Psykisk helse forverres ved tidlig bruk av mobil

Det lønner seg å utsette barnets første smarttelefon, ifølge en undersøkelse som har sjekket den psykiske helsen til dagens unge og hvilken alder de hadde da de fikk sin første mobil.

Dagens 18-24-åringer er den første generasjonen som fikk smarttelefon eller nettbrett som ung. Den amerikanske organisasjonen Sapiens Labs har forsket på dette ved å se på helsedata fra 28.000 unge. Dataene er hentet fra Global Mind Project som overvåker global mental helse knyttet til ulike livsstiler og livserfaringer

Global Mind Project har 47 ulike helsedata som kombineres for å gi en mental helsescore kalt MHQ. Sapiens Labs brukte denne helsescoren og sammenlignet den med alderen for første smarttelefon eller nettbrett blant dagens 18-24-åringer.

Psykisk velvære viste seg å være bedre desto eldre barnet var da det fikk smarttelefon.

Jenter som fikk smarttelefon da de var seks år, endte opp med helseutfordringer i 74 prosent av tilfellene da de ble voksne. Dersom de ventet til de var 18 år med å få smarttelefon, var det kun 46 prosent av dem som fikk helseutfordringer.

Ikke like viktig for guttene

Blant gutter spilte alderen en mye mindre rolle. Gutter som fikk smarttelefon da de var seks år, endte opp med helseutfordringer i 42 prosent av tilfellene da de ble voksne. Ventet de til de var 18 pr med å få smarttelefon, endte de opp med helseutfordringer i 36 prosent av tilfellene.

Begrepet «Social Self» er et samlet mål på hvordan vi ser på oss selv og forholder oss til andre, dette forbedret seg veldig dersom man ventet noen år med å gi barnet telefon.

Sjeldere selvmordstanker og aggresjon

Ved å utsette å gi barnet telefon, så sank spesielt disse problemene: Selvmordstanker, aggresjon, en følelse av å være løsrevet fra virkeligheten og hallusinasjoner. Dette gjaldt mest for kvinner.

MHQ-scoren går fra minus 100 til pluss 200: Distressed -> Struggling -> Enduring -> Managing -> Succeeding -> Thriving.

Figuren helt øverst viser at MHQ-score går opp desto senere en person fikk sin første smarttelefon. Figuren viser samtidig at gutter generelt har høyere helsetrivsel enn jenter. Og at jenter har mest å hente på å vente noen år med å få seg smarttelefon.

Kvinner som fikk sin første smarttelfon da de var yngre enn 10 år, har en negativ MHQ-score.

Mister årlig tusen timer med sosial trening

Barn kan bruke 5 til 8 timer per dag på nettet. Forskerne anslår at barna da mister 1000-2000 timer i året som kunne ha vært brukt til sosial læring ansikt til ansikt. Manglende læring kan kanskje ha noe å si for den psykiske helsen.

En mulig annen sammenheng?

Undersøkelsen sier lite om det kan være andre grunner til at man ser bedre helse hos unge som starter sent med smarttelefon. Man kan for eksempel tenke seg at foreldre som venter med å gi barna smarttelefon, er ekstra opptatt av barnas helse og gir dem mye oppmerksomhet, tid og gode livsråd gjennom barndommen, og at det er foreldrenes oppfølging som er avgjørende, og ikke antall timer på skjermen i ung alder.