Foto: Shutterstock.com

Elevenes syn på mobilregler på ungdomsskolen

Elevenes bruk av mobiltelefoner i timene kan være forstyrrende for undervisningen. Andre ganger er mobilene til hjelp. Hvordan bør reglene være, ifølge elevene selv?

(Artikkelen er fra 2017.)

I en artikkelserie spør vi både elever, lærere og foreldre hva de mener. Først ut er elevene. Vi har snakket med en åttendeklasse og en tiendeklasse på en Oslo-skole.

De fleste elevene svarer at det er greit med et generelt forbud mot mobiler, men at det er viktig at de får bruke mobilen til å høre på musikk når de gjør oppgaver i timene.

Synspunktene nedenfor stammer fra kun to klasser og gir ikke nødvendigvis et bilde på hva elevene mener på din lokale skole. Men du får uansett noen hint om problemstillingene.

Lærernes oppførsel spriker

Elevene mener at lærerne ikke er konsekvente når det gjelder å følge opp reglene. Noen lærere bryr seg ikke om at elevene bruker mobil, andre er strenge. Enkelte lærere låser mobilene inn i et skap. Elevene mener at alle lærerne må ha samme innstilling til reglene. Noen lærere sier at elevene kan lytte til musikk når de gjør oppgaver, andre lærere sier nei.

– Vi kommer fra barneskolen hvor det var helt forbudt med mobil, deretter var det ganske slapt på ungdomsskolen hvor vi fikk lov å bruke mobil ganske mye. Nå går vi i tiende, og så skal plutselig noen av lærerne legge mobilene inn i et skap?

– Det må i hvert fall være lov med mobil i friminuttet. Ellers er det et inngrep i vårt privatliv.

Om å bli distrahert

Elevene er uenige om hvor strenge reglene bør være. Noen ønsker å bruke mobilen ganske mye, andre mener det bør være totalforbud.

– Mobilene bør vekk, man blir distrahert hele tiden. Vi trenger egentlig ikke mobil i undervisningen.

– Det bør være lov med mobil, men det bør være forbudt å forstyrre andre. Lyden må skrus av slik at det ikke kommer lyd hver gang noen får en melding. Man må heller ikke spille filmer med lyden på. Og man må ikke vise til andre det man ser på selv, for da forstyrrer man de andre.

– Det bør være lov å gjøre det dårlig på skolen. Hvis noen ikke vil gjøre oppgaver i timen, men heller vil bruke mobilen, så går det bare ut over dem. Problemet oppstår når de forstyrrer andre.

– Jeg får gode karakterer selv om jeg bruker mobil i timen. Det er ikke slik at alle som bruker mobil, gjør det dårlig.

– Det bør være noen regler, mobilen bør ligge i sekken. Men det bør være større straff ved misbruk. Noen lærere sier kanskje én gang til en elev at mobilen må vekk, men så tar eleven opp mobilen på nytt etter noen minutter, og da bryr ikke læreren seg.

– Man bør ikke bruke mobilen når det er gruppearbeid.

Mest chatting

– Hva bruker dere mobilen til når dere sniker dere til å bruke den i timen?

– Aller mest Snapchat. Men også litt spilling.

– Hvem chatter dere med?

– Vi chatter med de andre i klassen. Vi sender melding til noen som sitter i den andre enden av klasserommet og så klager vi over hvor kjedelig timen er så kommenterer vi klærne til læreren. Noen ganger filmer vi også læreren og sender til noen andre i klassen, det er bare fordi vi kjeder oss.

Musikk i ørene

– Det er viktig at vi får høre musikk når vi sitter med oppgaver som kanskje varer i en dobbelttime. Med musikk blir jeg ikke så fristet til å snakke med de andre.

– Når dere hører på musikk, blir dere da fristet til å lese meldinger når mobilen varsler med et pling i ørepluggene?

– Ja, men det er likevel færre forstyrrelser når man hører på musikk. Eventuelt kan man ha en regel om at mobilen må ligge opp ned på pulten og at det er kun lov å bruke spillelister, man skal ikke lete frem hver eneste sang man skal høre.

– Det er kjempeviktig å kunne høre på musikk, vi er kanskje åtte timer på skolen og blir slitne på slutten av dagen. I siste time begynner læreren å snakke om kjedelige ting som for eksempel at det finnes kino på oljeplattformer. Akkurat som om jeg bryr meg om det.

Kontakt med hjemmet

– Det er viktig at vi kan sjekke mobilen dersom noe skjer hjemme.

– Får dere ofte meldinger fra foreldrene?

– Ganske ofte. Mamma spør hvor jeg er og jeg svarer: «På skolen.» Eller så spør hun om når jeg kommer hjem og sånn.

– Foreldrene mine ringer hele tiden.

Bilder og filmer

På denne skolen er det forbudt å filme eller ta bilder. Likevel er det mange elever som gjør dette. Én elev uttrykker at han er lei av at alle driver og filmer hele tiden. Han ønsker slett ikke å være linselus på all verdens opptak som han ikke har kontroll over.

– Hvor havner alle bildene og filmene som dere tar på skolen?

– Som regel brukes de bare til chatting, men de blir gjerne også liggende på mobilen. De brukes ikke så ofte i helt åpne sosiale medier. Men når for eksempel en venn har bursdag, da sjekker man hvilke bilder man har liggende på mobilen, og så legger man ut et morsomt bilde av vennen for å erte. Eller så legges bildene ut i mer eller mindre lukkede grupper.

Det virker som om «alle» filmer, mest i friminuttene, og at det samtidig er god del som ikke synes det er greit.

Direktesendinger fra klasserommet

I tillegg til bilder og filmer, finnes det også elever som driver med ulovlige direktesendinger fra timene. Dette skjer antagelig ikke så ofte, men det hender. Elevene har ulik holdning til dette. Noen sier at de ikke bryr seg om noen driver med direktesending. Andre mener at vennene absolutt må spørre de andre før de eventuelt starter direktesending.

For å sjekke hvor langt elevene er villige til å strekke seg, spør vi om det hadde vært greit om læreren setter opp et kamera med direktesending til foreldrene. Dette er bare et hypotetisk spørsmål.

Også her er det ulike meninger. En elev sier at hun ikke hadde brydd seg om et kamera sendte film fra klasserommet direkte ut i sosiale medier. En annen gir uttrykk for panikk hvis foreldrene skal få et innblikk i klasserommet.

– Jeg tror foreldre generelt hadde blitt overrasket over hvor bråkete vi er på skolen. Vi er høfligere når vi er hjemme eller sammen med familien.

Elevenes synspunkter – i akkurat disse to klassene – kan oppsummeres slik:

1)    Mobilforbud er ok, bare elevene får høre musikk når det er kjedelige oppgaver.

2)    Læreren bør konfiskere mobilen dersom eleven bruker den når læreren underviser.

3)    Lærere må være konsekvente og ikke stå for ulike regler.

4)    Nei takk til mobilhotell, unntatt ved eksamener og andre prøver.

5)    Selv om alle tar bilder hele tiden i friminuttene, bør man egentlig spørre den man tar bilde av.

Hva lærere og foreldre mener om mobilregler på skolen, skal vi se på i andre artikler.

Les: Hva er vanlige mobilregler på ungdomsskolen?

En elev humrer litt til slutt: – Det hender skolen sender mobilmelding til oss med beskjed om at vi ikke skal bruke mobilen i skoletiden. Den meldingen kommer gjerne midt i skoletiden…