Foto: Shutterstock / George Rudy. Bildet viser liten gutt med hodetelefoner og nettbrett hjemme på gulvet.

Første steg mot barnevennlige telefoner uten porno

Barnevakten har etterlyst barnevennlige telefoner. Europarådets parlamentarikerforsamling har nå delt en resolusjon som peker mot tryggere digitale enheter for barn.

«Behov for barnevennlige telefoner.» Dette skrev Barnevakten i oktober 2020. Europarådets parlamentarikerforsamling har nå delt en resolusjon som peker mot tryggere digitale dingser for barn. Visjonen er at nettbrett, datamaskiner, telefoner og andre digitale enheter skal ha innholdsfilter som kan beskytte barn mot porno.

Ønsket er at alle digitale dingser skal få foreldreinnstillinger som er enkle å bruke. Og man skal ha systemer som slår på slike skjermfiltre i biblioteker og skoler.

I Norge har stortinget bestemt at barn skal beskyttes mot skadelig innhold på skolemaskinene. Utdanningsdirektoratet lagde derfor en veileder til kommunene. I den står det ikke at skolene er pliktige til å ha filter som stenger ute porno og lignende innslag, veilederen sier «bør» og ikke «må». Barnevakten kritiserte dette da veilederen kom. Men i praksis er skolene nødt til å ha filter hvis de skal oppfylle loven.

Nesten alle europeiske stater er representert i denne forsamlingen i Europarådet (som altså er større enn EU). Resolusjonen kan for eksempel ende i nye EU-regler som Norge vedtar etter hvert, og da blir det antagelig et sterkere press på kommunene til å kjøpe inn filter til alle skolene.

Enn så lenge sendes en oppfordring fra forsamlingen videre til medlemslandene om å sørge for at visjonen blir til virkelighet i det enkelte land.

Det kan for eksempel gjøres ved at alle pornosteder tvinges til å ha alderskontroll og at det legges inn pornofilter i alle telefoner.

Her er noen av tiltakene som foreslås:
 • Foreldreinnstillinger som er enkle å bruke.
 • Mulighet for annonsefilter.
 • Mulighet for annonseblokkering.
 • Automatisk aktivering av filter i skoler og biblioteker.
 • Verktøy som kan gi advarseler (support awareness-raising on the tools available).
 • Opplysningskampanjer fra myndighetene.
 • Alle pornosider må vise ha advarsel til barn.
 • Pornonettsteder må ha aldersverifisering – som for øvrig må sikre personvernet til de voksne brukerne slik at ingen blir utsatt for utpressing.
 • Regulere bruk av kunstig intelligens som kan føre til pornoavhengighet.
 • Alarmknapp for barn som tilfeldigvis havner på en pornonettside, slik at nettstedet eller andre kan følge opp hva som gikk galt.
 • Starte dialog med store aktører innen mobiltelefoner, digitale plattformer, spillselskaper og så videre.
 • Opprette tjenester og kontaktpersoner som barn eller andre kan kontakte, det gjelder også i skolene.
Enstemmig

Bildet under viser skjermen i Europarådets parlamentarikerforsamling. Alle stemte for resolusjonen. Forsamlingen består av 46 medlemsland fra Europa.

Skadelig for barn

I resolusjonen sier forsamlingen porno er skadelig for barns psykologiske og fysiske utvikling. Porno kan føre til skadelig kjønnsstereotypi og tidlige og usunne seksuelle forhold, porno kan også undergrave respekten for menneskeverd, privatliv og fysisk integritet.

Resolusjonen sier at myndigheter har rapportert en massiv økning i tilfeller av skadelig seksuell atferd fra barn. Man peker også på svak eller manglende seksualundervisning fra foreldre og skole og at det fører til at barn oppsøker porno.

Her er resolusjonen

Debatten i parlamentarikerforsamlingen starter etter 1 time og 30 minutter i dette opptaket.

Kritisk til EU-kommisjonens plan

Som sagt kan deler av resolusjonen kanskje smitte over til EUs lover. EU ligger langt fremme i verden når det gjelder å gi borgerne digitale rettigheter. Men noen mener at lovene kan gå for langt i det godes tjeneste. For å beskytte barn mot overgrep, har EU en plan om tvinge nettselskaper til å lete etter overgrep og så rapportere og fjerne hvis de finner noe.

Også krypterte meldinger skal sjekkes. En del apper tilbyr brukerne å chatte kryptert fra ende til ende, men dette trues av EUs planer. Kritikerne sier at så fort det finnes en bakdør for krypteringen, vil det det være lettere for hackere å lese chatten, og det betyr at autoritære land lettere kan overvåke dissidenter. Kilde: Euronews.

Les også