Foto: Shutterstock / Victor Joly. Bildet viser parlamentet i Frankrike, innendørs.

Frankrike påbyr foreldreinnstillinger i telefoner

En lov i Frankrike påbyr at telefoner og datamaskiner ved salg skal være utstyrt med foreldreinnstillinger for å beskytte barn mot mental og fysisk skade.

Frankrike ønsker å redusere risikoen for at barn tar skade av hva de opplever på internett, derfor har man innført påbud om å utstyre telefoner og andre digitale enheter med innstillinger som foreldre kan benytte for å skjerme barnet.

Innstillingene skal kunne brukes til å beskytte barnet mot fysiske eller mentale skader eller negativ etisk utvikling. Det er foreldrene som bestemmer om innstillingene skal brukes og hvilke av innstillingene som skal slås på.

Loven sier at foreldreinnstillingene skal være gratis. Selgere av telefoner kan altså ikke kreve ekstra betaling for slike innstillinger.

Loven forbyr samtidig innsamling av persondata som stammer fra bruken av foreldreinnstillingene, dersom slik innsamling skal brukes til noe kommersielt eller profilering.

Det er kun enheter som kan kobles opp mot online kommunikasjonstjenester som loven gjelder for, altså enheter der man kan få adgang til internett av noe slag, slik som telefoner, datamaskiner, nettbrett, TV-er, spillkonsoller og lignende. Loven er knyttet til enheter som er utstyrt med operativsystem.

Det er selgerne som er pålagt å sørge for at foreldreinnstillinger ligger klare i enhetene. Men selgerne får antagelig hjelp fra selskapene som lager operativsystemene.

Også bruktbutikker må kontrollere at foreldreinnstilinger er på plass, men de har ikke videre ansvar for innstillingene.

Foreldreinnstillingene skal ikke være påslått som standard, men de må være enkle å finne.

Frankrike er det første landet i verden med en slik lov. Parlamentsmedlem Bruno Studer er blant dem som har hatt en aktiv rolle i utformingen av denne loven.

Foto: Barnevakten / Sjur Jansen. Bildet viser Bruno Studer.
Bildet: Bruno Studer er medlem av parlamentet i Frankrike og har vært engasjert i arbeidet med flere lover som skal beskytte barns digitale liv bedre. Bildet er fra en panelsamtale på et seminar på hovedkontoret til Google i Dublin. Foto: Barnevakten / Sjur Jansen.

Loven ble vedtatt 2. mars 2022, enstemmig. Selv om loven ble vedtatt i 2022, gjenstår fremdeles noen få juridiske steg før den trer i kraft. Barnevakten har fått vite fra Bruno Studers medarbeider at lovens siste steg er antagelig i mai 2023.

Frankrike kommer med en rekke lover som skal beskytte barn. 2. mars 2023 bestemte man at foreldre kan kreve at sosiale medier sletter kontoen til sitt barn dersom barnet er under 15 år. Man strammer også inn hvilke bilder som influensere kan vise av sine barn for å tjene penger. Barnearbeid er forbudt, sa Bruno Studer på et seminar på Googles hovedkontor i Dublin. Han fortalte også at det er problematisk med foreldre som utfører pranks mot sine egne barn og legger ut videoer på nettet av hvordan barna reagerer.

Barnevakten etterlyste barnevennlige telefoner

«Telefoner og nettbrett er egentlig produsert for voksne. Vi utfordrer både produsenter, teleselskaper, butikker og politikere til å bidra slik at slike produkter kan bli mer barnevennlige.» Dette skrev Barnevakten i 2020. Senere, i 2023, foreslo vi barnevennlige telefoner i innspillsrunden som regjeringen arrangerte.

Det har fra leverandørenes side kommet stadig bedre løsninger for foreldreinnstillinger, både i appene og i telefonene. Verden går fremover. Men med en lovtekst kan man spesifisere hva innstillingene minimum må kunne handle om, for det er tross alt bukken som passer havresekken når det er leverandørene som utformer innstillingene, det kan også dukke opp nye telefonselskaper med nye operativsystemer og med dårlige holdninger til sikkerhet for barn.

Leif Gunnar Vestbøstad Vik, daglig leder i Barnevakten

– En tanke fra Barnevakten har vært at telefoner skal være forhåndsinnstilt som barnevennnlig og at voksne brukere i tilfelle må skru av alle innstillingene med et enkelt tastetrykk. Det er nemlig bare halvparten av foreldrene som faktisk benytter foreldreinnstillinger, ifølge det franske datatilsynet. Antagelig oppleves slike innstillinger som vanskelig å sette seg inn i. Derfor er det en idé at nye telefoner er forhåndsinnstilt som barnevennlige og at foreldrene heller kan slå av en etter en innstilling som de mener det ikke er bruk for. Dette i stedet for å starte med en «voksen-telefon» der man må slå på en etter en barnevennlig innstilling, sier Leif Gunnar Vestbøstad Vik som er daglig leder i Barnevakten.

Hovedbilde øverst: Shutterstock / Victor Joly.

Les mer

Foreldreinnstillinger i apper, telefoner og lignende

Europarådet ønsker barnevennlige telefoner