Grafikk: Barnevakten. Bildet viser den juridiske veien mellom EU og Norge.

Norge vil kopiere EUs digitale regler

DSA: Nylig vedtok EUs parlament nye digitale rettigheter for EU-borgere. De nye reglene gir barn et spesielt vern. Digitale aktører må gjøre en rekke endringer i sine tjenester for å være lovlydige. Reglene vil trolig bli kopiert inn i norske lover.

Digital Services Act (DSA)

I januar 2022 vedtok EU-parlamentet digitale rettigheter for EUs befolkning, reglene kalles «Digital Services Act» (DSA) og du kan lese om dem her. Blant annet er det ikke lov å spore barn eller sende dem persontilpasset reklame. Reglene vil gjelde i Norge etter hvert, les mer om det lenger ned.

Hva betyr EUs nye digitale regler – egentlig?

DSA-reglene er omfattende, samtidig ender man opp med en del spørsmål om hva som egentlig menes. Men det kommer forhåpentligvis presiseringer etter hvert.

Anonymt: DSA sier for eksempel at det skal være lov å bruke tjenester anonymt, «der rimelig innsats kan gjøre dette mulig». Barnevakten har tidligere avslørt at Schibsted samlet inn en million datapunkter fra en abonnent som leste Aftenposten. Betyr det, når Norge har adoptert de nye EU-reglene, at norske aviser må gi abonnentene mulighet til å slippe å bli sporet etter at de har logget seg inn?

Betyr retten til å være anonym at det vil vokse frem enda flere anonyme troll som kommer med sine konspirasjonsteorier? Eller betyr anonymretten kun at man skal slippe sporing og at kanalene fremdeles kan kreve at folk debatterer under ekte navn?

Onlineplattformer: De nye EU-reglene sier også, på dansk: «Onlineplatforme bør heller ikke anvende personoplysninger til kommercielle formål i forbindelse med direkte markedsføring, profilering og adfærdsbaseret reklame rettet mod mindreårige.» Men hva er definisjonen på onlineplatformer? Hvilke selskaper rammes av denne nye regelen som gjelder barn? Og gjelder regelen kun kommersielle formål? Er det mer fritt frem hvis man er en en ideell organisasjon eller en kommune?

Ytterligere opplysninger: Og hva betyr: «Onlineplatformen bør ikke være forpligtet til at bevare, indhente eller behandle yderligere oplysninger med henblik på at vurdere tjenestemodtagerens alder.» Betyr det at det er barnet som må varsle om sin egen alder? Eller betyr det at aktøren kun kan samle inn akkurat nok opplysninger for å bestemme alderen på brukeren, og at det ikke er lov å samle inn noe mer enn hva som er nødvendig?

Digital ID: De nye dokumentene om digitale rettigheter i EU sier at innbyggerne skal etter hvert få en digital ID som kan brukes for å logge seg på tjenester på nettet. Vil også barn få slik ID? Vil den kunne benyttes til å verifisere alderen?

Hva er fordeler og ulemper ved en digital ID? Kommer vi til å legge igjen enda tydeligere dataspor når vi logger oss inn med ID? Vil digital ID bety at nettdebattene blir ryddigere fordi man kanskje kan se tydeligere hvem som uttaler seg? Betyr slik ID at politiske nettdebatter i Norge vil få færre besøk av troll fra ikke-demokratiske land? Vil fattige begynne å leie ut sine ID-er til folk som vil debattere under falskt navn?

Dette var bare noen av spørsmålene man kan stille etter å ha begynt å grave seg inn i de 30.000 ordene som DSA-reglene består av. Barnevakten kommer tilbake med flere artikler om DSA når vi blir mer kjent med reglene.

Når kommer DSA-reglene til Norge?

De nye DSA-reglene vil bli endelig vedtatt i EU antagelig sommeren 2022.

EUs parlament vedtok DSA-reglene i januar 2022. Til sommeren skal «Ministerrådet», eller mer presist «Rådet for Den europeiske union», endelig vedta DSA. Dette rådet består av ministere fra 27 land. Man må ha et flertall som representerer 65 prosent av EUs innbyggertall.

DSA er i likhet med GDPR en forordning som vil bli en del av norsk lov på grunn av EØS-avtalen. Etter at DSA er endelig vedtatt i EU, går det ett til to år før Norge har fått kopiert reglene over til norsk lovgiving.

For eksempel GDPR ble vedtatt i EU i 2016 og ble tatt inn i norsk lov i 2018. Den gangen ble forordningen sendt ut på høring fra Justis- og beredskapsdepartementet og så ble innstillingen  vedtatt av Stortinget.

I Norge lagde Solberg-regjeringen i 2021 strategien «Rett på nett» om utvikling av digitale rettigheter. Strategien referer til DSA-reglene som den gangen var under utarbeidelse i EU.


Tips og råd hver uke, pluss tilgang til webinarer: Ønsker du tips og nyheter om nettvett for barn tilsendt på e-post hver uke? Bli medlem av Barnevakten.

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett.