Lærerkurs Ung på nett

Barnevakten tilbyr nå et skreddersydd kurs som gjør lærerne ved din ungdomsskole bedre i stand til å undervise om nettvett og digital dømmekraft.

Opplegget er tilgjengelig både som fysisk og digitalt foredrag.

Med lærerkurset ønsker vi å:

 • Formidle kunnskap om unges mediebruk.
 • Inspirere og gi verktøy til å jobbe med digital dømmekraft og nettvett i ungdomsskolen.
 • Fokus på skole-hjem samarbeid.
 • Gi konkrete verktøy og ressurser til bruk i undervisningen og på foreldremøter.

Målgruppe: Alle som jobber i ungdomsskolen.

Ønsker dere foredraget digitalt? Les her

Kurset har en ramme på én til to timer. Vi tilpasser kurset etter behov og avtaler dette direkte med dere som oppdragsgiver.

Dette snakker vi om i kurset:

 • Forstå skolens mandat.
 • Utvikle egen kompetanse ved å bli oppdatert på muligheter og utfordringer ved unges mediebruk.
 • Reflektere over egen praksis både på lærer, klasseroms og skolenivå.
 • Få konkrete redskaper og verktøy til egen nettvett-undervisning i klasserommet.
 • Få råd og verktøy til å initiere skole-hjem-samarbeid.
 • Mulighet for dialog.

Om kurset:

Kurset er utviklet av Barnevakten med støtte fra Udir og med innspill fra lærere over hele landet. Innholdet i kurset er forankret i verdigrunnlaget i skolen, i FNs barnekonvensjon og i aktuell og oppdatert forskning og erfaring på temaet barn, unge og mediebruk. Kurset er også praktisk aktualisert gjennom fagfornyelsen i skolen.

Kurset har blant annet vært brukt av alle skolene i Lier kommune, som en del av politirådsmodellen med fokus på å forebygge nettkriminalitet blant barn og unge.

Gratis: 
Dette lærerkurset er en del av konseptet Ung på nett, og alle læringsressurser, foredrag og opplegg i Ung på nett er gratis for din skole. Gjennom støtte fra Udir, Bufdir og private givere får dere dekket utgiftene som ordinært er 5000 kroner + reise.

Ønsker dere et litt mer omfattende opplegg for eksempel på en fagdag, så tilrettelegger vi gjerne til det. Ta kontakt for nærmere avtale på post@barnevakten.no.

Bilde brukes under lisens fra Shutterstock.com.

  Bestill foredrag


  Lærerkurs (Upn/gratis)Kveldsskole (Upn/gratis)Gamingkveld (Upn/gratis)


  Fysisk foredragDigitalt foredragAvklares senere

  *Jeg forstår at det blir samlet inn opplysninger ved å sende inn.

  Du kan også sende forespørsel til post@barnevakten.no eller på tlf.: 53 51 93 80