Slik kan du bruke filteret i våre anmeldelser

Barnevakten anmelder både filmer, apper og spill. Du kan sortere disse etter aldergrenser eller andre kriterier.

Barnevaktens anmeldelser finner du her:  Apper   Spill   Filmer   Maskinvare

Nedenfor forklarer vi hva hver kolonne i sorteringsfilteret betyr. Først ser vi på apper:

Slik kan du sortere våre app-anmeldelser

«Anbefalte aldre» er hva Barnevakten mener er passende minstealder for appen, enten på grunn av vanskelighetsgrad eller på grunn av innhold.

Det at vi anbefaler en passende minstealder, betyr ikke nødvendigvis at vi anbefaler selve appen som om den er spesielt underholdende, lærerik og positiv, det er elementer som i tilfelle kommer frem i selve anmeldelsen.

«Aldre (iOS)» er alderen som Apple har satt i sin nettbutikk Apple Store. Alderen kan regnes som en anbefaling fra selskapet og er ikke juridisk bindende. (Har du en Iphone eller Ipad, har enheten operativsystemet iOS og du kan laste ned apper fra Apple Store.)

«Aldre (Android)» er den alderen som den europeiske merkeordningen PEGI har landet på. Google viser PEGI-alderen i sin nettbutikk Google Play. Alderen kan regnes som en anbefaling og er ikke juridisk bindende. (Har du Andriod-telefon, har den Googles operativsystem, og du kan laste ned apper fra Google Play.)

«Brukervilkår» er den alderen som app-leverandøren har satt i sine vilkår. Denne alderen er i utgangspunktet juridisk bindende, men i praksis kan den som regel oppfattes kun som en anbefaling.

«Personvern» betyr at appen samler inn personopplysninger og app-leverandøren tvinges av loven til å sette aldersgrense på minst 13 år.

Våre kriterer for appanmeldelser

Slik kan du sortere våre spill-anmeldelser

«Anbefalte aldre» er hva Barnevakten mener er passende minstealder for spillet. Noen ganger er vår alder begrunnet med at spillet er teknisk vanskelig å håndtere.

Det at vi anbefaler en minimumsalder, betyr ikke nødvendigvis at vi anbefaler selve spillet, det kommer i tilfelle frem i selve anmeldelsen.

«Aldre (Spill – PEGI)» er alderen som den europeiske merkeordningen PEGI har landet på. Alderen er anbefaling og er ikke juridisk bindende.

«PEGI klassifisering» er advarsler som merkeordningen PEGI vil si fra om, for eksempel at det er mulig å bruke penger i spillet eller at spillet inneholder vold.

«Type spill» forteller om spillet spilles alene, eller sammen med noen andre i samme stue, eller om spillet foregår på nettet.

Våre kriterer for spillanmeldelser

Slik kan du sortere våre film-anmeldelser

«Anbefalte aldre» er hva Barnevakten mener er en passende minstealder når man tar hensyn til at barna må kunne forstå innholdet og at innholdet ikke er skremmende eller på annen måte uheldig for barn. En film kan av myndighetene få lav aldersgrense fordi den ikke inneholder vold, men temaet i filmen er kanskje abstrakt og uforståelig for barn, derfor hender det at Barnevakten anbefaler en høyere alder slik at barna ikke kjeder seg på kino.

«Terningkast» er Barnevaktens bedømmelse av filmen som helhet, med hensyn til underholdningsverdi, skuespillerprestasjoner, generell kvalitet og budskap.

«Anbefalt av Barnevakten»: Setter du kryss her, vil du i listen kun se filmer som Barnevakten synes er ekstra gode.

«Aldersgrense» er den aldersgrensen som myndighetene har satt, det vil si Medietilsynet. Dette er ikke bare en anbefalt grense, men også en juridisk grense som kinoene må følge når de slipper gjester inn i salen.

Våre kriterer for filmanmeldelser

Slik kan du sortere våre maskinvare-anmeldelser

Disse anmeldelsene kan sorteres etter ulike aldre som Barnevakten synes er passende for hvert produkt.

Les også

Alt om aldersgrenser i spill, apper, kino og Youtube

Aldersgrenser fra PEGI