Temakveld om barn og mediebruk – for foreldre

FOREDRAG OG SAMTALE OM NETTVETT: Kom sammen som foreldre og snakk om barnas digitale gleder og utfordringer og om foreldrerollen. Vi kommer til din skole og bidrar med fakta og gode råd. Det blir også tid til samtale og refleksjon.

Opplegget er tilgjengelig både som fysisk og digitalt foredrag.

Innholdet i Temakvelden er skreddersydd og aktualisert for målgruppen men kan også spesielt tilpasses behov og ønsker i foreldregruppen ved deres skole. Dette avtales direkte med foredragsholder. Vi har tilpasset temakvelder både for barne- og ungdomsskoler.

Barnevaktens foredrag handler om både mulighetene og utfordringene med livet på nett og foreldrerollen.

Vi snakker om:

  • Alle aspekter ved å være sosial på nett og i spill
  • Hvordan forebygge og håndtere nettmobbing, nettovergrep og medieskapt utseendepress
  • Skjermtid og søvn
  • Aldersgrenser
  • Algoritmer
  • Reklame
  • Sikkerhet
  • Skjerm og helse
  • Nyttige ressurser

Foredraget kan bestilles for bestemte klasser/trinn eller for hele skolen. En typisk temakveld varer i 1,5 timer, eller 2 timer (med en liten pause). Temakvelden kan selvfølgelig også kortes til 1 time, og kan kombineres med andre ting i en samling dere arrangerer.  Digitale temakvelder bør ikke vare lenger enn 1 til 1,5 time.

En temakveld kan også avsluttes med at foreldrene samtaler klassevis i etterkant av foredraget. Vi tilpasser oss etter deres ønsker.

Ønsker dere å samle foreldre til elever i de laveste trinnene (1. og 2. trinn for seg selv), så kan du lese mer om konseptet «Digital oppstart» her.

Ønsker dere foredraget digitalt? Les her

Se priser her

Foredraget var engasjerende og interessant. En balansert framstilling, også med en positiv vinkling; ingen pekefinger! Innholdet traff målgruppa, selv om hele foreldregruppa fra 1.-7. trinn var representert. Noen tankevekkere, og flere gode råd.

Sitat: FAU, barneskole i Oppland

Bestill Temakveld med foredrag via skjema på denne siden eller send e-post.

Bilde brukes under lisens fra Shutterstock.com.

Forespørsel om foredrag


Fysisk foredragDigitalt foredragAvklares senere


Ja

*Jeg forstår at det blir samlet inn opplysninger ved å sende inn.

Du kan også sende forespørsel til post@barnevakten.no eller på tlf.: 53 51 93 80