Foto: Shutterstock og Barnevakten

Behov for barnevennlige telefoner

Telefoner og nettbrett er egentlig produsert for voksne. Vi utfordrer både produsenter, teleselskaper, butikker og politikere til å bidra slik at slike produkter kan bli mer barnevennlige.

Barnevakten ønsker å påvirke holdningene til teleselskaper og produsenter av IT-teknologi slik at telefoner og lignende produkter blir tryggere for barn.

Telefoner er sammensatte produkter, derfor er det mange som må på banen, deriblant de som selger telefonabonnementer, men også politikere og teknologiutviklere.

La oss ta noen sammenligninger. Da TV-en kom, kunne man etter noen år sagt at dessverre er det umulig å beskytte barna. Men så tok forløperen til Barnevakten initiativ og fikk på plass et vannskille i den norske TV-verdenen for hva man kan sende av vold før kl 21. Det var altså mulig å gjøre noe.

FNs Barnekonvensjon har også bidratt til at samfunnet tar hensyn til barna. Artikkel 17 sier: «Staten skal sørge for at alle barn får informasjon og underholdning som ikke er skadelig for dem.»

I Norge har vi NRK Super for barn. Men staten står fritt til å subsidiere også andre kanaler.

Hva er barnevennlig?

Foto: Shutterstock / Barnevakten. Bildet viser et barn som ser på en redningsvest i voksen størrelse.

Tenk deg at du skal kjøpe en redningsvest til barnet ditt, men butikken selger kun vester i voksen størrelse, disse kan til og med være farlige for barnet med hensyn til oppdrift på feil steder på kroppen eller at barnet kan skli ut av vesten. For å løse dette, legger butikken med noen taustumper og kraftig teip til foreldrene og sier: «Sånn, nå kan du la barnet bruke vesten!»

Men vesten er ikke trygg med dette ekstrautstyret. Og vi vet alle at det går fint an å lage barnevennlige redningsvester med riktig størrelse og riktig fordeling av oppdrift. Det sto bare på viljen.

Når teleselskaper og elbutikker selger telefoner med full tilgang til internett, selger de egentlig en voksentelefon som er utstyrt med taustumper og teip. Telefonene og teknologien har ikke et barnevennlig utgangspunkt.

I barneklokker er gjerne tilgang til internett fjernet, det passer for de yngste barna og kan kalles barnevennlig. Ved de eldre barna som har telefoner, må man finne mellomløsninger.

Leif Gunnar Vestbøstad Vik, daglig leder i Barnevakten.

– Hva som kan defineres som barnevennlig, skal vi komme tilbake til, det er det vi jobber med nå. Det er uenighet blant foreldre flest om hva barn bør beskyttes mot, så vi ser for oss at foreldrene uansett skal kunne justere de barnevennlige innstillingene som ikke må være låst. I dag finnes en del innstillinger i operativsystemene og i appene, men disse tar ikke for seg alle forhold som et barn kan bli utsatt for med en telefon, derfor er det behov for ytterligere grep. Det er for øvrig forskjell på en syvåring og en elleveåring, så man kan ikke ha én mal for alle. Med et samarbeid mellom ulike bransjer og organisasjoner kan man komme lenger i arbeidet med å gjøre telefoner og andre enheter tryggere for barn, sier Leif Gunnar Vestbøstad Vik som er daglig leder i Barnevakten.

Unicef er i gang

I arbeidet med barnevennlige telefoner har vi oppdaget at FNs barneorganisasjon Unicef er på banen, organisasjonen ønsker barnevennlig kunstig intelligens (ekstern lenke).

Unicef jobber med retningslinjer for barnevennlig AI, en kladd er allerede laget og folk kan komme med innspill til den.

Organisasjonen skriver at kunstig intelligens (AI) er innovativt, men at det også utgjør en risiko for barn og deres rettigheter. Det er snakk om privatliv, trygghet og sikkerhet. De fleste som utvikler AI, nevner sjelden noe om barn og deres rettigheter. For å fylle dette hullet, har Unicef startet et samarbeid med myndighetene i Finland.

Man startet arbeidet med å samle 60 eksperter til Unicefs hovedkontor, inkludert personer fra myndighetene i Sierra Leone, Finland og De arabiske emiratene.

Unicef håper at både nasjonale myndigheter rundt omkring i verden, samt private selskaper og alle andre som er involvert på noen måte i AI, kan bli mer bevisst på barnas rettigheter og behov.

Organisasjonen går inn for tre grunnleggende rettigheter for barn når det gjelder kunstig intelligens (AI):

  • AI policies and systems should aim to protect children
  • They should provide equitably for children’s needs and rights
  • They should empower children to contribute to the development and use of AI

Med disse tre grunnsteinene ønsker Unicef innspill innen 16. oktober 2020.

Barnevaktens tolkning av disse tre punktene oppsummeres slik: Beskyttelse, likhet og kunnskap.

Kunstig intelligens skal beskytte barn, sørge for at barn seg i mellom ikke forskjellsbehandles og gjøre det mulig at barn får mer kunnskap om kunstig intelligens.

I følge en annen rapport fra Unicef er også de seks punktene nedenfor viktige i det videre arbeidet:

1. Uphold child rights
2. Prioritize children’s development and well-being
3. Protect and nurture children’s data agency
4. Ensure transparency, explainability and accountability for children
5. Prioritize safety, protection and AI literacy of children
6. Prioritize equity and inclusion of children

Her nevnes altså «transparency» som et viktig punkt, Barnevakten forstår det slik at det er viktig at barn, foreldre og andre får vite hvordan AI-en er skrudd sammen i det enkelte tilfelle, det betyr for eksempel at man bør få vite hvordan algoritmene er satt opp. Og det bør forklares slik at også barn forstår.

Les mer om de seks punktene her

Kunstig intelligens er et av flere tiltak som kan gjøre mobiltelefoner mer barnevennlige. Men det er et tveegget sverd. Hvis AI beskytter barna for mye, lærer de ikke nettvett. Barnevakten går generelt inn for å beskytte de yngste barna mye, for deretter at man gir dem bredere tilgang til nettet etter hvert når barnet blir eldre, og at det er foreldrene som styrer hva som passer for sitt barn.

Har du ideer til hvordan gjøre telefoner, nettbrett og abonnementer mer barnevennlige, send gjerne en e-post til sjur@barnevakten.no.

Les også:

Tips og råd om nettvett hver uke, samt tilgang til webinarer om nettvett: Bli medlem av Barnevakten.

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett.