Foto: Shutterstock.com

Mange barn verner om passordet sitt

Trenden viser at andelen barn og unge som deler passordet sitt med andre er synkende, sier rådgiver og tidligere prosjektleder ved Medietilsynet Trygg bruk, Pia Lang-Holmen.

Pia Lang-Holmen, rådgiver og tidligere prosjektleder ved Medietilsynet Trygg bruk.

(Artikkelen er fra 2017)

I 2012 var det 30 prosent av barn og unge mellom ni og 16 år som oppga at de kjente til venners passord på sosiale medier, ifølge Medietilsynets undersøkelser om barn og unges medievaner.

Nå er andelen nede i 19 prosent, og Pia Lang-Holmen, som tidligere har vært prosjektleder for Medietilsynet Trygg bruk, opplever at barn og unge hun møter er mer bevisst på å holde passordet sitt for seg selv.

– Hovedregelen er at man ikke bør dele passordet sitt med andre. Det er som med en tannbørste eller en husnøkkel, at man gir den ikke bort til andre. En del barn som jeg møter som foredragsholder, er helt klare på at passord, det er noe man holder for seg selv. Tallene viser også at trenden går i samme retning, så det kan være en økende bevissthet omkring akkurat dette, sier Lang-Holmen.

Årsakene til at noen barn gir ut passordet sitt varierer, sier Lang-Holmen. For noen er det praktiske forhold og en løsning hvis man skulle glemme passordet sitt. Det handler også om tillit til vennene sine

– For noen handler det om vennskap og at man er fortrolig med den man deler passordet sitt med. Barn opplever kanskje der og da at vennskapet skal vare livet ut, men så er det jo ikke slik i alle tilfeller. Vennskapsbånd brytes og nye tar til, og da er det dumt at andre fortsatt har tilgang til passordet ditt, sier Lang-Holmen.

Tilgang til sensitivt innhold

Når andre får passordet til kontoer på sosiale medier, så kan de potensielt også få tilgang til personlig innhold, og private ting som man ikke nødvendigvis ønsker at andre skal se, sier Lang-Holmen.

– I verste fall kan et slikt tillitsforhold bli misbrukt. Private bilder og video kan komme på avveie, eller deles videre til andre. Det kan være ødeleggende for den som blir krenket, men det kan også føre til konsekvenser for den som deler videre uten tillatelse. Slike handlinger er ulovlige og kan ende opp med politianmeldelser eller som saker i konfliktrådet, sier Lang-Holmen.

Norsis viser i sin siste rapport til at ungdommer deler  passordet sitt med venner når de har dratt på ferie uten tilgang til mobil, sånn at de ikke skal miste Snapstreaken sin. En Snapstreak får man når man sender Snapchat-meldinger til hverandre innen minimum 24 timer er passert. Man kan få en emoji og et økende tall, avhengig av hvor mange Snaps man sender til hverandre.

– Hovedregelen må være at man ikke deler passordet sitt med andre. Hvis man absolutt må, bør man være klar over risikoen det innebærer. Et råd er å skifte passord før man låner det bort, og bytte tilbake igjen når man skal ha kontroll over kontoen igjen, sier Lang-Holmen.

Øk bevisstheten

Både skolen og foreldre må jobbe aktivt med å gjøre barn bevisst på det å holde passordet sitt privat, og det å lage gode passord, sier Lang-Holmen.

– Mange barn og voksne er heller ikke flinke nok til å sikre seg på nett. De har samme passord overalt, og bytter sjelden. Derfor er det viktig at foreldre snakker om det med barna, og at skolen benytter muligheten til å lære barn å lage gode passord, for eksempel når de benytter seg av ulike læringsplattformer, sier Lang-Holmen.

Hun påpeker at også foreldre og lærere må være flinke til å ivareta barnas rett til personvern.

– Dette er nedfelt i barnekonvensjonen der barn har rett til personvern og privatliv, noe også Datatilsynet støtter. Deres retningslinjer til skolene sier at foreldre automatisk ikke har krav til å gå inn på barnas bruker. Her kan det være sensitiv kommunikasjon, for eksempel der barn prater med læreren sin om vanskelige hjemmeforhold. Selvfølgelig må både skole og foreldre bruke sunn fornuft og vurdere etter alder og modenhet, og om barna har høyt fravær fra skolen, eller andre utfordringer. Dette kan gi grunn til bekymring, og da må man kanskje ta andre vurderinger, sier Lang-Holmen.

Andre gode huskeregler for passord fra Lang-Holmen:

  • Lag et langt passord
  • Ha forskjellige passord for ulike tjenester og kontoer
  • Bruk gjerne en sangtekst du liker som utgangspunkt, og bytt ut deler med teksten til tjenesten. For eksempel: «LisagikktilSnapchat»
  • Bytt passord ofte
  • Hvis du tenker det er lurt at dere som foreldre skal ha barnas passord: Lag en avtale med barna om å legge passordet i en lukket konvolutt og om i hvilken situasjon foreldrene kan få lov å åpne konvolutten

Illustrasjonsfoto: Shutterstock.com