i landet der lovbruddet skjedde.
 • Reglene er blitt strengere når det gjelder sporing av personers seksuelle orientering, politiske standpunkt, etnisitet, medlemskap i fagforeninger og så videre. Det betyr at du ikke skal få persontilpasset reklame innen disse områdene.
 • I apper som er ment for barn, skal vilkårene skrives slik at barn forstår dem.
 • DSA-reglene tar hensyn til at selskaper er av ulik størrelse. Reglene krever mindre av små firmaer, for eksempel en snekker eller forfatter som har et lite nettsted. Man krever mer av selskaper som har store ressurser og kanskje egne ansatte som følger opp nettstedene og de digitale tjenestene. EU vil kunne kreve innsyn i enkelte algoritmer, og vil følge ekstra godt med på aktører som når ut til mer enn 10 prosent av EUs befolkning.

DSA-reglene ble vedtatt i Europa-Parlamentet den 20. januar 2022. Du finner reglene i høyre spalte på dansk her, eller på engelsk her. Det som står med fet skrift er endringer som ble gjort på tampen før man vedtok reglene. Det kommer ganske sikkert et renskrevet dokument etter hvert, som er lettere å lese. Men går du til høyrespalten og paragraf 52 i den danske versjonen, ser du at det er forbudt å sende barn målrettet reklame:

«Onlineplatforme bør heller ikke anvende personoplysninger til kommercielle formål i forbindelse med direkte markedsføring, profilering og adfærdsbaseret reklame rettet mod mindreårige.»

Det står «bør». På engelsk står det «should». Men det ser ut til at det tolkes som et krav av Christel Schaldemose, lederen for arbeidet, i hennes Twitter-melding: «Nu skal det være slut med målrettede reklamer til mindreårige online. Mindreåriges data skal ikke høstes og bruges til kommercielle formål. Det sætter vi nu en stopper for.»

Endring 500 (forslag til forordning) lyder: «Målretnings- eller forstærkningsteknikker, der behandler, afslører eller udleder mindreåriges personoplysninger eller personoplysninger som omhandlet i artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) 2016/679 med henblik på visning af reklamer, er forbudt.»

Paragraf 52 fortsetter: «Onlineplatformen bør ikke være forpligtet til at bevare, indhente eller behandle yderligere oplysninger med henblik på at vurdere tjenestemodtagerens alder.» Hva dette betyr i praksis, er ikke godt å si foreløpig. Når et appselskap lager profiler av sine brukere, må selskapet på et eller annet vis finne ut hvilke av brukerne som er barn, for barn skal ikke overvåkes. Ordlyden kan bety at det er brukeren, altså barnet, som må opplyse til appen at det er et barn, for å slippe å bli overvåket.

For å finne det som står om barn i paragrafene, kan du søke med «børn» eller «mindreårige» inne i de danske utgavene av dokumentene.

For eksempel endring nummer 188 sier at apper og nettsteder som har barn som målgruppe, må forfatte vilkårene slik at barn forstår dem: «Hvis en formidlingstjeneste primært er rettet mod mindreårige eller hovedsagelig anvendes af dem, forklarer udbyderen betingelserne for og begrænsningerne i brugen af tjenesten på en måde, som mindreårige kan forstå.»

Digital visjon med rettigheter i Europa

EU har laget en visjon for folks rettigheter som man skal arbeide med frem til 2030, den heter «European Declaration on Digital Rights and Principles for the Digital Decade».

Den sier blant annet:

 • Du skal ikke bli diskriminert på nettet.
 • Du skal få beskjed når du møter algoritmer og kunstig intelligens og disse skal ikke diskriminere deg.
 • EU skal finne en løsning slik at alle kan få en digital ID som gir tilgang til digitale tjenester.
 • Offentlig informasjon skal være lett tilgjengelig.
 • Dine helseopplysninger og helsetjenester skal kunne flyttes til ulike land, hvis du ønsker det.
 • Teknologi skal ikke ta viktige valg for deg.
 • Du skal oppleve ytringsfrihet uten frykt for å bli sensurert eller skremt.
 • Sosiale medier må gjøre en innsats for å fjerne desinformasjon.
 • Aktørene må bli flinkere til å alderstilpasse innholdet.

Teksten i punktene over er Barnevaktens ordlyd, se nøyaktig ordlyd i denne lenken: De grunnleggende digitale rettighetene i EU finner du på engelsk her.

Flere lenker fra EU her.

(Oppdatering 6. juli 2022: EU har nå vedtatt DSA og DNA.)

Norges digitale strategi

I Norge lagde Solberg-regjeringen i 2021 strategien «Rett på nett» om utvikling av digitale rettigheter. Strategien referer til EUs DSA-regler, så du kan regne med at mange av DSA-paragrafene blir tatt inn i norsk regelverk etter hvert. Her er strategidokumentet.

Her er tre av kildene til denne artikkelen: Kilde 1Kilde 2, Kilde 3.

(Hovedbilde øverst: Shutterstock / Cgstock / MNStudio / Barnevakten.)


Tips og råd hver uke, pluss tilgang til webinarer: Ønsker du tips og nyheter om nettvett for barn tilsendt på e-post hver uke? Bli medlem av Barnevakten.

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett.