For foreldre: Temakveld om barn og mediebruk

FOREDRAG OG SAMTALE OM NETTVETT: Kom sammen som foreldre og snakk om barnas digitale gleder og utfordringer og om foreldrerollen. Vi kommer til din skole og bidrar med fakta og gode råd. Det blir også tid til samtale og refleksjon. Velg om temakvelden skal arrangeres fysisk eller digitalt.

Innholdet i Temakvelden er skreddersydd og aktualisert for målgruppen men kan også spesielt tilpasses behov og ønsker i foreldregruppen ved deres skole. Dette avtales direkte med foredragsholder. Vi har tilpasset temakvelder både for barne- og ungdomsskoler.

Barnevaktens foredrag handler om både mulighetene og utfordringene med livet på nett og foreldrerollen. Vi snakker om:

  • alle aspekter ved å være sosial på nett og i spill
  • hvordan forebygge og håndtere nettmobbing, nettovergrep og medieskapt utseendepress
  • skjermtid og søvn
  • aldersgrenser
  • algoritmer
  • reklame
  • sikkerhet
  • skjerm og helse
  • nyttige ressurser

Foredraget kan bestilles for bestemte klasser/trinn eller for hele skolen. En typisk temakveld varer i 1,5 timer, eller 2 timer (med en liten pause). Temakvelden kan selvfølgelig også kortes til 1 time, og kan kombineres med andre ting i en samling dere arrangerer.  Digitale temakvelder bør ikke vare lenger enn 1 til 1,5 time. 

En temakveld kan også avsluttes med at foreldrene samtaler klassevis i etterkant av foredraget. Vi tilpasser oss etter deres ønsker.  

Ønsker dere å samle foreldre til elever i de laveste trinnene (1. og 2. trinn for seg selv), så kan du lese mer om konseptet «Digital oppstart» her.

Ønsker dere foredraget digitalt? Les her

Pris:
5000 kroner totalt + reise

(2800 kroner i honorar til foredragsholder og  2200 kroner i seminarandel til Barnevakten. I tillegg kommer reisegodtgjørelse.)

Rabatt: Vi gir 500 kroner i rabatt på foredrag dersom skolen er medlem i Barnevakten. I prisene over er rabatten ikke trukket fra. 

Spar penger: For oppdrag som går over flere dager, faktureres 2200 kroner i seminarandel for første dag og 500 kroner for hver påfølgende dag.

«Foredraget var engasjerende og interessant. En balansert framstilling, også med en positiv vinkling; ingen pekefinger! Innholdet traff målgruppa, selv om hele foreldregruppa fra 1.-7. trinn var representert. Noen tankevekkere, og flere gode råd.»
FAU, barneskole i Oppland

Bestill Temakveld via skjema her, eller send e-post.