«Rett på nett»: Myndighetene skal gjøre barnas digitale liv tryggere

Regjeringen har fått Medietilsynet til å lage en strategi som skal sørge for at barn og unge får en tryggere digital oppvekst. Både barna, skolene og foreldrene er blant dem som skal bidra. Det skal forskes mer og ulike nye veiledninger om nettvett skal være lettleste.

«Vi må gjøre det vi kan for at barn og unge skal ha en trygg digital oppvekst med de samme rettighetene der som ellers i livet. » Dette skriver regjeringen i forordet til «Rett på nett» som er en nasjonal strategi for trygg digital oppvekst.

Regjeringen skriver «Medietilsynet har hatt en sentral rolle i utarbeidelsen av strategien og mange aktører har bidratt til arbeidet.» Barnevakten er blant dem som har kommet innspill. Det er Medietilsynet som skal sørge for at det blir et godt samarbeid mellom departement og underliggende etater.

Her er noen av punktene fra den innledende siden i strategien, setningene er forkortet av Barnevakten:

  • Barn og unge skal tas med på råd.
  • Barnehagene skal bidra.
  • Skolene skal bidra: digitale ferdigheter, kritisk medieforståelse og etisk og digital dømmekraft.
  • Foreldre og voksne som jobber med barn og unge skal få nødvendig og oppdatert informasjon og råd.
  • Veiledninger om barn og unges digitale liv skal være av høy kvalitet og lett tilgjengelig.
  • Beskytte barn og unge mot internettrelaterte overgrep, skadelig innhold og skadelig bruk.
  • Barn og unge skal ha tilgang på trygge, alderstilpassede, digitale tjenester.
  • Barn og unge skal beskyttes mot uheldig påvirkning og kommersiell utnyttelse.
  • Barn og unge skal vernes mot misbruk av deres personopplysninger.
  • Legge til rette for forskning om barn og unges digitale hverdag.

Se fullstendige setninger og hele listen i dokumentet.

Barnevakten har et omfattende arbeid innen det meste som strategien omtaler, for eksempel: Forskning. Opplæring i nettvett – på skolene for barn og foreldre eller for lærere – eller via webinarer. Vi forteller om personvern, både om problemene og mulige løsninger. I vår skoleportal ligger det omtaler og lenker til de fleste norske undervisningsressurser om nettvett.

Les også:

Nasjonal strategi diskuteres