Foto: Shutterstock.com

Ikke lær om seksuell helse fra tilfeldige google-søk

Ungdom forteller meg at de i all hovedsak henter inn informasjon om kropp og sex fra porno, internett og venner, sier Trude Slettvoll Lien, spesialist i sexologisk rådgiving ved Sex og samfunn.

Trude Slettvoll Lien er spesialist i sexologisk rådgivning ved Sex og Samfunn.

Det er klart at man kan bruke Google til å finne informasjon, sier Lien. Med nettsøk vil man finne både god og dårlig informasjon, men ulempen er at barn og unge er mindre rustet enn voksne til å gjøre et skille mellom fakta og feil.

– Mange ungdommer sitter med feilinformasjon, noe som ikke er så rart da temaet er komplekst, og mange voksne har samme utfordring. For ungdommers del kan de ende opp med å lese innhold som bygger på myter og rene faktafeil. Og det er nettopp utfordringen med tilfeldige nettsøk, det at man finner større mengder med uriktig enn sann informasjon, sier Lien.

I møte med ungdommen selv, forteller mange at de tre største kildene til informasjon om emnet er pornografi, internett og venner, sier Lien. Og enten det er i grupper på sosiale medier der ungdom deler egne ideer, eller på internett for øvrig, så må de gjøres bevisst på viktigheten av å søke seg til troverdige kilder.

– Når jeg spør ungdommen om man alltid kan stole på det som står på internett, så gir de jo et nei på akkurat det. Og dersom alle vennene deres henter informasjon fra internett, så vil jo den informasjonen potensielt være feil også. Dette er et prinsipp ungdommen forstår, sier Lien.

Feilinformasjon skaper usikkerhet

Barn og unge som tar usann informasjon som fakta, kan i verste fall ende opp med å få erfaringer og opplevelser som blir triste og vonde, sier Lien.

– Vi opplever for eksempel at en del som debuterer seksuelt tror at noe de har lært fra porno er vanlig, når det egentlig ikke er det. Man kan tro at andre har forventninger til deg som ikke er reelle, og det kan bli et press om å følge opp. Det er viktig å bli bevisst egne grenser når det gjelder kropp og seksualitet, og man må være kritisk til informasjonen man får på det temaet, sier Lien.

I tillegg til at foreldre, helsetjenesten og skolen har en viktig rolle for å gi god informasjon, finnes det også noen kilder på nett barn og unge bør vite om.

– Vi får mange henvendelser fra ungdom til vår chattetjeneste. Her kan man ta kontakt helt anonymt og får svar fra fageksperter. Ung.no er også en nyttig side som er offentlig drevet. Ellers kan det være lurt å henvende seg til helsesøster på skolen, sier Lien.

Nysgjerrighet i tidlig alder

Så snart barn blir bevisst på kroppen sin, begynner de å bli nysgjerrige på egen kropp, sier Lien. Nysgjerrighet er positivt, og det er viktig med trygge voksne som kan svare på spørsmål fra barna. I pubertetsalder er det vanlig at det også kommer spørsmål om seksuell helse, men barn blir eksponert i en langt tidligere alder.

– EU Kids Online er en medieundersøkelse blant barn og unge i Europa, og den viser at norske barn er tidlig ute med å se på porno for første gang. Det handler om nysgjerrighet, og det er fint å eksperimentere og være nysgjerrig, men det bør også være en grense, og den er individuell fra barn til barn, sier Lien.

Hun oppfordrer foreldre til å møte barns nysgjerrighet med å tenke tilbake til egen oppvekst, og vise aksept for at barn og unge ønsker mer informasjon om emnet.

– Selv om ungdom søker etter informasjon på nett, så betyr det ikke at de er seksuelt aktive av den grunn. Vi må vise at vi er tilgjengelige dersom barna har spørsmål, og vi må være trygge voksne som ikke viser at det er kleint når barna kommer til oss, sier Lien.

Foto: Shutterstock.com